ALALUM Α΄

Η ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020
ως απρόσιτο νομοθέτημα
Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Πως θα γίνει η αναμόρφωση και τροποποίηση των δασικών χαρτών

Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους

Το ΦΕΚ για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών

Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προ- διαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020

Πρόσφατες δημοσιεύσεις