Γεράκια, βίσονες, λύκοι και κάστορες επανεμφανίζονται στην Ευρώπη

Αισιοδοξία προκαλούν τα είδη άγριων ζώων που επανεμφανίζονται στα ευρωπαϊκά εδάφη