Δασεργάτες & Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας

Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για τους δασεργάτες και τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.)

midaso_logo.jpg

30/09/19  Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.09.2019 (ΦΕΚ Α’ 145) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας»

25/07/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68283/491/25.07.2019 (ΑΔΑ: Ω79Χ4653Π8-Τ62) Οδηγίες εγγραφής των υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. στο ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΑ.Σ.Ο. και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.)

20/06/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12.06.2019 (Β΄ 2398) Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016.

15/3/19 Y.A. 178186/535/25.02.2019 (Β´ 907) Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε..

13/12/18  Εγκύκλιος 174600/2422/13.12.2018 (ΑΔΑ: 72ΥΒ4653Π8-2ΩΖ) Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. στο νέο θεσμικό πλαίσιο

12/12/18  Εγκύκλιος 174594/2410/12.12.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων Δασεργατών.

07/12/18  Υ.Α. 174579/2250/20.11.2018 (Β´ 5474) Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών.

17/09/18  Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την Ιδιότητα και την Ταυτότητα Δασεργάτη. Εγκύκλιος 173588/1626/17.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΚΔ4653Π8-ΕΝΙ)

11/09/18  Διευκρινίσεις σχετικά με την Απόφαση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Εγκύκλιος 173652/1566/11.09.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΩΔ4653Π8-ΨΒ0)

04/09/18  Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. Υ.Α. 168597/1493/27.08.2018 (Β´ 3792)

04/09/18  Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε. Υ.Α. 168596/1492/27.08.2018 (ΦΕΚ Β 3792) (τροποποιήθηκε με την αριθμ. 178186/535/25.2.2019 Υ.Α.)

27/09/16  Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α´ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Αρέσει σε %d bloggers: