Τα ελληνικά πλατάνια κινδυνεύουν, ας τα σώσουμε πριν να είναι αργά

Ο πλάτανος δεν είναι ένα απλό δένδρο. Κάτω από την παχιά σκιά του χωρά ολόκληρη η Ιστορία της Ελλάδας.