Οι αναδασώσεις των Δασικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013

Από τον Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο κ. Δημήτρη Ντινόκα, λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή