Η σύγχρονη αντιμετώπιση της καταστρεπτικής ασθένειας του Πλατάνου

Του Παναγιώτη Κορισιάνου
Δ/ντή Δασών Ν. Ηλείας