Δραματική μείωση των εσόδων της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας

Σε χρεοκοπία κινδυνεύουν να οδηγηθούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και ιδιαίτερα η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας λόγω της διαχρονικής μείωσης των αδειών θήρας