ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία σύνδεση ή υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα.
Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αντιγραφής, αναδημοσίευσης ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

ΘΕΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ → ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ → ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες πατήστε ΕΔΩΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΕΔΩ

Δείτε την ημερομηνία που θα αναρτηθεί ο δασικός χάρτης κάθε περιοχής ΕΔΩ

Συνοπτικός πίνακας με όλες τις αποφάσεις ανάρτησης αναμορφωμένων δασικών χαρτών και τις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων. Οι αποφάσεις ακολουθούν την ημερολογιακή σειρά σύμφωνα με το σχετικό πίνακα προγραμματισμού αναρτήσεων του ΥΠΕΝ.

Αποφάσεις ανάρτησης δασικών χαρτών
Διεύθυνση Δασών Απόφαση ανάρτησης Υποβολή αντιρρήσεων
Καβάλας ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40 29/1 – 13/05/2021
Πιερίας Α∆Α: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ 29/1 – 13/05/2021
Δράμας Α∆Α: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ‐1ΑΔ 29/1 – 13/05/2021
Αρκαδίας Α∆Α: 9ΖΜ0ΟΡ1Φ-ΙΙΚ 29/1 – 13/05/2021
Καστοριάς ΑΔΑ: 6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3 29/1 – 13/05/2021
Λευκάδας Α∆Α: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ 29/1 – 13/05/2021
Κεφαλληνίας Α∆Α: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1 29/1 – 13/05/2021
Ζακύνθου Α∆Α: ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ 29/1 – 13/05/2021
Ευβοίας ΑΔΑ: 6ΚΑΩΟΡ10-Ο5Ξ 5/2 – 20/05/2021
Φωκίδας ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ 5/2 – 20/05/2021
Αθηνών ΑΔΑ: ΨΝΙΞΟΡ1Κ-21Β 5/2 – 20/05/2021
Κέρκυρας ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ 5/2 – 20/05/2021
Σάμου ΑΔΑ: ΨΝ9ΓΟΡ1Ι-ΝΥΟ 5/2 – 20/05/2021
Αργολίδας ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡ1Φ-ΟΔΣ 5/2 – 20/05/2021
Κορινθίας Α∆Α: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ 5/2 – 20/05/2021
Φλώρινας Α∆Α: ΨΜ9ΠΟΡ1Γ-ΣΤ9 5/2 – 20/05/2021
Ηρακλείου Α∆Α: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ 12/2 – 27/05/2021
Ηρακλείου Ενημερωτικό έντυπο αντιρρήσεων
Λασιθίου Α∆Α: 6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ 12/2 – 27/05/2021
Λέσβου Α∆Α: Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3 12/2 – 27/05/2021
Γρεβενών Α∆Α: 6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3 12/2 – 27/05/2021
Σερρών Α∆Α: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6 12/2 – 27/05/2021
Ροδόπης Α∆Α: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7 12/2 – 27/05/2021
Δωδεκανήσου Α∆Α: 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0 19/2 – 03/06/2021
Ξάνθης Α∆Α: 6Τ0ΦΟΡ1Υ-1ΕΥ 19/2 – 03/06/2021
Πέλλας Α∆Α: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ 19/2 – 03/06/2021
Θεσσαλονίκης Α∆Α: 6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ 19/2 – 03/06/2021
Ευρυτανίας Α∆Α: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ 19/2 – 03/06/2021
Αιτωλοακαρνανίας Α∆Α: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω 19/2 – 03/06/2021
Χανίων Α∆Α: 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6 26/2 – 10/06/2021
Ρεθύμνου Α∆Α: ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ  26/2 – 10/06/2021
Τρικάλων Α∆Α: ΨΧΚΩΟΡ10-ΖΞ0 26/2 – 10/06/2021
Ηλείας Α∆Α: ΨΛ0ΑΟΡ1Φ-ΕΑ8 26/2 – 10/06/2021
Μεσσηνίας Α∆Α: 6Ε2ΑΟΡ1Φ-41Μ 26/2 – 10/06/2021
Έβρου Α∆Α: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4 26/2 – 10/06/2021
Δυτικής Αττικής Α∆Α: 9ΣΧ2ΟΡ1Κ-4ΩΘ 26/2 – 10/06/2021
Ανατ. Αττικής Α∆Α: ΨΧ8ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ 26/2 – 10/06/2021
Πειραιώς Α∆Α: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1 26/2 – 10/06/2021
Κοζάνης Α∆Α: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5 26/2 – 10/06/2021
Ιωαννίνων Α∆Α: 6ΑΕΘΟΡ1Γ-ΝΑΩ 5/3 – 17/06/2021
Άρτας Α∆Α: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ 5/3 – 17/06/2021
Χίου Α∆Α: 6ΓΒΖΟΡ1Ι-ΕΡΙ  12/3 – 24/06/2021
Φθιώτιδας Α∆Α: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ 5/3 – 17/06/2021
Βοιωτίας Α∆Α: ΩΝ4ΠΟΡ10-ΙΚ6 5/3 – 17/06/2021
Καρδίτσας Α∆Α: ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ  5/3 – 17/06/2021
Λάρισας Α∆Α: 6ΙΛ1ΟΡ10-8Λ3 5/3 – 17/06/2021
Κυκλάδων Α∆Α: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2  5/3 – 17/06/2021
Θεσπρωτίας Α∆Α: ΨΘΛ4ΟΡ1Γ-ΜΧ6 12/3 – 24/06/2021
Πρέβεζας Α∆Α: Ω3ΣΟΟΡ1Γ-Λ4Μ 12/3 – 24/06/2021
Αχαΐας Α∆Α: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ  12/3 – 24/06/2021
Λακωνίας Α∆Α: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ  12/3 – 24/06/2021
Χαλκιδικής Α∆Α:  
Ημαθίας Α∆Α: 6ΚΧΖΟΡ1Υ-4ΥΗ 12/3 – 24/06/2021
Κιλκίς Α∆Α: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ 12/3 – 24/06/2021
Μαγνησίας Α∆Α: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ 12/3 – 24/06/2021
Δυτικής Αττικής
Πειραιώς ΑΔΑ: 6ΜΥ8ΟΡ1Κ-ΕΓ1 12/3 – 24/06/2021
Ανατ. Αττικής ΑΔΑ: 663ΘΟΡ1Κ-Ρ6Ψ 12/3 – 24/06/2021


ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

15/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

14/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.

12/01/21  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.22/12/20  Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2) Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη

14/12/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119775/5810/11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠ14653Π8-21Φ) Αποδοχή της υπ’ αριθ. 94/2020 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.

25/11/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΛΟ4653Π8-ΩΣΚ) Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92)

24/11/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/91928/2639/18.11.2020 (ΑΔΑ: 6Χ294653Π8-ΑΟΨ) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών».

14/10/20  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/02.10.2020 (Β΄ 4525) Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92).

05/10/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 (Β΄ 4367) Τροποποίηση της υπ ́ αρ.146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια Β ́, Γ ́, Δ ́ και Ε ́ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει» (Β ́3532).

05/10/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.09.2020 (ΦΕΚ Α΄ 4364) Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92) ως ισχύει.

28/09/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ) Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

02/09/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10.09.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΧΘ4653Π8-ΑΔΗ) Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις

20/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (Β´ 3462) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2773).

08/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β΄ 2773) Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020

08/05/20  Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

18/11/19  Νόμος 4638/2019 (ΦΕΚ Α’ 181) Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α ́ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α ́ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 150) και άλλες διατάξεις.

30/10/19  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98973/1250/30.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ4653Π8-ΚΕ3) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

30/10/19   Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97718/11178/25.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΓΩΠ4653Π8-ΦΕ7) Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με έργο την αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου κύρωσης των δασικών χαρτών.

18/09/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/18.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΞΘ04653Π8-600) Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών.

31/08/19  Νόμος 4625/2019 (Α΄ 139) Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

10/6/19  Νόμος 4617/2019 (Α΄88) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις.

10/6/19  Εγκύκλιος 183185/1282/10.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ) Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν. 998/79.

22/5/19  Εγκύκλιος 182999/1135/23.05.2019 (ΑΔΑ: 61Ρ74653Π8-5ΕΛ) Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων.

13/5/19  Y.A. 182363/2395/13.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (αφορά τον χαρακτηρισμό των φρυγανικών εκτάσεων).

11/4/19  Nόμος 4606/2019 (Α´ 57) «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις»

19/3/19  Εγκύκλιος 179984/548/12.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣ84653Π8-Β92) Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

22/2/19  Αριθ. 177997/454/22.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΩΡ4653Π8-ΘΒΣ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

07/02/19  Νόμος 4590/2019 (Α´ 17) Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 65, Δασικοί χάρτες).

21/12/18  Εγκύκλιος 177396/2959/21.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΘΠΧ4653Π8-51Γ) Εφαρμογή παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979 στους δασικούς χάρτες.

19/12/18  Υ.Α. 176197/2814/11.12.2018 (Β´ 5700) Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

13/12/18  Αριθμ. 177381/2846/13.12.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΒΘ4653Π8-Π7Π) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

06/12/18  Εγκύκλιος 176737/6327/06.12.2018 (ΑΔΑ: 68Β04653Π8-ΛΝ9) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016

27/11/18  Νόμος 4576/2018 (Α´ 196) Κύρωση… και άλλες διατάξεις. (Νομοθετική ρύθμιση για έκδοση βεβαιώσεων στις εκτάσεις των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018)

06/11/18  Νόμος 4572/2018 (Α´ 188) Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Άρθρο 20, παράταση στη προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων).

01/11/18  Εγκύκλιος 175371/2378/01.11.2018 (ΑΔΑ: 7Χ5Φ4653Π8-3ΙΓ) Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.

31/10/18  ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΟΠΕΚΕΠΕ – Εργαλεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών

18/10/18  Συνέντευξη Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου – Στοιχεία για Δασικούς Χάρτες:
– Η παρουσίαση της συνέντευξης Τύπου
Το κείμενο της απομαγνητοφώνησης

12/10/18 Εγκύκλιος 173988/2168/12.10.2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΚ4653Π8-ΠΜΞ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

07/08/18 Ν 4559/2018 (Α´ 142/3.8.2018) (Άρθρο 40: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων)

01/08/18 Εγκύκλιος 171896/3959/01.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ8Ν4653Π8-ΦΧΟ) Περί εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 22 & 23 του άρθρου 52 ν. 4280/2014 ως ισχύει

18/07/18 Εγκύκλιος 170900/1631/18.07.2018 (ΑΔΑ: 94ΛΚ4653Π8-ΕΚΕ) Υποβολή δήλωσης Δημοσίου εντός ορίων κτηματογράφησης και δασικού χάρτη.

16/07/18 Εγκύκλιος 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

13/06/18 Εγκύκλιος 170881/1338/13.06.2018 (ΑΔΑ: 6Ω9Ψ4653Π8-ΧΒ9) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

13/06/18 Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α´ 101) (Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, ΕΠΕΑ)

07.03.18 ΚΥΑ 166986/590/02.03.2018 (Β´772) Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010.

20.02.18 Ν. 4519/2018 άρθρο 24 (Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων)

31.01.18 Εγκύκλιος 165797/293/30.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΥΓ4653Π8-ΠΛΥ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

22-01-18 Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α. Εγκύκλιος 165792/225/19.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ)

21-12-17 Απομαγνητοφώνηση Συνέντευξης Τύπου για την Υπογραφή της Μερικής Κύρωσης των Δασικών Χαρτών

21-12-17 Πίνακας Μερικής Κύρωσης Δασικών Χαρτών ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση

21-12-17 Υπογράφτηκε η μερική κύρωση των δασικών χαρτών (Περίληψη Ομιλίας Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου)

18-12-17 Υ.Α. 163481/2992/07.12.2017 (Β´ 4430) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την παραγρ. 4 του αρθρου 20 ν.3889/2010

18-12-17 Υ.Α. 163993/2909/07.12.17 (Β´ 4430) Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) “Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε του άρθρου 21 του ν.3889/2010 όπως ισχύει.

24-11-17 Υ.Α. 162393/2678/14.11.2017 (Β´ 4055) Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

09-11-17 N. 4496/2017 – Α´ 170 (Άρθρο 29 Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014)

Εγκύκλιος 162380/2554/27.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΚΑ4653Π8-ΒΛΘ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

Υ.Α. 162371/2429/13.10.2017 (Β´ 3701) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωση τους.

Υ.Α. 160543/2326/03.10.2017 (Β´ 3625) Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/21-10-2016 Απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»

Εγκύκλιος 160547/2378/06.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΔ0Ι4653Π8-ΤΓΣ) Διαδικασίες και χειρισμός στοιχείων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Εγκύκλιος οικ. 160970/4982/29.09.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖ14653Π8-9ΨΩ) Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού χάρτη.

N. 4489/2017 (A´ 140/21.9.2017) Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ 158969/2987/18.9.2017 (Β´ 3327/21.09.2017) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

ΚΥΑ 160525/2210/20.09.2017 (Β´ 3327/21.09.2017) Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α ́) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

Διαπιστωτική πράξη προσδιορισμού των τεχνητών δασικών φυτειών της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 ν. 998/1979, ευρισκόμενες επί εκτάσεων υπαγόμενες τελεσιδίκως στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν από την 8η/8/2014. Εγκύκλιος 160595/4510/30.8.2017 (ΑΔΑ: 6Θ2Τ4653Π8-ΔΩΩ)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει. Υ.Α. 158341/3927/26.7.2017 (Β´2758)

N. 4483/2017 (A´ 107/31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης …και άλλες διατάξεις (άρθρα: 140-145, 157 και 162).

Υ.Α. 158587/1808/26.7.2017 (Β´ 2653) Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών.

Εγκύκλιος 158585/1758/20.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ) Οδηγίες σχετικά με διαδικασία και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.

Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

ΚΥΑ 158298/3670/4.7.2017 (Β´ 2355) Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.

Εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες.

Ν. 4478/2017 (Α´ 91/23.06.2017) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας…» (Παράταση υποβολής αντιρρήσεως έως 27.7)

Υ.Α. 157196/3204/7.6.2017 (Β´ 2082) Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και του τύπου διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β , του ν. 998/1979, ως ισχύει.

Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.

Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ) Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014.

Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. [Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)

ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491) Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε)

Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης.

Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»

Εγκύκλιος 153385/742/23.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΣ44653Π8-Σ60) Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες

ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. [Διαύγεια ΑΔΑ: Ω9ΨΔ4653Π8-6ΟΝ)]

Εγκύκλιος 151590/331/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ) Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010.

Προγραμματισμός ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Πειραιά. Απόφαση 151581/245/1.2.2017 (ΑΔΑ: 6Κ3Ξ4653Π8-6ΞΟ)

Εγκύκλιος 151176/60/11.01.2017 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

Εγκύκλιος 151171/4/3.1.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω) Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010.

ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 (ΦΕΚ Β´ 3985) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Υ.Α. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3532/03.11.2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β ́, γ ́, δ ́ και ε´ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. (ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ)

Εγκύκλιος ΔΝΣα΄/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/19.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Υ.Α. 145198/2293/6-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3503) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών. (Κυκλάδων & Καβάλας)

Υ.Α. 145189/2264/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους.

Έγγραφο 145179/2131/16.09.2016 «Εφαρμογή άρθρου 23 Ν. 3889/2010»

Υ.Α. 143792/1794/3-8-2016 (ΦΕΚ Β´ 2750) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.

Υ.Α. 34844/11-7-2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ´ 145) Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

Εγκύκλιος 143783/1597/20-7-2016 Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών.

Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ Α´46) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ] Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

Πίνακας περιοχών που έχουν κυρωθεί (μέχρι 14.11.2014) δασικοί χάρτες

Υ.Α. 115464/154/17.11.2011 (Β 525) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 199284/707/14.2.10 Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)» (Φ.Ε.Κ. 2159 Β ́)

Υ.Α. 199284/707/14.12.2010 (Β 2159) Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010).

ΚΥΑ 97414/754/6.9.2007 (Β´ 1811) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών και λοιπών που αφορούν στην παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2664/1998.

Κράτα τοΚράτα το

Αρέσει σε %d bloggers: