Αλληλένδετες καθυστερήσεις μεταξύ Δασικών Χαρτών, Δασολογίου και Κτηματολογίου

Γράφει ο Κοσμάς-Αριστοτέλης Δούκας
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας