Και τώρα τι κάνουμε με τις καταπατημένες Δημόσιες Εκτάσεις;

Γράφει ο Διαμαντής Σταγγίδης,
Δασολόγος