Νόμος 4685/20: «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας…. στον Βωμό της οικονομίας»

Γράφει ο Κοσμάς-Αριστοτέλης Δούκας,
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.