Θα εντοπίζουν τους παράνομους μέσω ήχου

Οι ήχοι που καταγράφονται, θα επεξεργάζονται από ειδικό αλγόριθμο και κατόπιν θα αποστέλλεται ειδοποίηση στις Δασικές Υπηρεσίες