Οδηγίες για τις μετακινήσεις των κυνηγών για την άσκηση θήρας

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) ενημερώνει τους κυνηγούς για όσα ισχύουν για τις μετακινήσεις τους για την άσκηση θήρας