ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Χρήσιμες πληροφορίες για τη νόσο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Χάρτης με επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός ελληνικής επικράτειας ή κοντά στα ελληνικά σύνορα

Τρόποι μετάδοσης (πατήστε για μεγέθυνση)

Αποφάσεις – Έγγραφα

10.03.20  Υ.Α. 758/68204/28.02.2020 (Β΄ 730) Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

22.11.19  ΚΥΑ 3067/297195/19.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4270) Λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Δράμας.

Έγγραφο 2553/254161/08.10.2019 Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής: «Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: – Μέτρα βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων – Κυρώσεις – Δυνατότητα επιχορήγησης κυνηγών/θηροφυλάκων στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου».

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84313/966/20.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΠ14653Π8-ΑΨΨ) Έλεγχος πληθυσμού αγριόχοιρου – Εντατικοποίηση μέτρων πρόληψης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων.

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06/08/2019 (Β´ 3139) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

Υ.Α. 168588/1391/08.08.2018 (Β´ 3418) Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων.

Νομοθεσία
  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1952/25.11.2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη
  • ΠΔ 37/2005 (ΦΕΚ Α΄ 56/2005) «Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995 (Α 88) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου».
  • Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου «για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων».
  • Απόφαση 2003/432 της Επιτροπής «για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων».
  • Απόφαση 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)». 
Ενημερωτικό Υλικό για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Αρέσει σε %d bloggers: