Κυνηγετική Συνομοσπονδία: Εξαίρεση των κυνηγών από τους περιορισμούς μετακίνησης

Την εξαίρεση των κυνηγών από τους περιορισμούς μετακίνησης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες θα επιδιώξει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών της με τους αρμόδιους φορείς