Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Καταδίκη της Ελλάδας για τις περιοχές Natura

Καταδικαστική είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Ελλάδα σε ότι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας.