Κυνηγετικές Οργανώσεις

kunigitikes_organoseis.001


Υπουργικές αποφάσεις και Εγκύκλιες διαταγές για τις κυνηγετικές οργανώσεις


Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/29.03.2021 (B΄ 1314) Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)- Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30466/806/24.03.2020 Απασχόληση Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας- Τήρηση διαδικασιών Γ.Γ.Π.Π

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29644/777/19.03.2020 Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

Διευκρινήσεις για τον τρόπο καταβολής των έκτακτων εισφορών των Κ.Ο. Εγκύκλιος 112031/2285/25.8.2014 (ΑΔΑ: ΩΟΕΩ0-2ΚΕ)

Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 136767/3508/24.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ0-Χ1Ο)

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 217039/2076/27-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α320-2)

Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Y.A. 103351/2412/9-7-2009 (ΦΕΚ 1377/Β/2009)

Καθορισμός εποπτικών αρχών κυνηγετικών οργανώσεων. Υ.Α. 93770/1728/5.4.2005 (ΦΕΚ 492 Β΄/2005)

Περί αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων ώς Συνεργαζομένων μετά του Υπουργείου Γεωργίας. Υ.Α. 223015/4286/23-7-1977 (ΦΕΚ Β´ 714).

Περί ιδρύσεως και αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων. Υ.Α. 223006/4106/16-7-1977 (ΦΕΚ Β´ 691)

Περί ιδρύσεως και αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων Νομού Αττικής. Υ.Α. 223005/4105/16-7-1977 (ΦΕΚ Β´ 690).

Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Υ.Α. 25234/1637/7.4.1976 (ΦΕΚ 640 Β΄/1976).


Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: