Μερική κύρωση αντί της πλήρους κυρώσεως

Ένα απαράδεκτο δείγμα θεσμικής ανικανότητας
Γράφει ο Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ