Διαγωνισμοί Έργων – Μελετών

Ανακοινώσεις για διαγωνισμούς ανάθεσης δασοτεχνικών έργων & εκπόνησης δασικών – περιβαλλοντικών μελετών


13/01/20
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, ‘’Συγκρότημα Υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους’’, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 61.380,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διαγωνισμού: 28.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/12/19
Δασαρχείο Θάσου 
→ «Αναδασώσεις Δασών νήσου Θάσου σε καμένες εκτάσεις, από την δασική πυρκαγιά, που συνέβη στις 10-9-2016 στην Ν. Θάσο – Αναδάσωση στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας της Τ.Κ. Σωτήρος και της Δ. Κ. Πρίνου της Ν. Θάσου», με προϋπολογισμό 641.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α).. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/12/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στον Δασικό δρόμο Μαυροματίου (Χ.Θ. 0+000)», με προϋπολογισμό 10.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/12/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Ξάνθης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2019», με προϋπολογισμό 17.921,57 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/12/19  
Διεύθυνση Δασών Χίου → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου», προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 23-12-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/12/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 17.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/12/19  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 15.000,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12-12-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/11/19
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης ζημιών στους δασικούς δρόμους του δημόσιου δάσους Λίμνης, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς & φυσικής καταστροφής», με εκτιμώμενη αξία 7.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 03.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Βελτίωση του χώρου δασικής αναψυχής ’’Θυμαριές’’ στο 6,5ο χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης- Σταυρούπολης», με προϋπολογισμό 13.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19   Δασαρχείο Κιλκίς → «Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων – καθαρισμών κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς» με ύψος προεκτιμόμενης συνολικής δαπάνης ποσού 7.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/11/19
Δασαρχείο Σπερχειάδας
 → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης “Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσίων Δρυοδασών ΒΔ Βαρδουσίων, περιόδου 2020-2029 περιφέρειας Δασαρχείου Σπερχειάδας», για ύψος δαπάνης 34.999,99 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

22/11/19
Δασαρχείο Αταλάντης
 → «Παροχή ευκολιών αναψυχής στη θέση “Μακρυχώραφο” περιοχής οικισμού Καρυάς Δήμου Καμ. Βούρλων», με προϋπολογισμό 9.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 05.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/11/19
Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής 
→ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης & Διόρθωσης των Δασικών Χαρτών Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Καλυβίων Θορικού, Αυλώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 32.876,37 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03.12.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Ασφαλής διαχείριση των υπολειμμάτων υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης 74.389,70 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 03.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Θάσου 
→ «Βελτίωση Υποβαθμισμένων Συστάδων στο τμήμα 26, συστάδες γ, δ, ε του Δημοσίου Δάσους Θεολόγου Θάσου», με προϋπολογισμό 145.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου 
→ «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Κρουσίων και Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Πευκοδάσους Σιδ/στρου», για ύψος δαπάνης 35.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 28.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/11/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή οχετών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», για ύψος δαπάνης 15.500,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/11/19
Δασαρχείο Λιβαδειάς 
→ «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2019-2020», με προϋπολογισμό 57.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.11.2019. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

06/11/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή οχετών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», για ύψος δαπάνης 15.500,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/11/19
Δασαρχείο Νιγρίτας → «Διαχειριστική μελέτη Δ.Δ. Άνω Βροντούς – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 18.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.11.2019ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/19
Δασαρχείο Αιγίου → «Ανάθεση εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών σύνταξης διαχειριστικών μελετών Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας ορίων Δήμου Αιγιαλείας, έκτασης 4.166,00 ha και Δημόσιου Δάσους Περιθωρίου ορίων Δήμου Αιγιαλείας έκτασης, 1.755,00 ha», συνολικoύ προϋπολογισμού 44.961,06 € (συμπ. ΦΠΑ 24%. Διεξαγωγή διαγωνισμού: 12-11-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Φθινοπωρινή σπορά Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 17.489,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 13.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/10/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας των πευκοδασών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης – έτους 2019», για ύψος δαπάνης 2.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία λήψης έγγραφων προσφορών: 05.11.2019. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/10/19
Διεύθυνση Δασών Πιερίας 
→ «Δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας του Δημοσίου Δάσους Αγ. Δημητρίου Ν. Πιερίας», προϋπολογισμού 42.533,05 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/10/19
Δασαρχείο Καβάλας → «Βοηθητικές εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων και εκτίμησης άνθρακα, αξιολόγηση αισθητικής τοπίου και κατάρτιση ειδικών Φ.Π.Σ. του Αισθητικού Δάσους Καβάλας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας στα πλαίσια της σύνταξης Μελέτης Διαχείρισης Προστατευόμενης Φυσικής Περιοχής του Αισθητικού Δάσους Καβάλας», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14-11-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Διεύθυνση Δασών Άρτας 
→ «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Διεύθυνση Δασών Άρτας 
→ «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 24.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή περιφράξεων για ανόρθωση υποβαθμισμένων δημοσίων δασικών εκτάσεων στο νησί της Σαμοθράκης», για ύψος δαπάνης 18.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Χαλκίδας → «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ‘ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΜΗ-INTERSECT & ΧΩΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ –DISSOLVE’ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ARCGIS & QGIS”», προϋπολογισμού 7.100,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Καρπενησίου
 → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Κερασοχωρίου – Χρύσως-Αγ. Δημητρίου περιόδου 2019-2028 περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 23.750,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/10/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Συντήρηση – Επισκευή ξύλινων κατασκευών στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης 11.981,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Δασοκομικοί χειρισμοί ανόρθωσης υποβαθμισμένου δάσους στο Πετροχώρι Ξάνθης», προϋπολογισμού 15.327,64 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/19
Δασαρχείο Βυτίνας 
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη μελέτης “Διαχείρισης δημοσιου ελατοδάσους Ανατολικού Μαίναλου, για την διαχειριστική περίοδο 2019-2018», προεκτιμώμενη αμοιβή 14.274,10 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/19
Δασαρχείο Πάρνηθας 
→ «Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών περιοχή “Θρακομακεδόνες-Βαρυμπόπη”», προϋπολογισμού 59.421,13 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/10/19
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Συλλογής κώνων και σπόρων δασοπονικών ειδών περιοχής Δασαρχείου Δράμας – ΣΑΕ 584 έτους 2019», για ύψος δαπάνης 8.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/10/19
Δασαρχείο Ιωαννίνων
 → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, Δήμου Πωγωνίου (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 3.056,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/10/19
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 73.780,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δασοφυλακείου Λουτρακίου». Ύψος δαπάνης: 9.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Σερρών
  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2019», με προϋπολογισμό 21.534,62 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής 
→ Αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος», υποέργο: «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρων», εκτιμώμενης αξίας 395.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.). Κατάθεση προσφορών μέχρι την 21.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Κασσάνδρας
 → «Βοηθητικές εργασίες – λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης των Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας», προϋπολογισμού 14.841,14 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Σταυρούπολης 
→ «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Καλλιθέας Δασαρχείου Σταυρούπολης, έτους 2019», για ύψος δαπάνης 6.981,70 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 03-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/09/19
Δασαρχείο Ιωαννίνων
 → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ΤΚ Μανασσή, Δήμου Ζαγορίου (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 11.944,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή Πυροφυλακίου, περιοχής Ασωμάτων», προϋπολογισμού 8.660,82 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 01-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 03-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή περίφραξης των ορεινών λεκανών απορροής του οικισμού Ιάσμου ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 57.000,79 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 08-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19  Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας». Ύψος δαπάνης: 32.660,30 (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 27.09.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/19   Δασαρχείο Καβάλας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Καβάλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2019 – Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων, κατάρτιση πινάκων παραγωγής και πινάκων κατηγοριών προϊόντων για το κυρίαρχο είδος στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Λεκάνης – Δρυμοτόπου – Πασχαλιάς περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 36.290,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/19   Δασαρχείο Κιλκίς → Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών: 1. Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων. 2. Ανασύνταξη υπάρχοντος Διαχειριστικού Χάρτη για την σύνταξη μελέτης Ανάπτυξης – Προστασίας και Διαχείρισης περιόδου 2021 – 2030 – στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα: «Ακρίτα – Χέρσου – Μεγάλης Στέρνας – Μικρόδασος – Πευκόδασος» περιοχής Δασαρχείου Κιλκίς, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 10.109,89 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/08/19  Δασαρχείο Λίμνης → «Συντήρηση υπαρχόντων χώρων δασικής αναψυχής περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 17.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/08/19  Δασαρχείο Γουμένισσας → «Προμήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/07/19  Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2019» με προϋπολογισμό 8.100,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/19  Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης και λοιπών εργασιών στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2019», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13-08-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/07/19   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας → «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν». Προεκτιμώμενη αμοιβή 120.399,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 16-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

17/07/19  Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου → «Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου δασικών περιοχών Νήσου Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου για το έτος 2019», προϋπολογισμού 18.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/07/19  Δασαρχείο Αγρινίου → «Λειτουργία του Δασικού Φυτωρίου ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, έτους 2019», προϋπολογισμού 7.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/07/19  Δασαρχείο Ελασσόνας → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δασικού συμπλέγματος Αντιχασιων Ορεων, διαχειριστικής περιόδου 2017-2026 (παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών)», προεκτιμώμενη αμοιβή 13.525,98 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.07.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/07/19  Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο δασικό φυτώριο Δαδιάς περιοχής Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2019», για ύψος δαπάνης εώς 7.000,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/07/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 27.1268,43 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 18.07.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/07/19  Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας». Ύψος δαπάνης: 32.660,30 (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/06/19  Δασαρχείο Σταυρούπολης → «Καλλιέργεια δημοσίου δασικού φυτωρίου ‘ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’ Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2019», για ύψος δαπάνης 6.981,70 € (με Φ.Π.Α). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Ιουλίου 2019 → Περίληψη Διακήρυξης

12/06/19  Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 02-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/06/19  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 29.700,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/06/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή Πυροφυλακίου, στην θέση “Κώνος” περιοχής Σαπών», προϋπολογισμού 8.894,71 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 18-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/05/19
Δασαρχείο Διδυμοτείχου
→ «Εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών στο δασικό φυτώριο Νέας Βύσσας κατά το έτος 2019». Προσφορές μέχρι του ποσού των 7.978,04 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 04-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/05/19
Δασαρχείο Σταυρούπολης 
→ «Ανάδειξη – αξιοποίηση χώρου Στενών του ποταμού Νέστου», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04.06.2019. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

25/04/19
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης βατότητας του δασικού δρόμου “Ρετσινόλακος – Καλαμούδι”», προεκτιμώμενης αμοιβής 3.720,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09.05.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κασσάνδρας → «Aσφαλής διαχείριση (θρυμματισμός) προϊόντων καθαρισμών-κλαδεύσεων κοινωφελούς εργασίας, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κασσάνδρας», συν. δαπάνης 9.979,27 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 07.05.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/03/19
Δασαρχείο Κιλκίς 
→ «Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων – καθαρισμών κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς», συν. δαπάνης 5.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.04.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/03/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εαρινές εργασίες Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 24.088,79 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.04.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/02/19
Δ/νση Δασών Καβάλας 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2019», προϋπολογισμού 25.400,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06/02/19
Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής 
→ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Ψυχικού, Αν. Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης, Πεύκης, Παπάγου, Βάρης, Βούλας, Σαρωνίδας, Μαλακάσας, Πολυδενδρίου, Αφιδών, Κουβαρά, Αναβύσσου, Λαυρεωτικής, Π. Φώκαιας, Κοινότητας Αγ.Κωνσταντίνου, Κοινότητας Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 54.142,31 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/02/19
Δ/νση Δασών Ξάνθης 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ,των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2019», προϋπολογισμού 18.600,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/01/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2019», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/01/19
Δασαρχείο Πάρνηθας 
→ «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με Κεφαλληνιακή Ελάτη σε επιφάνειες των περιοχών “Τσακάλια” και “Ναυτική Βάση” του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προϋπολογισμού 40.866,06 € (πλέον Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Πάρνηθας → «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με Κεφαλληνιακή Ελάτη σε επιφάνεια της περιοχής “Γκούρα” του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προϋπολογισμού 59.481,38 € (πλέον Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.01.2019 (10.00 π.μ.) → ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

19/12/18
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΔΜΘ – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Ξάνθης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», προϋπολογισμού 41.996,32 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.01.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

07/12/18
Δασαρχείο Καβάλας 
→ «Νέα Βελτίωση δασικού δρόμου “Παλαιοχωρίου – Πλάκας – Οροσήμου – Αγ. Τριάδος” – Επίστρωση με σκυρόδεμα κατά θέσεις», προϋπολογισμού 8.300,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καβάλας → «Οριστική Μελέτη Κατασκευής ενός πυροφυλακίου στην θέση “Ακροβούνι”», προϋπολογισμού 7.100,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής → Αντιδιαβρωτικά φυτοτεχνικα έργα καμένων λεκάνες περιοχής Λυρείου και Νταού Πεντέλης», προϋπολογισμού 1.005.442,01 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.12.2018. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

02/12/18
Δασαρχείο Πολυγύρου 
→ «Βοηθητικές και συναφείς εργασίες Διαχειριστικής Μελέτης Δημοσίων Δασών Πολυγύρου», προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.12.2018. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Άμφισσας → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Άνω Ρου Μόρνου, περιόδου 2019-2028, περιφέρειας Δασαρχείου Άμφισσας», προϋπολογισμού 39.277,25 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 18.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/11/18
Δασαρχείο Φουρνάς 
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης δημοσίων δρυοδασών Φουρνάς, Κλειστου, Μολοχας, κ.λπ. περιόδου 2020-2029, περιφέρειας Δασαρχείου Φουρνά», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 6.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Φαραγγίου, Δήμου Παγωνίου – Βοηθητικές εργασίες (κατάρτιση διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 11.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Δελβινακίου, Δήμου Παγωνίου – Βοηθητικές εργασίες (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 12.200,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 11.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Δράμας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση , δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Δράμας», για ύψος δαπάνης 7.416,45 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Δράμας → «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Βορειοανατολικού Δ. Δ. Συμπλέγματος για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027 και τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δ.Δ. Συμπλέγματος Βώλακα – Πύργων – Πετρούσας – Προσοτσάνης – Κοκκινογείων – Πανοράματος κλπ. για την διαχειριστική περίοδο 2022-2031», για ύψος δαπάνης 28.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίων δασών Χουλιαράδων – Βαπτιστής – Πετροβουνίου, Δήμου Β. Τζουμέρκων – Βοηθητικές εργασίες (κατάρτιση διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 8.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 6.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Καρυών, Δήμου Ζαγορίου – Βοηθητικές εργασίες (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 8.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 4.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Αναδάσωση στη θέση Περιαστικό Δάσος οικισμού Χώρας Σαμοθράκης» και «Φυτοκομικές εργασίες στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων ανάντη του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης», εκτιμώμενης αξίας 430.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11.12.2018. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14/11/18
Δασαρχείο Λίμνης → «Διάνοιξη δασικού μονοπατιού από τη θέση “Άγιος Γρηγόριος” μέχρι την κορυφή “Μεσοπέτρι” και από εκεί στη βρύση “Λιγότα”, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 10.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Κατασκευή σωληνωτών οχετών στην περιοχή της Κίρκης», προϋπολογισμού 16.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.11.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξάνθης → «Ανόρθωση υποβαθμισμένου δάσους Πεύκης “Προφήτη Ηλία” Τοξοτών Ξάνθης», προϋπολογισμού 20.602,91   (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.11.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξάνθης → «Απομάκρυνση προσβεβλημένων δέντρων Δρυός στο Ν. Ξάνθης για την διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων – αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος», προϋπολογισμού 11.996,18  (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.11.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Νιγρίτας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 19.944,76 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.11.2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/11/18
Δασαρχείο Θάσου  → «Κατασκευή Ξυλοφραγμάτων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου», προϋπολογισμού  195.478,20 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 26/11/2018. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Δασαρχείο  Λιβαδειάς → «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2018-2019», με προϋπολογισμό  60.000,00 €  (συμπ. Φ.Π.Α 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης δημόσιου δάσους Αγίου Νικολάου, περιόδου 2018-2027, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 6.231,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης συμπλέγαμτος δημόσιων δασών τέως Δήμου Καρπενησίου, περιόδου 2019-2028, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 40.768,60 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

25/10/18
Δασαρχείο Δράμας → «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου για τη διαχειριστική περίοδο 2017-2026», για ύψος δαπάνης 29.984,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08 Νοεμβρίου 2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

24/10/18
Δασαρχείο Αριδαίας  →  «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας», για ύψος δαπάνης 32.660,30 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης  →  «Συντήρηση – βελτίωση χώρου δασικής αναψυχής στη θέση “Καμαρίτσα”, οικισμού Δμυμώνα, Τ.Κ. Ροβιών, περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 29.966,77 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2018», με προϋπολογισμό 21.488,22 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καβάλας → «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη Διαχείριση και τον συντονισμό του έργου: Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο.», με προϋπολογισμό 6.260,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 06/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/18
Δασαρχείο Λαγκαδά «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ 12.089,35 €. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

16/10/18
Δασαρχείο Καρπενησίου «Σύνταξη μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου», με προϋπολογισμό 25.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 06/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Δράμας → «Κατασκευή δύο (2) σωληνωτών οχετών στο δασικό δρόμο Γ΄ κατηγορίας Τουλουμπάρι – Βώλακας, Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Μυρσινέρου – Λιβαδερού» , με προϋπολογισμό 17.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης “Κατασκευή φραγμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης”», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24 %). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/10/18
Διεύθυνση Δασών Άρτας → «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Δημόσιο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Σουφλίου → «Κατασκευή δύο τεχνικών στο δασικό δρόμο Β ́ κατηγορίας “Ρέμα Κοτρωνιάς – Γέφυρα Ματσάγγου” Δασ. Συμπλέγματος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου του Δασαρχείου Σουφλίου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 24.300,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο σύμπλεγμα «Νέδας – Σαπών» της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 8.347,31 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 25/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9/10/18
Δασαρχείο Καβάλας → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018», με προϋπολογισμό 9.999,36 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 25-10-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 20.156,92 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Δράμας → «Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για τις Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης των Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Δυτικού Νέστου & Μενοικίου Όρους, για τις διαχειριστικές περιόδους 2017-2026 και 2020-2029 αντίστοιχα», προϋπολογισμού 29.984,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5/10/18
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου → «Παρόδιοι καθαρισμοί στους δασικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων Σταυρινήδων, Μανωλατών & Βουρλιωτών», συνολικής δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.595,6206 (χωρίς Φ.Π.Α)Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

28/09/18
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης ‘‘Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης’’ – Σύνταξη Διαχειριστικού χάρτη», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 11/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας → «Κατασκευή δύο (2) σωληνωτών οχετών στη δασική οδό Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή» (Χ.Θ. 1+614,33 χλμ και 2+444,63 χλμ.)», με προϋπολογισμό 27.999,12 €, (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 09/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

21/09/18
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Κατασκευή έργου αποτροπής επικινδυνότητας από τις βροχοπτώσεις σε καμένη έκταση στο Ιδιωτικό δάσος Κοντοδεσποτίου περιοχής Δασαρχείου Χαλκίδας», με προϋπολογισμό 8.480,71 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Λίμνης → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης δημόσιου δάσους Παπάδων για την διαχειριστική περίοδο 2019 -2028», εκτιμώμενης αξίας 8.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Φυτωριακές εργασίες έτους 2018 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2018-2)», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11/10/2018 Περίληψη Διακήρυξης

Δασαρχείο Αμαλιάδας → «Σποροσυλλογή 1.000 Kgr Cupressus sempervirens var pyramidalis και 1.000 Kgr Cupressus sempervirens var horozontalis στις Θίνες Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού», για ύψος δαπάνης 6.000,00 € με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Συντήρηση – επισκευή ξύλινων περιφράξεων στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης – Μαύρος Λόφος», για ύψος δαπάνης ποσού 12.196,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 09/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξάνθης → «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & εργασίες βελτίωσης καταστρώματος στον Δασικό δρόμο Κερασοχωρίου», προϋπολογισμού 40.100,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 02/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κιλκίς → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για την σύνταξη μελέτης – Προστασία και Διαχείριση περιόδου 2019 – 2028 – Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα – Περιαστικά και Πεδινά δάση και δασικές εκτάσεις – περιοχής Δασαρχείου Κιλκίς» προϋπολογισμού 3.651,50 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 02/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06/09/18
Δασαρχείο Καλαμπάκας → «Συλλογή κώνων Ελάτης», με προϋπολογισμό 7.761,31 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/09/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Γουμένισσας«Εγκατάσταση λυομένου οικήματος τύπου Α΄ στη Δασική θέση Βάλε Όρβο, Περιφέρειας Τ.Κ. Καστανερής Δήμου Παιονίας και αντικατάσταση της περίφραξης αυτού», για ύψος δαπάνης ποσό 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/09/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/08/18
Δασαρχείο Καβάλας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο σύμπλεγμα Συμβόλου όρους του Δασαρχείου Καβάλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», προϋπολογισμού 28.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 20/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργειας δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών –Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 37.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 18/09/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/08/18
Δασαρχείο Κασσάνδρας
→ «Κατασκευή περίφραξης στο πυροφυλάκιο “Λειβαδάκια” στη Τ.Κ. Ν. Σκιώνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 12.523,76 Ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6-9-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/08/18
Δασαρχείο Κασσάνδρας
→ «Κατασκευή περίφραξης στο πυροφυλάκιο “Λειβαδάκια” στη Τ.Κ. Ν. Σκιώνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 12.523,76 Ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6-9-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/08/18
Δασαρχείο Θάσου → «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αποκατάστασης των Καμένων Εκτάσεων στις Περιοχές της Νήσου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου» Υποέργου: «Αντιπλημμυρικών Έργων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και ΜΑΡΙΩΝ, που κάηκαν από τη δασική πυρκαγιά στις 10-09-2016 στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 128.290,96 €, συμπ. του Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 28/08/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/07/18
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018» με προϋπολογισμό 9.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-8-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/07/18  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 29.700,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08-08-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/07/18
Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας → «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 35.340,00 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/07/18
Δασαρχείο Αγρινίου → «Λειτουργία του Δασικού Φυτωρίου ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, έτους 2018», προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 17-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/06/18
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Βοηθητική εργασία για την Γενική Μελέτη και διαχείριση του δάσους, ήτοι ανάλυση των γενικών συνθηκών και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της δασοπονίας του για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου για την διαχειριστική περίοδο 2016-2025», με προϋπολογισμό 13.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20/06/18
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω», με δαπάνη εώς 25.000,00 ΕΥΡΩ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

19/06/18
Δασαρχείο Καβάλας 
→ «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018», με προϋπολογισμό 9.926,57 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 10-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δαδιάς» για το έτος 2018 και για ύψος δαπάνης εώς 10.000,00 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 03-7-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Λέσβου → «Καλλιεργητικές εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Βασιλικών της Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου για το έτος 2018». Η δαπάνη του έργου είναι 6.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-6-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018» με προϋπολογισμό 9.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-6-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/06/18
Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργειας δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών –Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.326,14 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19 Ιουνίου 2018. → Περίληψη διακήρυξης

04/06/18
Δ/νση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης ‘‘Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης’’ – Ανάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της δασοπονίας του», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2018 (λήξη επίδοσης προσφορών). → Περίληψη διακήρυξης

Δασαρχείο Σταυρούπολης → «Καλλιέργεια δημοσίου δασικού φυτωρίου ‘ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’ του Δασαρχείου Σταυρούπολης για το έτος 2018» προϋπολογισμού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2018 → Περίληψη Διακήρυξης

31/05/18
Δασαρχείο Δράμας → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Καλαμπακίου για το έτος 2018» με προϋπολογισμό 6.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14/06/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

25/05/18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ → «Παροχής υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των εργασιών επικαιροποίησης, ανάρτησης, στελέχωσης ΣΥΑΔΧ και λοιπές εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών Σκιάθου, Αλοννήσου, Βόλου & Νέας Αγχιάλου», προϋπολογισμού 26.129 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 32.400 €. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/06/2018, ημέρα Τρίτη. → Περίληψη Διακήρυξης

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ → «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Π.Ε. Ευβοίας, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού: 36.691,93 ευρώ, (συμπ. Φ.Π.Α.). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/06/2018, ημέρα Πέμπτη. → Περίληψη Διακήρυξης

10/05/18
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ → «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας και σπορά έτους 2018», προϋπολογισμού: 59.986,19 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/05/2018, ημέρα Πέμπτη. → Περίληψη Διακήρυξης

09/05/18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων περιοχής αρμοδιότητας ΑΔΜ_Θ, στην Π.Ε Σερρών έτους 2018.», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 30.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ → «Βοηθητικές εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, και ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη για τη σύνταξη μέρους των μελετών: α) Διαχειριστική Μελέτη Δασικού Συμπλέγματος ΝΑ Βερμίου 2020-2029 και β) Διαχειριστική Μελέτη Δημοσίου Δάσους Δασκίου των ετών 2019-2028», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.096,77 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

27/4/18
Διεύθυνση Δασών Κιλκίς 
→ «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στη Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Κεντρικής Μακεδονίας.», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 28.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2018 – Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2018», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας → «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 68.779,14 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018. → Τεύχη διακήρυξης

Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και για ύψος δαπάνης 9.999,36 Ευρώ (8.064 € για εργασίες και 1.935,36€ για ΦΠΑ 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού την Τρίτη 08 Μαΐου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/04/2018
Δασαρχείο Κορίνθου → «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών -αντιπλημμυρικών εργων καψάλας Άνω Αλμυρής ΔΚ Γαλατακιου και ΤΚ Κατακαλιου του Δ.Κορινθίων», προϋπολογισμού 71.363,46 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων: 9/5/2018Περίληψη Διακήρυξης

Διεύθυνση Δασών Ημαθίας → «Επείγουσες εργασίες, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης του δασικού χάρτη για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ημαθίας έτους 2018», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

5/4/2018
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Φυτωριακές εργασίες έτους 2018 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 17η Απριλίου 2018 Περίληψη Διακήρυξης

Διεύθυνση Δασών Πέλλας → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Πέλλας, έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. → Περίληψη Διακήρυξης

15/02/2018
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. → (Επαναπροκήρυξη) «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Π.E. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας», προϋπολογισμού 56.400.00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 27-2-2018 και ώρα 10.00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/02/2018
Διεύθυνση Δασών Δράμας → «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους 2018» και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.700,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. → Περίληψη Διακήρυξης

Διεύθυνση Δασών Καβάλας → «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 29.700,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Περίληψη Διακήρυξης

17/01/2018
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Π.E. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας», προϋπολογισμού 56.400.00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 30-1-2018 και ώρα 10.00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/11/2017
Διεύθυνση Δασών Λέσβου → «Συντήρηση υφιστάμενων ξυλοκατασκευών αναψυχής, ξύλινων οικημάτων και τοποθέτηση τριών νέων ξύλινων κυκλικών στεγάστρων – κιόσκι σε δάση και δασικές εκτάσεις Ν. Λέσβου», προϋπολογισμού 12.000,00 €, (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/11/2017
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2017», προϋπολογισμού 19.800,00 €, (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Έδεσσας → «Boηθητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, κατά συστάδα, του υπό δημοσία διαχείριση δάσους Πατήματος περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Έδεσσας, για τη Διαχειριστική περίοδο 2017-2026», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 3.398,57 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Τρίτη 28-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/11/2017
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου → «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Κρουσίων και Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου». Ύψος δαπάνης: 10.00,00 € (συμπ. ΦΠΑ).  Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 28-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13/11/2017
Δασαρχείο Μεγάρων  → «Βιολογική καταπολέμηση του λεπιδόπτερου εντόμου της πιτυοκάμπης (Thaumatopoea pityocampa Schiff)». Ύψος δαπάνης: 13.780,68 € (συμπ. ΦΠΑ).  Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών → «Ανάπτυξη θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων – Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων εντός ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής». Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι 7.849,70 € με το ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/11/2017
Δασαρχείο Ξάνθης → «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ  ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», προϋπολογισμού 7.735,20 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/11/2017
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος στο Δέλτα Έβρου». Ύψος δαπάνης: 26.610,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής → «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκάμινου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλανδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 39.072,58 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 48.450,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Έδεσσας → «Βοηθητική εργασία μελέτης δασικής οδοποιίας και αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων με τίτλο “Βελτίωση Δασικού οδικού Δικτύου Δ.Δ. Κρώμνης”», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 14.727,89 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/11/2017
Δασαρχείο Δράμας → «Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2017 για τον υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για τη μελέτης προστασίας και διαχείρισης του Βορειοανατολικού Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027.» Ύψος δαπάνης: 24.993,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αρναίας → «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα», συνολικού προϋπολογισμού 20.000.00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αγρινίου → «Λειτουργία του Δασικού Φυτωρίου ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, έτους 2017», προϋπολογισμού 10.900,00 Ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

25/10/2017
Δασαρχείο Δράμας → «Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για τη μελέτης προστασίας και διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Τραχωνίου – Διποτάμων για την διαχειριστική περίοδο 2019-2028.» Ύψος δαπάνης: 44.935,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σουφλίου → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης Κατασκευή τεχνικών σε δρόμους Β ́ κατηγορίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου». Ύψος δαπάνης: 13.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών → «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειες πεδιάδας Σερρών έτους 2017». Προϋπολογισμός: 49.998,56 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09-11-2017→ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23/10/2017
∆ασαρχείο Σερρών → «Βοηθητική εργασία μελέτης για τον υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για την σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και ∆ιαχείρισης του ∆ασικού Συμπλέγματος “Στρυμονικού – Ζευγολατιού – Τριάδας – Χειμάρρου” για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026». Ύψος δαπάνης: 6.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Πολυγύρου → «Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για την αποτύπωση των ρεμάτων και τη Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής οδοποιίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου». Ύψος δαπάνης: 15.000,00 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-10-2017. →  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Πολυγύρου → «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης καλλιεργητικών εργασιών παρόδιας δασικής βλάστησης και Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής οδοποιίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου». Ύψος δαπάνης: 10.000,00 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-11-2017. →  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20/10/2017 
Διεύθυνση Δασών Χανίων → «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων», με προϋπολογισμό 22.320,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 02-11-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων → «Εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Πάρου για το έτος 2017», με προϋπολογισμό 4.570,26 EΥΡΩ (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-11-2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/10/2017
Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων → «Εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Νάξου για το έτος 2017», με προϋπολογισμό 3.419,54 EΥΡΩ (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-11-2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης → «Συντήρηση δύασικο μονοπατιού από “Καταρράκτες Δρυμώνα″ έως κορυφή “Ξηρού όρους”, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης». Προυπολογισμού δημοπράτησης 40.000 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 07-11-2017  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → Πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ, του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αντιδιαβρωτικά –αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Καλάμου- Καπανδριτίου- Βαρνάβα- – Πολυδενδρίου Αττικής», υποέργο: «Αντιδιαβρωτικά φυτοτεχνικά έργα σε καμένες λεκάνες απορροής». Προϋπολογισμός έργου: 495.431,47 ευρώ (με ΦΠΑ). Κατάθεση προσφορών: 31-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18/10/2017
Δ/νση Δασών Ν. Έβρου → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και των δασικών εκτάσεων στην ΠΕ Έβρου», προϋπολογισμού 29.700,00 €, συμπ. Φ.Π.Α. (24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης → «Παροχή τεχνικών και επιστημονικών εργασιών, για την σύνταξη της μελέτης τεχνικής διευθέτησης χειμάρου της υδρολογικής λεκάνης  23.27.02 Χείμαρος Ξηροπόταμος». Προεκτιμώμενη αμοιβή 10.000 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30-10-2017  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/2017
Δασαρχείο Σταυρούπολης
 → «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ “ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ”», με προϋπολογισμό 5.040,65 EΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Οκτωβρίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/10/2017
Διεύθυνση Δασών Πέλλας
 → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Πέλλας». Ύψος δαπάνης: 13.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/10/2017

Δασαρχείο Χαλκίδας → «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΡΦΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 24.000 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31-10-2017  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Δράμας → «Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών (αναδασώσεων) στα ΔΤ 4 & 8  περιοχής Κυργίων του Δασικού Συμπλέγματος Πτελεάς-Πλατανιάς-Πλατανόβρυσης», προϋπολογισμού 25.000,0 Ευρώ (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

11/10/2017

Δασαρχείο Αριδαίας → «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών “Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Αριδαίας / Δ/νσης Δασών Πέλλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και Μελέτες και βοηθητικές εργασίες μελετών διευθέτησης ορεινών υδάτων, δασικής οδοποιίας και αντιπυρικής προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, έτους 2017″». Ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 40.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 24–10–2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/2017

Δασαρχείο Ξάνθης → «Δασοκομικοί χειρισμοί ανόρθωσης δασυλλίου πρίνου στο Μεγάλο Τύμπανο Π.Ε. Ξάνθης», προυπολογισμού 13.200,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24% ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/10/2017

Δασαρχείο Πατρών → «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ», για το έτος 2017, με προϋπολογισμό 10.500,00 EΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Οκτωβρίου 2017 → Περίληψη Διακήρυξης 

Δασαρχείο Κιλκίς → Εκτέλεση μέρους των εργασιών μελέτης: «Συντήρηση Χ.Δ.Α. ‘’ΧΙΛΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ’’ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΩΝ & ‘’ΔΑΣΟΣ’’ Δ.Δ. ΠΕΔΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Υψος δαπάνης: 5.000 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Οκτωβρίου 2017 → Περίληψη Διακήρυξης 

04/10/17

Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών -Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Προϋπολογισμός έργου: 19.969,73 ευρώ με το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17η/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/9/17

Δασαρχείο Αρναίας → «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα», συνολικού προϋπολογισμού 30.000.00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 17/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/9/17

Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας → «Βελτίωση της υποβαθμισμένης συστάδας 3β δάσους Δασικής πεύκης του δημοσίου δασικού συμπλέγματος Ρητίνης-Βρύας», με προϋπολογισμό 46.053,97 €, (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 10/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Φθινοπωρινές εργασίες έτους 2017 στο Δασικό Φυτώριο Αμυγδαλέζας» προϋπολογισμού: 32.749,57 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού την 12/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/9/17

 • Δασαρχείο Κασσάνδρας → «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης καλλιεργητικών εργασιών παρόδιας δασικής βλάστησης, για την ενίσχυση της πυρασφαλιστικής αξίας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχών ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας», για ύψος δαπάνης 12.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δασαρχείο Σουφλίου → «Βοηθητικές εργασίες για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής τεχνικών σε δρόμους Β΄ κατ. περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/9/17

 • Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης των πευκοδασών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 5.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03/10/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/9/17

 • Δασαρχείο Δράμας → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Καλαμπακίου για το έτος 2017 (ΦΑΣΗ Β΄)» με προϋπολογισμό 6.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 28/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

14/9/17

 • Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συρμάτινης περίφραξης του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 8.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 • Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Εργασίες συντήρησης – επισκευής ξύλινων περιφράξεων στους Χ.Δ.Α.του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 14.500,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 • Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Κατασκευή σωληνωτών οχετών στις περιοχές Κίρκης – Συκορράχης και Αναδασώσεων Λουτρού,…», για ύψος δαπάνης 20.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-9-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13/9/17

 • Διεύθυνση Δασών Χανίων → «Απομάκρυνση καύσιμης ύλης ξερών δέντρων κατακείμενων και όρθιων στο δασικό σύμπλεγμα των περιοχών ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ και ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ», με προϋπολογισμό 26.790,04 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017, Β΄Φάση» με προϋπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-9-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δασαρχείο Διδυμοτείχου → Δασοτεχνική μελέτη κατασκευής και συντήρησης τεχνικών έργων στο δασικό οδικό δίκτυο του δασικού συμπλέγματος “Κυριακής – Δερείου”» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 19.200,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

12/9/17

 • Δασαρχείο Θάσου → «Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου για τη “Διαχειριστική Μελέτη των Δημοσίων Δασών ν. Θάσου 2017 – 2026″», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 28/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

8/9/17

 • Δασαρχείο Λαγκαδά → «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εργασίες υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συµπλέγµατος Δηµοσίων Δασών Ζαγκλιβερίου – Αδάµ – Πετροκεράσων, για τη διαχειριστική περίοδο 2018-2027». Ύψος δαπάνης: 17.845,77 € (συµπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «Βοηθητική εργασία για την σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης “Προστασία και Διαχείριση του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος “Κυριακής – Δερείου” για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027″ – Aνάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της δασοπονίας του». Ύψος δαπάνης: 12.400,00 € (συµπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας → «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών» – «Κατασκευή ενός (1) τεχνικού έργου (σωληνωτού οχετού) στη Δασική οδό ” Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή” (Χ.Θ. 0+224,51χλμ) Προϋπολογισμού 12.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

7/9/17

 • Δ/νση Δασών Ξάνθης → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2017» με προϋπολογισμό 29.700,00 EΥΡΩ (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6/9/17

 • Διεύθυνση Δασών Ημαθίας → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια του έργου της επικαιροποίησης αναμόρφωσης και προσαρμογής δεδομένων, για τη σύνταξη δασικών χαρτών για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Βέροιας, Τριποτάμου, Αγ. Βαρβάρας, Βεργίνας, Παλατιτσίων. Ύψος δαπάνης: 6.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Υποβολή προσφορών μέχρι 12/09/2017. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4/9/17

 • Διεύθυνση Δασών Χανίων → «Απομάκρυνση καύσιμης ύλης ξερών δέντρων κατακείμενων και όρθιων στο δάσος Ανώπολης», με προϋπολογισμό 15.343,14 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/8/17

 • Διεύθυνση Δασών Πέλλας → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Πέλλας». Ύψος δαπάνης: 13.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/8/17

 • Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Κατασκευή περίφραξης σε τμήμα του Δημοσίου Δάσους Μαρτίνη Σαμοθράκης» για ύψος δαπάνης 17.610,00 € (συμπ. ΦΠΑ 17%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12/09/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/8/2017

 • Διεύθυνση Δασών N. Ροδόπης → «Βοηθητικές εργασίες μελετών δασικής οδοποιίας ν. Ροδόπης», Υψος δαπάνης: 13.000,00 € με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31/08/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/8/2017

 • Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας → Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Δράμας. Ύψος δαπάνης: 29.700,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29/08/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/7/2017

 • Διεύθυνση Δασών Πέλλας → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Πέλλας. Ύψος δαπάνης: 13.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08/08/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/7/2017

 • Δ/νση Δασών Λασιθίου → «Καταπολέμηση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών (Rhynchoforus ferrugineus), στο φοινικόδασος “Βάι”, περιφέρειας Τ.Κ. Παλαικάστρου Δήμου Σητείας», με προϋπολογισμό 67.300 € συμπ. του Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 3/03/2017. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18/7/2017

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΥΠΕΝ) → «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος για την άμεση εφαρμογή του Ν.4423/2016». Προϋπολογισμός: 20.000,00 €, πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών: 01/08/2017. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

12/7/2017

 • Δ/νση Δασών Ν. Ηρακλείου → «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου», συνολικός προϋπολογισμός έργου: 22.983,40 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 25/07/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6/7/2017

 • Δασαρχείο Κασσάνδρας → «Κατασκευή Περίφραξης στο Πυροφυλάκιο Ραχώνας, στην Τοπική Κοινότητα Κασσανδρινού, Δήμου Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής». Ύψος δαπάνης: 6.274,97 ευρώ (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:  Τρίτη 18/07/2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4/7/2017

 • Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών -Χρυσοπηγής – Στρυμόνα». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 49.973,67 ευρώ με το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 18η/07/2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/6/2017

 • Δασαρχείο Δράμας → «Φυτωριακές εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Καλαμπακίου για το έτος 2017» με προϋπολογισμό 6.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13/07/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

28/6/2017

 • Δασαρχείο Καβάλας → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2017», με προϋπολογισμό 9.969,54 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 17/07/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • Δ/νση Δασών Καβάλας → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Καβάλας της Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης» και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.700,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13-7-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δαδιάς» για το έτος 2017 και για ύψος δαπάνης 9.999,62 Ευρώ (8.064,21 € για εργασίες και 1.935,41 € για ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13-7-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/6/2017

 • Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 8.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Τρίτη 04-7-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

8/6/2017

 • Δασαρχείο Λιβαδειάς → «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2017» με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/6/2017 ημέρα Τρίτη.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/5/2017

 • Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και για ύψος δαπάνης 9.999,72 Ευρώ (8.064,29 € για εργασίες και 1.935,43€ για ΦΠΑ 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/5/2017

 • Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Θερινές εργασίες έτους 2017 στο Δασικό Φυτώριο Αμυγδαλέζας» προϋπολογισμού : 27.747,39 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Διεξαγωγή διαγωνισμού την Πέμπτη 25  Μαίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5/5/2017

 • Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Εργασίες έτους 2017 στο Δασικό Φυτώριο Αγίας Τριάδας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας» προϋπολογισμού: 53.499,56 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Διεξαγωγή διαγωνισμού την Πέμπτη 18  Μαίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/4/2017

 • Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜ-Θ → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 108.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού την Πέμπτη 11  Μαίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δ/νση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας-Θράκης → «Φυτωριακές εργασίες έτους 2017 στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας». Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 50.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-05-2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

10/3/2017

  • Δασαρχείο Θάσου → «Αντιπλημμυρικών έργων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου», με προϋπολογισμό 569.825,67 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 28η Μαρτίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  • Δασαρχείο Θάσου → «Αντιπλημμυρικών έργων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου», με προϋπολογισμό 244.447,16 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 28η Μαρτίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  • Δασαρχείο Θάσου → «Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και ΜΑΡΙΩΝ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου», με προϋπολογισμό 249.991,05 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 30η Μαρτίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  • Δασαρχείο Θάσου → «Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, που κάηκαν, από την δασική πυρκαγιά, που συνέβη στις 10-9-2016 στη Ν. Θάσο», προϋπολογισμού 549.982,80 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 4η Απριλίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • Δασαρχείο Θάσου → «Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που κάηκαν, από την δασική πυρκαγιά, που συνέβη στις 10-9-2016 στη Ν. Θάσο», προϋπολογισμού 744.814,74  €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 30η Μαρτίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1/3/2017

 • Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜ-Θ → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 161.290,30 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού την Τρίτη 14  Μαρτίου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23/2/2017

 • Δήμος Ζαγορίου → «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου». Εκτιμώμενη αξία 63.534,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 21/3/2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

1 reply

 1. Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

  Το Νέο Νομοθετικό οικοδόμημα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον τρόπο που αντιλαμβανομαστε την πραγματικότητα στα δημόσια ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ..

  Καταθέστε τις απόψεις σας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: