Οδηγίες για τις μετακινήσεις των κυνηγών για την άσκηση θήρας

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) ενημερώνει τους κυνηγούς πως σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. 5726/Β/24-12-2020, για τις μετακινήσεις τους για την άσκηση θήρας ισχύουν τα παρακάτω:

 • Τα μέτρα που ακολουθούν ισχύουν ως τις 7/1/2020
 • Πρέπει πριν από κάθε έξοδο γίνει αποστολή μηνύματος στο 13033 με κωδικό 6, ή να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μετακίνησης με τον ίδιο κωδικό. Τόσο στο μήνυμα όσο και στη βεβαίωση μετακίνησης αναγράφεται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
 • Οι κυνηγοί θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τουςς αστυνομική ταυτότητα και άδεια θήρας σε ισχύ, για επιβεβαίωση των στοιχείων τους σε περίπτωση ελέγχου.
 • Οι μετακινήσεις για άσκηση θήρας επιτρέπονται από τις 05.00 το πρωί ως τις 22.00 το βράδυ.
 • Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, με εξαίρεση τη γενική απαγόρευση κυκλοφορίας (05.00 Το πρωί με 22.00 το βράδυ) και την απαγόρευση θήρας στο διάστημα της νύχτας (από μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου ως και μισή ώρα πριν την ανατολή του, απαγορεύεται η άσκηση της θήρας σύμφωνα με το Δασικό Κώδικα). • Μπορούν να κινηθούν σε όλη την έκταση του νομού (Π.Ε.) στον οποίο κατοικούμε. (σημ. για τις Περιφερειακές ενότητες δείτε ΕΔΩ)
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού (Π.Ε.). (σημ. για τις Περιφερειακές ενότητες δείτε ΕΔΩ)
 • Επιτρέπεται η άσκηση της θήρας με συμμετοχή μέχρι δύο κυνηγών.
 • Απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροιση, όπως και παραμονή σε καλύβες κλπ, ακόμη και μόνοι.
 • Επιτρέπεται να ξαποστάσουν στη διάρκεια της θήρας σε μία πηγή κλπ, μόνοι ή το πολύ δύο άτομα τηρώντας σε αυτήν την περίπτωση όλα τα μέτρα ασφαλείας και όσο το δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις, τουλάχιστον δύο μέτρα.
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων εντός αυτοκινήτου, στην περίπτωση που υπάρχει δεύτερο άτομο στο όχημα.
 • Απαγορεύεται τρίτο ή περισσότερα άτομα στο αυτοκίνητο.
 • Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων είναι κυρίως η Αστυνομία. Το πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις είναι 300 ευρώ. Η Δασική Υπηρεσία και η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή (όταν λήξει η αναστολή), ασκούν κανονικά τους ελέγχους τους για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές στις περι θήρας διατάξεις.
 • Στις 7/1/2020 αναμένεται νέα Απόφαση για το περιεχόμενο της οποίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στα παραπάνω.
Ακολουθούν όλες οι διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 5726/Β/24-12-2020 που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την μετακίνηση για την άσκηση της θήρας.

«Άρθρο 3 Περιορισμός της κυκλοφορίας

Παρ. 2.
Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ιζα) Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας, ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/αλιέων για λόγους ασφαλείας, ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας…»

Παρ. 5.

Για τις περ. (γ) έως και (θ), (ια), (ιζ) και (ιη) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr
«…Για την περ. ιζ) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση της θήρας, απαιτείται, εκτός της βεβαίωσης κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ.»

(Φ.Ε.Κ. 5509/Β/15-12-2020) Άρθρο 8. Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το ΦΕΚ για τη μετακίνηση κυνηγών για άσκηση θήρας

Οι κυνηγοί θα δώσουν «εξετάσεις» από σήμερα

 

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: