Διαγωνισμοί Έργων – Μελετών

Ανακοινώσεις για διαγωνισμούς ανάθεσης δασοτεχνικών έργων & εκπόνησης δασικών – περιβαλλοντικών μελετών

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα.


29/12/20 
Δασαρχείο Κιλκίς 
→ «Συντήρηση Αντιπυρικής Δεξαμενής – Πυροφυλακείων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς» συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19.01.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/12/20 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 289.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24 %). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05.02.2021. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15/12/20 
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης περιόδου 2020- 2021», με προϋπολογισμό 14.969,65 EΥΡΩ (συμπ. του Φ.Π.Α.24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.01.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/12/20 
Διεύθυνση Δασών Καστοριάς 
→ «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Βόρειου Γράμμου (Υπολογισμός ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων)», προϋπολογισμού 25.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/12/20 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Δημιουργία δύο (2) θέσεων θέας στην περιοχή Άβαντα – Αισύμης», συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24 %). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/11/20 
Δασαρχείο Χαλκίδας
 → «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής χειμάρρου «Μαντάνια – Άσκαλου- Δάφνης» Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου ,Τ.Κ. Άτταλης και Δ.Κ. Ψαχνών, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού δημοπράτησης 998.495,38 €. Λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 16.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/20 
Διεύθυνση Δασών Γρεβενών
 → «Δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής σε διάφορες θέσεις των δημόσιων δασών Ν. Γρεβενών», προϋπολογισμού 13.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Χαλκίδας → «Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 85.000,0 €. Λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 11.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/11/20 
Δασαρχείο Χαλκίδας
 → «Αντιπλημμυρική μελέτη με την κατασκευή κορμοφραγμάτων συμβαλλόντων του χειμάρρου “Μαντάνια – Άσκαλου – Δάφνης” και κορμοδεμάτων καείσας έκτασης της λεκάνης απορροής του εν λόγω χειμάρρου» περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 998.495,38 €. Λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 04.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Κατασκευή περιφράξεων για ανόρθωση υποβαθμισμένων δημοσίων δασικών εκτάσεων στις περιοχές «Κουφούκλιο» και «Μαρτίνη» Σαμοθράκης», για ύψος δαπάνης 25.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/11/20
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης
 →  «Βοηθητικές εργασίες, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε. Ροδόπης και λοιπές εργασίες έως και την κύρωσή τους», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης  →  «Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος», εκτιμώμενης αξίας 11.998,28 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.11.2020. →  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Καπανδριτίου → «Καταπολέμηση του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην περιοχή “Βούτημα” Δ.Ε. Αυλώνα Δήμου Ωρωπού Αττικής», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 74.385,90 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/20
Δασαρχείο Ιωαννίνων
  →  «Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Θάσου → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Θάσου περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/10/20
Διεύθυνση Δασών Καβάλας
  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 35.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Έβρου  →  «Υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών Π.Ε. Έβρου και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και την τήρησή τους» προϋπολογισμού 24.300,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης  →  «Βοηθητικών υποστηρικτικών εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών» προϋπολογισμού 24.300,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Σερρών  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε.Σερρών – Βοηθητικές υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες» προϋπολογισμού 20.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως: 29.10.2020. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση Δασών Πέλλας  →  «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πέλλας» προϋπολογισμού 24.164,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως: 27.10.2020. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσιων Δασών τέως Δήμου ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ, Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2021-2030, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 42.281,90 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/10/20
Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης
  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως: 23.10.2020. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεύθυνση Δασών Δράμας  →  «Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση, καθώς και την τήρηση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης  →  «Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2020» προϋπολογισμού 19.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ, Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2020-2029, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 5.828,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους ΜΑΡΑΘΟΥ, Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2021-2030, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 10.540,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεύθυνση Δασών Χίου  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών καιλοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και την τήρησή τους, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου», προϋπολογισμού 18.104,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.10.2020. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16/10/20
Διεύθυνση Δασών Ν. Άρτας 
→ «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 9.200,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης  →  «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π. Ε. Ροδόπης, έτους 2020», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης  →  «Συντήρηση υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Λίμνης», με προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/10/20
Διεύθυνση Δασών Φλώρινας 
→ «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών δημοσίων δασών «Τριβούνου-Κορυφής» και «Βιτσίου» (Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων)», προϋπολογισμού 33.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης  →  «Κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων Διακατεχόμενου δάσους Ροβιών (πρώην Παπαδοπούλου), περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιστιαίας  →  «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη της “Μελέτης εκτίμησης του κόστους συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου με τη διαδικασία της χωρικής ανάλυσης ‘Χωρική τομή-Intersect & Χωρική γενίκευσης-Dissolve’ σε περιβάλλον ArcGIS & QGIS», με εκτιμώμενη αξία 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Μουζακίου  →  «Τεχνικά έργα – Συντήρηση εγκαταστάσεων του εκτροφείου θηραμάτων “ΜΠΑΛΑΝΟΥ”», με προϋπολογισμό 19.562,36 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

06/10/20
Δασαρχείο Σερρών 
→ «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη, λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του Δημοσίου Δάσους Άνω Βροντούς», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Φθινοπωρινές εργασίες-σπορά Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2020», προϋπολογισμού: 59.485,45 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης  →  «Κατασκευή οχετών στις περιοχές του Άβαντα και της Κίρκης», για ύψος δαπάνης 16.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Πατρών  →  «Λειτουργία του εκτροφείου θηραμάτων ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ Δασαρχείου Πατρών για το έτος 2020-2021», με προϋπολογισμό 25.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λάρισας  →  «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίου Δάσους Συμπλέγματος Οσσας περιόδου 2020-2029 (λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ξυλώδους κεφαλαίου και της αύξησης αυτού, κατά συστάδα)», προϋπολογισμού 31.465,50 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου  →  «Περίφραξη υποβαθμισμένης έκτασης λόγω υπερβόσκησης στην περιοχή Πέζι-Ραχών νήσου Ικαρίας, Ν. Σάμου», εκτιμώμενης αξίας 15.687.73 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Λασιθίου  →  «Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λασιθίου», με προϋπολογισμό 28.800,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου  →  «Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου», με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29/09/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2020 για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τη σύνταξη των Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης των Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Θόλου-Αμισινού & Μυρσινέρου-Λιβαδερού-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου για τη διαχειριστική περίοδο 2024-2033», για ύψος δαπάνης 15.703,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξυλοκάστρου  →  «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών & αντιπλημμυρικών έργων καψάλας (καμένης έκτασης) Τ.Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου & Καρυωτίκων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης & Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας (Πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018)», με προϋπολογισμό 3.851,34 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/09/20
Δασαρχείο Σουφλίου 
→ «Κατασκευή τεσσάρων ιρλανδικών διαβάσεων στην περιοχή Κοτρωνιάς- Δαδιάς Δασαρχείου Σουφλίου», για ύψος δαπάνης 10.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καβάλας  →  «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος για σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου – Δύσβατου, Ν. Καβάλας», με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 20.161,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου  →  «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης και λοιπών εργασιών στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία και αναβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2020», μέχρι του ποσού των 21.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών  →  «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών των δασών και δασικών εκτάσεων έτους 2020», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης στο ποσό των 20.000 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/09/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Συλλογής κώνων και σπόρων δασοπονικών ειδών περιοχής Δασαρχείου Δράμας – ΣΑΕ 584 έτους 2020», για ύψος δαπάνης 3.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2020», με προϋπολογισμό 14.508,97 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.09.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Πάρνηθας  →  «Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών περιοχή “Τατόϊ – Δεκέλεια”», με προϋπολογισμό 10.728,82 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.09.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/09/20  Δασαρχείο Αταλάντης → «Αναδάσωση – Αποκατάσταση λατομικού χώρου στη θέση “Καναπιτσιάς” , περιοχής Τ.Κ. Αρκίτσας –Δήμου Λοκρών», εκτιμώμενης αξίας 97.000,00 (μετά της τιμής του ΦΠΑ 24%). Κατάθεση προσφορών: 23.09.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/08/20
Δ/νση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης 
→ «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2020-2», προϋπολογισμού 63.675,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-09-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Δασών Ηρακλείου → «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου», προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01-09-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ολυμπίας → «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Λαπίθα-Σμέρνας-Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη έκτασης 3.206,20 Ηa, περιφέρειας Δασαρχείου Ολυμπίας», προϋπολογισμού 17.575,28 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01-09-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/20  Διεύθυνση Δασών Ν. Λέσβου → «Φυτωριακές εργασίες δασικού φυτωρίου Βασιλικών Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/20  Δασαρχείο Πατρών → «Καλλιέργεια Δημόσιου Δασικού Φυτωρίου Λάππα για το έτος 2020», προϋπολογισμού 7.000,00 € (με αναθ και ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/20  Δασαρχείο Αριδαίας → «Υπόλοιπο μελέτης, Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 7.260,27 € (συμπ. ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/07/20  Δασαρχείο Έδεσσας → «Δασοκομικοί χειρισμοί στο περιαστικό δάσος Έδεσσας- Ασφαλής διαχείριση υπολειμμάτων υλοτομίας Τραχείας και Μαύρης Πεύκης στο περιαστικό δάσος Έδεσσας», προυπολογισμού 25.998,10 € (συμπ. ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 18.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/07/20
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Συντήρηση υπαρχόντων χώρων δασικής αναψυχής περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 20.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διαγωνισμού: 13.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/20
Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 11.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/20  Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 11.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/07/20  Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο δασικό φυτώριο Δαδιάς περιοχής Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2020», για ύψος δαπάνης εώς 5.000,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 11-08-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/07/20
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 
→ «Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.716,65 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26-08-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/07/20
Δασαρχείο Σουφλίου 
→ «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 04-08-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 28.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/07/20
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/07/20
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες για την εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα της Π.Ε. Έβρου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/07/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Δράμας», για ύψος δαπάνης 4.530,03 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Χαλκίδας → «Αντιπλημμυρική μελέτη με την κατασκευή κορμοφραγμάτων συμβαλλόντων του χειμάρρου “Μαντάνια – Άσκαλου – Δάφνης” και κορμοδεμάτων καείσας έκτασης της λεκάνης απορροής του εν λόγω χειμάρρου» περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 998.495,38 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/07/20
Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «Καλλιεργητικές εργασίες στο δασικό φυτώριο Νέας Βύσσας κατά το έτος 2020», για ύψος δαπάνης 4.999,97 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 23-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας  → Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Λαγκαδά της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020», προϋπολογισμού 32.000,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κιλκίς → Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Βοηθητικές εργασίες εκπόνησης μελέτης: “Βελτίωση της δασικής οδού Μυριοφύτου – Φυλάκιο Μαυροπλαγιάς της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς”», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/07/20
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 16.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/06/20
Δασαρχείο Ξάνθης → «Ασφαλής διαχείριση υπολειμμάτων υλοτομίας Τραχεία Πεύκης στη συστάδα 29β του Δ.Δ.Δ. Ξάνθης – Γέρακα- Κιμμερίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ξάνθης», προϋπολογισμού 9.364,11 € (συμπ. του Φ.Π.Α.24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/06/20
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 85.000,00 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 07.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/06/20
Δασαρχείο Γουμένισσας → «Προμήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/06/20
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Ορεινή Διευθέτηση Χειμάρρου «Μαντάνια – Άσκαλου – Δάφνης» από τη θέση «Παλιοψαχνά» έως «Ασφάλτινη οδό Μακρυμάλλης – Κοντοδεσπότη» περιφέρειας Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 500.000,00 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.06.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/06/20
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.842,56 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 02-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/06/20
Δασαρχείο Αλιβερίου → «Σύνταξη μελέτης διαχείρισης του δημόσιου δάσους “ΤΡΕΠΕΣ” στην Τ.Κ. Στύρων Δ. Καρύστου». Σχετική δαπάνη: 7.766,18 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14-07-2020. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

29/05/20
Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 18.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09-06-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2020», προϋπολογισμού: 12.009,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.06.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/02/20
Δ/νση Δασών Χανίων 
→ «Αναδάσωση δύο τμημάτων συνολικής έκτασης 56,15 στρεμμάτων στη θέση «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 51.411,13 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.03.2020 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/02/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Δράμας», για ύψος δαπάνης 4.530,03 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.03.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/02/20
Δ/νση Δασών Ξάνθης 
→ «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του», προϋπολογισμού 36.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03.03.2020 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/02/20
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2020», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 19.600,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 25-02-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13/01/20
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, ‘’Συγκρότημα Υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους’’, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 61.380,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διαγωνισμού: 28.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/12/19
Δασαρχείο Θάσου 
→ «Αναδασώσεις Δασών νήσου Θάσου σε καμένες εκτάσεις, από την δασική πυρκαγιά, που συνέβη στις 10-9-2016 στην Ν. Θάσο – Αναδάσωση στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας της Τ.Κ. Σωτήρος και της Δ. Κ. Πρίνου της Ν. Θάσου», με προϋπολογισμό 641.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α).. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/12/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στον Δασικό δρόμο Μαυροματίου (Χ.Θ. 0+000)», με προϋπολογισμό 10.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/12/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Ξάνθης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2019», με προϋπολογισμό 17.921,57 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/12/19  
Διεύθυνση Δασών Χίου → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου», προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 23-12-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/12/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 17.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/12/19  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 15.000,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12-12-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/11/19
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης ζημιών στους δασικούς δρόμους του δημόσιου δάσους Λίμνης, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς & φυσικής καταστροφής», με εκτιμώμενη αξία 7.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 03.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Βελτίωση του χώρου δασικής αναψυχής ’’Θυμαριές’’ στο 6,5ο χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης- Σταυρούπολης», με προϋπολογισμό 13.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19   Δασαρχείο Κιλκίς → «Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων – καθαρισμών κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς» με ύψος προεκτιμόμενης συνολικής δαπάνης ποσού 7.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/11/19
Δασαρχείο Σπερχειάδας
 → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης “Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσίων Δρυοδασών ΒΔ Βαρδουσίων, περιόδου 2020-2029 περιφέρειας Δασαρχείου Σπερχειάδας», για ύψος δαπάνης 34.999,99 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

22/11/19
Δασαρχείο Αταλάντης
 → «Παροχή ευκολιών αναψυχής στη θέση “Μακρυχώραφο” περιοχής οικισμού Καρυάς Δήμου Καμ. Βούρλων», με προϋπολογισμό 9.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 05.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/11/19
Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής 
→ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης & Διόρθωσης των Δασικών Χαρτών Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Καλυβίων Θορικού, Αυλώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 32.876,37 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03.12.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Ασφαλής διαχείριση των υπολειμμάτων υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης 74.389,70 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 03.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Θάσου 
→ «Βελτίωση Υποβαθμισμένων Συστάδων στο τμήμα 26, συστάδες γ, δ, ε του Δημοσίου Δάσους Θεολόγου Θάσου», με προϋπολογισμό 145.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου 
→ «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Κρουσίων και Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Πευκοδάσους Σιδ/στρου», για ύψος δαπάνης 35.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 28.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/11/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή οχετών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», για ύψος δαπάνης 15.500,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/11/19
Δασαρχείο Λιβαδειάς 
→ «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2019-2020», με προϋπολογισμό 57.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.11.2019. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

06/11/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή οχετών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», για ύψος δαπάνης 15.500,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/11/19
Δασαρχείο Νιγρίτας → «Διαχειριστική μελέτη Δ.Δ. Άνω Βροντούς – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 18.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.11.2019ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/19
Δασαρχείο Αιγίου → «Ανάθεση εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών σύνταξης διαχειριστικών μελετών Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας ορίων Δήμου Αιγιαλείας, έκτασης 4.166,00 ha και Δημόσιου Δάσους Περιθωρίου ορίων Δήμου Αιγιαλείας έκτασης, 1.755,00 ha», συνολικoύ προϋπολογισμού 44.961,06 € (συμπ. ΦΠΑ 24%. Διεξαγωγή διαγωνισμού: 12-11-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Φθινοπωρινή σπορά Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 17.489,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 13.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/10/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας των πευκοδασών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης – έτους 2019», για ύψος δαπάνης 2.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία λήψης έγγραφων προσφορών: 05.11.2019. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/10/19
Διεύθυνση Δασών Πιερίας 
→ «Δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας του Δημοσίου Δάσους Αγ. Δημητρίου Ν. Πιερίας», προϋπολογισμού 42.533,05 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/10/19
Δασαρχείο Καβάλας → «Βοηθητικές εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων και εκτίμησης άνθρακα, αξιολόγηση αισθητικής τοπίου και κατάρτιση ειδικών Φ.Π.Σ. του Αισθητικού Δάσους Καβάλας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας στα πλαίσια της σύνταξης Μελέτης Διαχείρισης Προστατευόμενης Φυσικής Περιοχής του Αισθητικού Δάσους Καβάλας», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14-11-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Διεύθυνση Δασών Άρτας 
→ «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Διεύθυνση Δασών Άρτας 
→ «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 24.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή περιφράξεων για ανόρθωση υποβαθμισμένων δημοσίων δασικών εκτάσεων στο νησί της Σαμοθράκης», για ύψος δαπάνης 18.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Χαλκίδας → «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ‘ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΜΗ-INTERSECT & ΧΩΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ –DISSOLVE’ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ARCGIS & QGIS”», προϋπολογισμού 7.100,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Καρπενησίου
 → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Κερασοχωρίου – Χρύσως-Αγ. Δημητρίου περιόδου 2019-2028 περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 23.750,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/10/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Συντήρηση – Επισκευή ξύλινων κατασκευών στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης 11.981,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Δασοκομικοί χειρισμοί ανόρθωσης υποβαθμισμένου δάσους στο Πετροχώρι Ξάνθης», προϋπολογισμού 15.327,64 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/19
Δασαρχείο Βυτίνας 
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη μελέτης “Διαχείρισης δημοσιου ελατοδάσους Ανατολικού Μαίναλου, για την διαχειριστική περίοδο 2019-2018», προεκτιμώμενη αμοιβή 14.274,10 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/19
Δασαρχείο Πάρνηθας 
→ «Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών περιοχή “Θρακομακεδόνες-Βαρυμπόπη”», προϋπολογισμού 59.421,13 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/10/19
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Συλλογής κώνων και σπόρων δασοπονικών ειδών περιοχής Δασαρχείου Δράμας – ΣΑΕ 584 έτους 2019», για ύψος δαπάνης 8.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/10/19
Δασαρχείο Ιωαννίνων
 → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, Δήμου Πωγωνίου (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 3.056,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/10/19
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 73.780,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δασοφυλακείου Λουτρακίου». Ύψος δαπάνης: 9.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Σερρών
  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2019», με προϋπολογισμό 21.534,62 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής 
→ Αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος», υποέργο: «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρων», εκτιμώμενης αξίας 395.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.). Κατάθεση προσφορών μέχρι την 21.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Κασσάνδρας
 → «Βοηθητικές εργασίες – λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης των Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας», προϋπολογισμού 14.841,14 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Σταυρούπολης 
→ «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Καλλιθέας Δασαρχείου Σταυρούπολης, έτους 2019», για ύψος δαπάνης 6.981,70 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 03-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/09/19
Δασαρχείο Ιωαννίνων
 → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ΤΚ Μανασσή, Δήμου Ζαγορίου (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 11.944,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή Πυροφυλακίου, περιοχής Ασωμάτων», προϋπολογισμού 8.660,82 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 01-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 03-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή περίφραξης των ορεινών λεκανών απορροής του οικισμού Ιάσμου ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 57.000,79 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 08-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19  Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας». Ύψος δαπάνης: 32.660,30 (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 27.09.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/19   Δασαρχείο Καβάλας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Καβάλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2019 – Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων, κατάρτιση πινάκων παραγωγής και πινάκων κατηγοριών προϊόντων για το κυρίαρχο είδος στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Λεκάνης – Δρυμοτόπου – Πασχαλιάς περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 36.290,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/19   Δασαρχείο Κιλκίς → Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών: 1. Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων. 2. Ανασύνταξη υπάρχοντος Διαχειριστικού Χάρτη για την σύνταξη μελέτης Ανάπτυξης – Προστασίας και Διαχείρισης περιόδου 2021 – 2030 – στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα: «Ακρίτα – Χέρσου – Μεγάλης Στέρνας – Μικρόδασος – Πευκόδασος» περιοχής Δασαρχείου Κιλκίς, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 10.109,89 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/08/19  Δασαρχείο Λίμνης → «Συντήρηση υπαρχόντων χώρων δασικής αναψυχής περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 17.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/08/19  Δασαρχείο Γουμένισσας → «Προμήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/07/19  Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2019» με προϋπολογισμό 8.100,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/19  Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης και λοιπών εργασιών στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2019», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13-08-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/07/19   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας → «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν». Προεκτιμώμενη αμοιβή 120.399,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 16-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

17/07/19  Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου → «Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου δασικών περιοχών Νήσου Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου για το έτος 2019», προϋπολογισμού 18.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/07/19  Δασαρχείο Αγρινίου → «Λειτουργία του Δασικού Φυτωρίου ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, έτους 2019», προϋπολογισμού 7.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/07/19  Δασαρχείο Ελασσόνας → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δασικού συμπλέγματος Αντιχασιων Ορεων, διαχειριστικής περιόδου 2017-2026 (παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών)», προεκτιμώμενη αμοιβή 13.525,98 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.07.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/07/19  Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο δασικό φυτώριο Δαδιάς περιοχής Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2019», για ύψος δαπάνης εώς 7.000,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/07/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 27.1268,43 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 18.07.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/07/19  Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας». Ύψος δαπάνης: 32.660,30 (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/06/19  Δασαρχείο Σταυρούπολης → «Καλλιέργεια δημοσίου δασικού φυτωρίου ‘ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’ Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2019», για ύψος δαπάνης 6.981,70 € (με Φ.Π.Α). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Ιουλίου 2019 → Περίληψη Διακήρυξης

12/06/19  Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 02-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/06/19  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 29.700,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/06/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή Πυροφυλακίου, στην θέση “Κώνος” περιοχής Σαπών», προϋπολογισμού 8.894,71 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 18-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/05/19
Δασαρχείο Διδυμοτείχου
→ «Εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών στο δασικό φυτώριο Νέας Βύσσας κατά το έτος 2019». Προσφορές μέχρι του ποσού των 7.978,04 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 04-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/05/19
Δασαρχείο Σταυρούπολης 
→ «Ανάδειξη – αξιοποίηση χώρου Στενών του ποταμού Νέστου», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04.06.2019. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

25/04/19
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης βατότητας του δασικού δρόμου “Ρετσινόλακος – Καλαμούδι”», προεκτιμώμενης αμοιβής 3.720,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09.05.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κασσάνδρας → «Aσφαλής διαχείριση (θρυμματισμός) προϊόντων καθαρισμών-κλαδεύσεων κοινωφελούς εργασίας, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κασσάνδρας», συν. δαπάνης 9.979,27 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 07.05.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/03/19
Δασαρχείο Κιλκίς 
→ «Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων – καθαρισμών κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς», συν. δαπάνης 5.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.04.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/03/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εαρινές εργασίες Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 24.088,79 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.04.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/02/19
Δ/νση Δασών Καβάλας 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2019», προϋπολογισμού 25.400,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06/02/19
Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής 
→ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Ψυχικού, Αν. Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης, Πεύκης, Παπάγου, Βάρης, Βούλας, Σαρωνίδας, Μαλακάσας, Πολυδενδρίου, Αφιδών, Κουβαρά, Αναβύσσου, Λαυρεωτικής, Π. Φώκαιας, Κοινότητας Αγ.Κωνσταντίνου, Κοινότητας Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 54.142,31 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/02/19
Δ/νση Δασών Ξάνθης 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ,των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2019», προϋπολογισμού 18.600,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/01/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2019», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/01/19
Δασαρχείο Πάρνηθας 
→ «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με Κεφαλληνιακή Ελάτη σε επιφάνειες των περιοχών “Τσακάλια” και “Ναυτική Βάση” του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προϋπολογισμού 40.866,06 € (πλέον Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Πάρνηθας → «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με Κεφαλληνιακή Ελάτη σε επιφάνεια της περιοχής “Γκούρα” του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προϋπολογισμού 59.481,38 € (πλέον Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.01.2019 (10.00 π.μ.) → ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

19/12/18
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΔΜΘ – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Ξάνθης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», προϋπολογισμού 41.996,32 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.01.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

07/12/18
Δασαρχείο Καβάλας 
→ «Νέα Βελτίωση δασικού δρόμου “Παλαιοχωρίου – Πλάκας – Οροσήμου – Αγ. Τριάδος” – Επίστρωση με σκυρόδεμα κατά θέσεις», προϋπολογισμού 8.300,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καβάλας → «Οριστική Μελέτη Κατασκευής ενός πυροφυλακίου στην θέση “Ακροβούνι”», προϋπολογισμού 7.100,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής → Αντιδιαβρωτικά φυτοτεχνικα έργα καμένων λεκάνες περιοχής Λυρείου και Νταού Πεντέλης», προϋπολογισμού 1.005.442,01 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.12.2018. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

02/12/18
Δασαρχείο Πολυγύρου 
→ «Βοηθητικές και συναφείς εργασίες Διαχειριστικής Μελέτης Δημοσίων Δασών Πολυγύρου», προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.12.2018. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Άμφισσας → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Άνω Ρου Μόρνου, περιόδου 2019-2028, περιφέρειας Δασαρχείου Άμφισσας», προϋπολογισμού 39.277,25 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 18.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/11/18
Δασαρχείο Φουρνάς 
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης δημοσίων δρυοδασών Φουρνάς, Κλειστου, Μολοχας, κ.λπ. περιόδου 2020-2029, περιφέρειας Δασαρχείου Φουρνά», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 6.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Φαραγγίου, Δήμου Παγωνίου – Βοηθητικές εργασίες (κατάρτιση διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 11.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Δελβινακίου, Δήμου Παγωνίου – Βοηθητικές εργασίες (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 12.200,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 11.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Δράμας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση , δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Δράμας», για ύψος δαπάνης 7.416,45 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Δράμας → «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Βορειοανατολικού Δ. Δ. Συμπλέγματος για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027 και τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δ.Δ. Συμπλέγματος Βώλακα – Πύργων – Πετρούσας – Προσοτσάνης – Κοκκινογείων – Πανοράματος κλπ. για την διαχειριστική περίοδο 2022-2031», για ύψος δαπάνης 28.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίων δασών Χουλιαράδων – Βαπτιστής – Πετροβουνίου, Δήμου Β. Τζουμέρκων – Βοηθητικές εργασίες (κατάρτιση διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 8.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 6.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιωαννίνων → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Καρυών, Δήμου Ζαγορίου – Βοηθητικές εργασίες (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 8.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 4.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Αναδάσωση στη θέση Περιαστικό Δάσος οικισμού Χώρας Σαμοθράκης» και «Φυτοκομικές εργασίες στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων ανάντη του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης», εκτιμώμενης αξίας 430.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11.12.2018. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14/11/18
Δασαρχείο Λίμνης → «Διάνοιξη δασικού μονοπατιού από τη θέση “Άγιος Γρηγόριος” μέχρι την κορυφή “Μεσοπέτρι” και από εκεί στη βρύση “Λιγότα”, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 10.12.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Κατασκευή σωληνωτών οχετών στην περιοχή της Κίρκης», προϋπολογισμού 16.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.11.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξάνθης → «Ανόρθωση υποβαθμισμένου δάσους Πεύκης “Προφήτη Ηλία” Τοξοτών Ξάνθης», προϋπολογισμού 20.602,91   (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.11.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξάνθης → «Απομάκρυνση προσβεβλημένων δέντρων Δρυός στο Ν. Ξάνθης για την διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων – αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος», προϋπολογισμού 11.996,18  (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.11.2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Νιγρίτας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 19.944,76 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.11.2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/11/18
Δασαρχείο Θάσου  → «Κατασκευή Ξυλοφραγμάτων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου», προϋπολογισμού  195.478,20 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 26/11/2018. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Δασαρχείο  Λιβαδειάς → «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2018-2019», με προϋπολογισμό  60.000,00 €  (συμπ. Φ.Π.Α 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης δημόσιου δάσους Αγίου Νικολάου, περιόδου 2018-2027, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 6.231,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης συμπλέγαμτος δημόσιων δασών τέως Δήμου Καρπενησίου, περιόδου 2019-2028, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 40.768,60 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

25/10/18
Δασαρχείο Δράμας → «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου για τη διαχειριστική περίοδο 2017-2026», για ύψος δαπάνης 29.984,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08 Νοεμβρίου 2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

24/10/18
Δασαρχείο Αριδαίας  →  «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας», για ύψος δαπάνης 32.660,30 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης  →  «Συντήρηση – βελτίωση χώρου δασικής αναψυχής στη θέση “Καμαρίτσα”, οικισμού Δμυμώνα, Τ.Κ. Ροβιών, περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 29.966,77 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2018», με προϋπολογισμό 21.488,22 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08/11/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καβάλας → «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη Διαχείριση και τον συντονισμό του έργου: Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο.», με προϋπολογισμό 6.260,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 06/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/18
Δασαρχείο Λαγκαδά «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ 12.089,35 €. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

16/10/18
Δασαρχείο Καρπενησίου «Σύνταξη μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου», με προϋπολογισμό 25.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 06/11/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Δράμας → «Κατασκευή δύο (2) σωληνωτών οχετών στο δασικό δρόμο Γ΄ κατηγορίας Τουλουμπάρι – Βώλακας, Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Μυρσινέρου – Λιβαδερού» , με προϋπολογισμό 17.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης “Κατασκευή φραγμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης”», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24 %). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/10/18
Διεύθυνση Δασών Άρτας → «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Δημόσιο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Σουφλίου → «Κατασκευή δύο τεχνικών στο δασικό δρόμο Β ́ κατηγορίας “Ρέμα Κοτρωνιάς – Γέφυρα Ματσάγγου” Δασ. Συμπλέγματος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου του Δασαρχείου Σουφλίου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 24.300,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο σύμπλεγμα «Νέδας – Σαπών» της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 8.347,31 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 25/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9/10/18
Δασαρχείο Καβάλας → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018», με προϋπολογισμό 9.999,36 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 25-10-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 20.156,92 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Δράμας → «Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για τις Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης των Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Δυτικού Νέστου & Μενοικίου Όρους, για τις διαχειριστικές περιόδους 2017-2026 και 2020-2029 αντίστοιχα», προϋπολογισμού 29.984,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5/10/18
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου → «Παρόδιοι καθαρισμοί στους δασικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων Σταυρινήδων, Μανωλατών & Βουρλιωτών», συνολικής δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.595,6206 (χωρίς Φ.Π.Α)Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

28/09/18
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης ‘‘Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης’’ – Σύνταξη Διαχειριστικού χάρτη», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 11/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας → «Κατασκευή δύο (2) σωληνωτών οχετών στη δασική οδό Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή» (Χ.Θ. 1+614,33 χλμ και 2+444,63 χλμ.)», με προϋπολογισμό 27.999,12 €, (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 09/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

21/09/18
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Κατασκευή έργου αποτροπής επικινδυνότητας από τις βροχοπτώσεις σε καμένη έκταση στο Ιδιωτικό δάσος Κοντοδεσποτίου περιοχής Δασαρχείου Χαλκίδας», με προϋπολογισμό 8.480,71 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Λίμνης → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης διαχείρισης δημόσιου δάσους Παπάδων για την διαχειριστική περίοδο 2019 -2028», εκτιμώμενης αξίας 8.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Φυτωριακές εργασίες έτους 2018 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2018-2)», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11/10/2018 Περίληψη Διακήρυξης

Δασαρχείο Αμαλιάδας → «Σποροσυλλογή 1.000 Kgr Cupressus sempervirens var pyramidalis και 1.000 Kgr Cupressus sempervirens var horozontalis στις Θίνες Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού», για ύψος δαπάνης 6.000,00 € με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Συντήρηση – επισκευή ξύλινων περιφράξεων στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης – Μαύρος Λόφος», για ύψος δαπάνης ποσού 12.196,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 09/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξάνθης → «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & εργασίες βελτίωσης καταστρώματος στον Δασικό δρόμο Κερασοχωρίου», προϋπολογισμού 40.100,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 02/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κιλκίς → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για την σύνταξη μελέτης – Προστασία και Διαχείριση περιόδου 2019 – 2028 – Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα – Περιαστικά και Πεδινά δάση και δασικές εκτάσεις – περιοχής Δασαρχείου Κιλκίς» προϋπολογισμού 3.651,50 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 02/10/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06/09/18
Δασαρχείο Καλαμπάκας → «Συλλογή κώνων Ελάτης», με προϋπολογισμό 7.761,31 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/09/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δασαρχείο Γουμένισσας«Εγκατάσταση λυομένου οικήματος τύπου Α΄ στη Δασική θέση Βάλε Όρβο, Περιφέρειας Τ.Κ. Καστανερής Δήμου Παιονίας και αντικατάσταση της περίφραξης αυτού», για ύψος δαπάνης ποσό 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18/09/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/08/18
Δασαρχείο Καβάλας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο σύμπλεγμα Συμβόλου όρους του Δασαρχείου Καβάλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», προϋπολογισμού 28.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 20/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργειας δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών –Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 37.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 18/09/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/08/18
Δασαρχείο Κασσάνδρας
→ «Κατασκευή περίφραξης στο πυροφυλάκιο “Λειβαδάκια” στη Τ.Κ. Ν. Σκιώνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 12.523,76 Ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6-9-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/08/18
Δασαρχείο Κασσάνδρας
→ «Κατασκευή περίφραξης στο πυροφυλάκιο “Λειβαδάκια” στη Τ.Κ. Ν. Σκιώνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 12.523,76 Ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6-9-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/08/18
Δασαρχείο Θάσου → «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αποκατάστασης των Καμένων Εκτάσεων στις Περιοχές της Νήσου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου» Υποέργου: «Αντιπλημμυρικών Έργων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και ΜΑΡΙΩΝ, που κάηκαν από τη δασική πυρκαγιά στις 10-09-2016 στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 128.290,96 €, συμπ. του Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 28/08/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/07/18
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018» με προϋπολογισμό 9.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-8-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/07/18  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 29.700,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08-08-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/07/18
Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας → «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 35.340,00 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/07/18
Δασαρχείο Αγρινίου → «Λειτουργία του Δασικού Φυτωρίου ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, έτους 2018», προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 17-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/06/18
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Βοηθητική εργασία για την Γενική Μελέτη και διαχείριση του δάσους, ήτοι ανάλυση των γενικών συνθηκών και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της δασοπονίας του για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου για την διαχειριστική περίοδο 2016-2025», με προϋπολογισμό 13.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20/06/18
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω», με δαπάνη εώς 25.000,00 ΕΥΡΩ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

19/06/18
Δασαρχείο Καβάλας 
→ «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018», με προϋπολογισμό 9.926,57 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 10-07-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δαδιάς» για το έτος 2018 και για ύψος δαπάνης εώς 10.000,00 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 03-7-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Λέσβου → «Καλλιεργητικές εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Βασιλικών της Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου για το έτος 2018». Η δαπάνη του έργου είναι 6.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-6-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018» με προϋπολογισμό 9.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-6-2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/06/18
Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργειας δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών –Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.326,14 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19 Ιουνίου 2018. → Περίληψη διακήρυξης

04/06/18
Δ/νση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης ‘‘Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης’’ – Ανάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της δασοπονίας του», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2018 (λήξη επίδοσης προσφορών). → Περίληψη διακήρυξης

Δασαρχείο Σταυρούπολης → «Καλλιέργεια δημοσίου δασικού φυτωρίου ‘ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’ του Δασαρχείου Σταυρούπολης για το έτος 2018» προϋπολογισμού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2018 → Περίληψη Διακήρυξης

31/05/18
Δασαρχείο Δράμας → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Καλαμπακίου για το έτος 2018» με προϋπολογισμό 6.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14/06/2018. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

25/05/18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ → «Παροχής υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των εργασιών επικαιροποίησης, ανάρτησης, στελέχωσης ΣΥΑΔΧ και λοιπές εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών Σκιάθου, Αλοννήσου, Βόλου & Νέας Αγχιάλου», προϋπολογισμού 26.129 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 32.400 €. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/06/2018, ημέρα Τρίτη. → Περίληψη Διακήρυξης

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ → «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Π.Ε. Ευβοίας, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού: 36.691,93 ευρώ, (συμπ. Φ.Π.Α.). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/06/2018, ημέρα Πέμπτη. → Περίληψη Διακήρυξης

10/05/18
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ → «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας και σπορά έτους 2018», προϋπολογισμού: 59.986,19 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/05/2018, ημέρα Πέμπτη. → Περίληψη Διακήρυξης

09/05/18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων περιοχής αρμοδιότητας ΑΔΜ_Θ, στην Π.Ε Σερρών έτους 2018.», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 30.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ → «Βοηθητικές εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, και ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη για τη σύνταξη μέρους των μελετών: α) Διαχειριστική Μελέτη Δασικού Συμπλέγματος ΝΑ Βερμίου 2020-2029 και β) Διαχειριστική Μελέτη Δημοσίου Δάσους Δασκίου των ετών 2019-2028», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.096,77 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

27/4/18
Διεύθυνση Δασών Κιλκίς 
→ «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στη Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Κεντρικής Μακεδονίας.», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 28.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2018 – Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2018», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας → «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 68.779,14 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018. → Τεύχη διακήρυξης

Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και για ύψος δαπάνης 9.999,36 Ευρώ (8.064 € για εργασίες και 1.935,36€ για ΦΠΑ 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού την Τρίτη 08 Μαΐου 2017. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/04/2018
Δασαρχείο Κορίνθου → «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών -αντιπλημμυρικών εργων καψάλας Άνω Αλμυρής ΔΚ Γαλατακιου και ΤΚ Κατακαλιου του Δ.Κορινθίων», προϋπολογισμού 71.363,46 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων: 9/5/2018Περίληψη Διακήρυξης

Διεύθυνση Δασών Ημαθίας → «Επείγουσες εργασίες, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης του δασικού χάρτη για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ημαθίας έτους 2018», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/05/2018. → Περίληψη Διακήρυξης

5/4/2018
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Φυτωριακές εργασίες έτους 2018 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 17η Απριλίου 2018 Περίληψη Διακήρυξης

Διεύθυνση Δασών Πέλλας → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Π.Ε. Πέλλας, έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. → Περίληψη Διακήρυξης

15/02/2018
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. → (Επαναπροκήρυξη) «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Π.E. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας», προϋπολογισμού 56.400.00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 27-2-2018 και ώρα 10.00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/02/2018
Διεύθυνση Δασών Δράμας → «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους 2018» και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.700,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. → Περίληψη Διακήρυξης

Διεύθυνση Δασών Καβάλας → «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 29.700,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Περίληψη Διακήρυξης

17/01/2018
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. → «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Π.E. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας», προϋπολογισμού 56.400.00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 30-1-2018 και ώρα 10.00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1 reply

  1. Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

    Το Νέο Νομοθετικό οικοδόμημα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον τρόπο που αντιλαμβανομαστε την πραγματικότητα στα δημόσια ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ..

    Καταθέστε τις απόψεις σας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: