Από την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης