Άρση αναστολής εργασίας θηροφυλακής κυνηγετικών οργανώσεων

Την άρση της αναστολής εργασίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας (θηροφυλάκων) των κυνηγετικών οργανώσεων αποφάσισε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας