Κυνηγετική Συνομοσπονδία: «Αυτή η κυβέρνηση είναι εχθρός των κυνηγών»!

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος – Το μήνυμα των κυνηγών στο μήνυμα της κυβέρνησης: «Αυτή η κυβέρνηση είναι εχθρός των κυνηγών»!