Η εξέταση της ικανότητας των κυνηγών

Και μια ζωή να σωθεί, αξίζει το κόπο για την πλέον επίπονη και ενδελεχή, εν προκειμένω, προσπάθεια. Είναι καιρός -επιτέλους- να μπαίνουμε κι εμείς σε κάποια τάξη