Έβενος ο κρητικός (αρχοντόξυλο)

Γράφει ο Γιάννης Σπαντιδάκης
Γεωπόνος – Κηποτέχνης