Κυνηγετικά όπλα

oplo

Νομικό πλαίσιο απόκτησης, κατοχής και χρήσης κυνηγετικών όπλων

  • Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ). Εγκύκλιος 217028/1993/20-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Ι0-9Υ)
  • Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων. Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3009/2/23−α’ από 31−8−1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών». Υ.Α. 3009/2/23-λδ’/16-5-2011 (ΦΕΚ Β΄1212).
  • Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α΄67) “Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις.”

  • Έλεγχοι Δελτίων Κατοχής κυνηγετικών όπλων από Δασικούς υπαλλήλους. Εγκύκλιος 102908/2670/19-8-2003
  • Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄147) “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις”
  • Άρθρο 252 “Μέσα ασκήσεως θήρας.” Ν.Δ. 86/69 Δασικός Κώδικας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d