Κυνηγετική Συνομοσπονδία: Αποτίμηση της κατάστασης και τα επόμενα βήματα

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία ισχυρίζεται ότι με ενέργειες τρίτων, οι επιστολές της αποκρύφτηκαν και δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια των ειδικών επιστημόνων!