Διαγωνισμοί Έργων – Μελετών

Ανακοινώσεις για διαγωνισμούς ανάθεσης δασοτεχνικών έργων & εκπόνησης δασικών – περιβαλλοντικών μελετών

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα.


11/10/23
Διεύθυνση Αναδασώσεων Σάμου  «Δασοκομικοί χειρισμοί για την αντιπυρική προστασία των δασών Καφάκου και Καρές της Δημοτικής Ενότητας Ραχών του Δήμου και Νήσου Ικαρίας», με εκτιμώμενη αξία 140.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02–11–2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/23
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής  «Αναδάσωση όρους Υμηττού καμένης έκτασης έτους 2015 περιοχών Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης», με προϋπολογισμό 1.383.909,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 332.138,23 Ευρώ. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05–09–2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/23
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής  «Αναδάσωση στην περιοχή Αμφιάλης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», με προϋπολογισμό 490.229,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 117.655,16 Ευρώ. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05–09–2023ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6/7/23 
Δασαρχείο Μετσόβου
  →  «Κατασκευή τεχνικών σε δασικούς δρόμους του συμπλέγματος Δημοσίου δάσους Φλαμπουραρίου Νομού Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό 245.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 59.032,26 €. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 27/07/2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/06/23
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής  «Αναδάσωση όρους Υμηττού καμένης έκτασης έτους 2015 περιοχών Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης», με προϋπολογισμό 1.383.909,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 332.138,23 Ευρώ. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 13–07–2023ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/06/23
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής  «Αναδάσωση στην περιοχή Αμφιάλης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», με προϋπολογισμό 490.229,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 117.655,16 Ευρώ. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 13–07–2023ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23/3/23
Διεύθυνση Δασών Σάμου  «Σήμανση του μονοπατιού «Πετροπούλι – Ραός Φούτρα – Χριστοβούνι – Σταυρί – Αρνοπέζα Βρουλέ – Φραντάτο» του Δάσους Ράντη» Δημοτικής Ενότητας Ευδήλου του Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου», με προϋπολογισμό 50.469,04€ (με ΦΠΑ). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 9–5–2023ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/3/23 
Δασαρχείο Κασσάνδρας
  →  «Παράταση διαγωνισμού του έργου “Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης πυροφυλάκιου, στη θέση “Λειβαδάκια “, Τοπικής Κοινότητας Νέας Σκιώνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής”». Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 10/04/2023ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

16/3/23 
Δασαρχείο Κασσάνδρας
  →  «Εργασίες συντήρησης μονίμου πυροφυλάκιου, στη θέση “Ραχώνα”, Τοπικής Κοινότητας Κασσανδρινού, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής», με προϋπολογισμό 30.370,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 13/04/2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/3/23 
Δασαρχείο Κασσάνδρας
  →  «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης πυροφυλάκιου, στη θέση “Λειβαδάκια “, Τοπικής Κοινότητας Νέας Σκιώνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής», με προϋπολογισμό 52.255,08 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 31/03/2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/02/23 
Δασαρχείο Ιστιαίας
  →  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για συγκράτηση του εδάφους, περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 23.27.01 “Χείμαρρος Ξηριά Ιστιαίας” (Υδρολογική λεκάνη ΙΣΤΙΑΙΑ I) – Κατασκευή φραγμάτων βάρους», Εκτιμώμενης αξίας 2.998.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7.3.2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/02/23 
Δασαρχείο Σουφλίου
  →  «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου», προϋπολογισμός έργου 175.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 17.3.2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/02/23 
Δασαρχείο Τρικάλων
  →  «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου», προϋπολογισμός έργου 1.420.000,00 €, συμπ. Φ.Π.Α 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 2.3.2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/02/23 
Δασαρχείο Λίμνης
  →  «Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία του Δασικού χωριού Παπάδων μετά την καταστροφή από την πυρκαγιά στις 3/8/2021», προϋπολογισμός έργου 192.055,65 €, συμπ. Φ.Π.Α 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21.2.2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/22 
Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας  «Αναδάσωση στη δασική θέση “Ράχες” Μεσαίου, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης», με προϋπολογισμό 717.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 172.258,06€. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22–11–2022ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/10/22 
Δασαρχείο Τρικάλων → «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Παλαιοκαρυάς», συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-11-2022. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/10/22 
Δασαρχείο Κιλκίς → «Αποκατάσταση βατότητας – κατασκευή μικρών τεχνικών έργων εντός των δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας των δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων Μπέλλες και Κρουσσίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς», συνολικού ποσού 350.000,00 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-12-2022. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/10/22 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», εκτιμώμενης αξίας 148.387,10 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-11-2022. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/10/22 
Δ/νση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης → «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2022-2)», προϋπολογισμού 90.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-10-2022. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/10/22 
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου  «Σύνταξη αντιπυρικού σχεδίου στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου & Ικαρίας», προϋπολογισμού 202.242,45 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 06-12-2022 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/10/22 
Δασαρχείο Κιλκίς
  →  «Κατασκευή 4 αντιπυρικών υδατοδεξαμενών στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Μπέλλες περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκί», προϋπολογισμός 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Λήξη προσφορών: 08.12.2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/22 
Διεύθυνση Δασών Ν. Λέσβου  «Σύνταξη αντιπυρικού σχεδίου για τον Νομό Λέσβου», προϋπολογισμού 439.915,30 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 10-11-2022ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/09/22 
Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας  «Βελτίωση και συμπλήρωση της βλάστησης των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 & 25 του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης», με προϋπολογισμό 824.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 197.806,45 €. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18–10–2022ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/22 
Δ/νση Δασών Δωδ/σου
 «Εργασίες συλλογής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού από τα είδη: Tραχεία  Πεύκη, Oριζοντιόκλαδο Κυπαρίσσι, Λικιδάμβαρη Ανατολική, Φοινικική και Μακρόκαρπη Άρκευθο», προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.763,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%. Κατάθεση προσφορών: έως την 23η – 08 – 2022ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/08/22 
Δασαρχείο Γουμένισσας
  →  «Προμήθεια – τοποθέτηση τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης Δασαρχείου και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», προϋπολογισμός 9.999,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Κατάθεση προσφορών: μέχρι την 12η.08.2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10/12/21 
Δασαρχείο Ξάνθης
  →  «Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας και ανόρθωση αλσών οικισμών “Κυψέλης”, “Ν. Αμισσού” και “Διομήδειας”  Ν. Ξάνθης», προϋπολογισμός 19.683,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.12.2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/11/21 
Δασαρχείο Λίμνης
  →  «Tεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 ‘Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους’ περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Β)», προϋπολογισμός έργου 68,500 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16.11.2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/10/21
Δ/νση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης 
→ «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2021-1», προϋπολογισμού 58.300,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-11-2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης  →  «Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης-έτους 2021» και για ύψος δαπάνης 1.219,56€ με ΦΠΑ 24%. Λήψη έγγραφων προσφορών: 22.10.2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/10/21 
Δασαρχείο Λίμνης
  →  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 23.27.08 “Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους” (Λεκάνη Λίμνη Ι) – “Κατασκευή φραγμάτων βάρους”», εκτιμώμενης αξίας 510.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.10.2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/09/21
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού Κ. Νευροκοπίου για το έτος 2021» με προϋπολογισμό 6.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Κατάθεση προσφορών: 28-9-2021. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

27/08/21
Δασαρχείο Μεγάρων
«Πρόληψη δασικών πυρκαγιών παρόδιοι καθαρισμοί δασικών οδών και δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Μεγάρων, με ενδεικτικές θέσεις: “Μονή Σωτηράκη”, “Αλεποχώρι”», προϋπολογισμού 30.479,69 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07.09.2021. Απλοποιημένη προκήρυξη

Δασαρχείο Μεγάρων «Πρόληψη δασικών πυρκαγιών παρόδιοι καθαρισμοί δασικών οδών και δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Μεγάρων, με ενδεικτικές θέσεις στο “Ντουράκο Αλεποχωρίου”», προϋπολογισμού 15.765,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07.09.2021. Απλοποιημένη προκήρυξη

Δασαρχείο Μεγάρων → «Βελτίωση Βατότητας Δασικών Οδών Στην Περιοχή Ευθύνης Δασαρχείου Μεγάρων» (με ενδεικτικές θέσεις στο “Δασοφυλάκειο Μεγάρων”)», προϋπολογισμού 10.079,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07.09.2021. Απλοποιημένη προκήρυξη

21/07/21 
Δασαρχείο Λίμνης
  →  «Αντιπυρική προστασία (καθαρισμοί-κλαδεύσεις-φρυγανεύσεις και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καθαρισμών) κατά μήκος κεντρικών δασικών δρόμων του Δημοσίου Δάσους Παπάδων, περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03.08.2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας και σπορά έτους 2021», προϋπολογισμού: 59.979,40 € (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 27.07.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23/03/21 
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
  →  «Τεχνικός συντονισμός εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας συστήματος απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας», προϋπολογισμού 1.377.300,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 24.5.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/03/21 
Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου
  →  «Σχέδιο Δράσης για την Προστασία του Είδους Dama dama Πλατώνι στη νήσο Ρόδο» με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.647,98 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06.04.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/03/21 
Διεύθυνση Δασών Δράμας
  →  «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π. Ε. Δράμας έτους 2021», προϋπολογισμού 25.400,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.03.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/02/21 
Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας
→ «Ανόρθωση και αποκατάσταση του υδροχαρούς παραλίμνιου δάσους Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 104.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24%). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02-03-2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/01/21 
Διεύθυνση Δασών Πέλλας
→ «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05.02.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης→ «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του», προϋπολογισμού 19.000,00 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08.02.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

29/12/20 
Δασαρχείο Κιλκίς 
→ «Συντήρηση Αντιπυρικής Δεξαμενής – Πυροφυλακείων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς» συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19.01.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/12/20 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 289.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24 %). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05.02.2021. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15/12/20 
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης περιόδου 2020- 2021», με προϋπολογισμό 14.969,65 EΥΡΩ (συμπ. του Φ.Π.Α.24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.01.2021. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/12/20 
Διεύθυνση Δασών Καστοριάς 
→ «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Βόρειου Γράμμου (Υπολογισμός ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων)», προϋπολογισμού 25.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/12/20 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Δημιουργία δύο (2) θέσεων θέας στην περιοχή Άβαντα – Αισύμης», συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24 %). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/11/20 
Δασαρχείο Χαλκίδας
 → «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής χειμάρρου «Μαντάνια – Άσκαλου- Δάφνης» Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου ,Τ.Κ. Άτταλης και Δ.Κ. Ψαχνών, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού δημοπράτησης 998.495,38 €. Λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 16.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/20 
Διεύθυνση Δασών Γρεβενών
 → «Δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής σε διάφορες θέσεις των δημόσιων δασών Ν. Γρεβενών», προϋπολογισμού 13.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Χαλκίδας → «Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 85.000,0 €. Λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 11.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/11/20 
Δασαρχείο Χαλκίδας
 → «Αντιπλημμυρική μελέτη με την κατασκευή κορμοφραγμάτων συμβαλλόντων του χειμάρρου “Μαντάνια – Άσκαλου – Δάφνης” και κορμοδεμάτων καείσας έκτασης της λεκάνης απορροής του εν λόγω χειμάρρου» περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 998.495,38 €. Λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 04.12.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → «Κατασκευή περιφράξεων για ανόρθωση υποβαθμισμένων δημοσίων δασικών εκτάσεων στις περιοχές «Κουφούκλιο» και «Μαρτίνη» Σαμοθράκης», για ύψος δαπάνης 25.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/11/20
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης
 →  «Βοηθητικές εργασίες, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε. Ροδόπης και λοιπές εργασίες έως και την κύρωσή τους», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης  →  «Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος», εκτιμώμενης αξίας 11.998,28 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.11.2020. →  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Καπανδριτίου → «Καταπολέμηση του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην περιοχή “Βούτημα” Δ.Ε. Αυλώνα Δήμου Ωρωπού Αττικής», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 74.385,90 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/20
Δασαρχείο Ιωαννίνων
  →  «Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Θάσου → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Θάσου περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/10/20
Διεύθυνση Δασών Καβάλας
  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 35.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Έβρου  →  «Υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών Π.Ε. Έβρου και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και την τήρησή τους» προϋπολογισμού 24.300,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης  →  «Βοηθητικών υποστηρικτικών εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών» προϋπολογισμού 24.300,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Σερρών  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε.Σερρών – Βοηθητικές υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες» προϋπολογισμού 20.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως: 29.10.2020. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση Δασών Πέλλας  →  «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πέλλας» προϋπολογισμού 24.164,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως: 27.10.2020. → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσιων Δασών τέως Δήμου ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ, Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2021-2030, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 42.281,90 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/10/20
Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης
  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως: 23.10.2020. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεύθυνση Δασών Δράμας  →  «Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση, καθώς και την τήρηση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης  →  «Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2020» προϋπολογισμού 19.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ, Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2020-2029, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 5.828,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καρπενησίου → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους ΜΑΡΑΘΟΥ, Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2021-2030, περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 10.540,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.11.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεύθυνση Δασών Χίου  →  «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών καιλοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και την τήρησή τους, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου», προϋπολογισμού 18.104,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.10.2020. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16/10/20
Διεύθυνση Δασών Ν. Άρτας 
→ «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 9.200,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης  →  «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π. Ε. Ροδόπης, έτους 2020», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης  →  «Συντήρηση υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Λίμνης», με προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/10/20
Διεύθυνση Δασών Φλώρινας 
→ «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών δημοσίων δασών «Τριβούνου-Κορυφής» και «Βιτσίου» (Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων)», προϋπολογισμού 33.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λίμνης  →  «Κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων Διακατεχόμενου δάσους Ροβιών (πρώην Παπαδοπούλου), περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ιστιαίας  →  «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη της “Μελέτης εκτίμησης του κόστους συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου με τη διαδικασία της χωρικής ανάλυσης ‘Χωρική τομή-Intersect & Χωρική γενίκευσης-Dissolve’ σε περιβάλλον ArcGIS & QGIS», με εκτιμώμενη αξία 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Μουζακίου  →  «Τεχνικά έργα – Συντήρηση εγκαταστάσεων του εκτροφείου θηραμάτων “ΜΠΑΛΑΝΟΥ”», με προϋπολογισμό 19.562,36 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

06/10/20
Δασαρχείο Σερρών 
→ «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη, λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του Δημοσίου Δάσους Άνω Βροντούς», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Φθινοπωρινές εργασίες-σπορά Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2020», προϋπολογισμού: 59.485,45 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης  →  «Κατασκευή οχετών στις περιοχές του Άβαντα και της Κίρκης», για ύψος δαπάνης 16.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Πατρών  →  «Λειτουργία του εκτροφείου θηραμάτων ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ Δασαρχείου Πατρών για το έτος 2020-2021», με προϋπολογισμό 25.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Λάρισας  →  «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίου Δάσους Συμπλέγματος Οσσας περιόδου 2020-2029 (λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ξυλώδους κεφαλαίου και της αύξησης αυτού, κατά συστάδα)», προϋπολογισμού 31.465,50 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου  →  «Περίφραξη υποβαθμισμένης έκτασης λόγω υπερβόσκησης στην περιοχή Πέζι-Ραχών νήσου Ικαρίας, Ν. Σάμου», εκτιμώμενης αξίας 15.687.73 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Λασιθίου  →  «Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λασιθίου», με προϋπολογισμό 28.800,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου  →  «Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου», με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29/09/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2020 για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τη σύνταξη των Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης των Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Θόλου-Αμισινού & Μυρσινέρου-Λιβαδερού-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου για τη διαχειριστική περίοδο 2024-2033», για ύψος δαπάνης 15.703,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ξυλοκάστρου  →  «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών & αντιπλημμυρικών έργων καψάλας (καμένης έκτασης) Τ.Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου & Καρυωτίκων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης & Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας (Πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018)», με προϋπολογισμό 3.851,34 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/09/20
Δασαρχείο Σουφλίου 
→ «Κατασκευή τεσσάρων ιρλανδικών διαβάσεων στην περιοχή Κοτρωνιάς- Δαδιάς Δασαρχείου Σουφλίου», για ύψος δαπάνης 10.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Καβάλας  →  «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος για σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου – Δύσβατου, Ν. Καβάλας», με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 20.161,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου  →  «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης και λοιπών εργασιών στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία και αναβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2020», μέχρι του ποσού των 21.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών  →  «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών των δασών και δασικών εκτάσεων έτους 2020», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης στο ποσό των 20.000 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/09/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Συλλογής κώνων και σπόρων δασοπονικών ειδών περιοχής Δασαρχείου Δράμας – ΣΑΕ 584 έτους 2020», για ύψος δαπάνης 3.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 06.10.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Σερρών  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2020», με προϋπολογισμό 14.508,97 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.09.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Πάρνηθας  →  «Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών περιοχή “Τατόϊ – Δεκέλεια”», με προϋπολογισμό 10.728,82 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 29.09.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/09/20  Δασαρχείο Αταλάντης → «Αναδάσωση – Αποκατάσταση λατομικού χώρου στη θέση “Καναπιτσιάς” , περιοχής Τ.Κ. Αρκίτσας –Δήμου Λοκρών», εκτιμώμενης αξίας 97.000,00 (μετά της τιμής του ΦΠΑ 24%). Κατάθεση προσφορών: 23.09.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/08/20
Δ/νση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας – Θράκης 
→ «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2020-2», προϋπολογισμού 63.675,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-09-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Δασών Ηρακλείου → «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου», προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01-09-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Ολυμπίας → «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Λαπίθα-Σμέρνας-Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη έκτασης 3.206,20 Ηa, περιφέρειας Δασαρχείου Ολυμπίας», προϋπολογισμού 17.575,28 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01-09-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/20  Διεύθυνση Δασών Ν. Λέσβου → «Φυτωριακές εργασίες δασικού φυτωρίου Βασιλικών Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/20  Δασαρχείο Πατρών → «Καλλιέργεια Δημόσιου Δασικού Φυτωρίου Λάππα για το έτος 2020», προϋπολογισμού 7.000,00 € (με αναθ και ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/08/20  Δασαρχείο Αριδαίας → «Υπόλοιπο μελέτης, Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 7.260,27 € (συμπ. ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/07/20  Δασαρχείο Έδεσσας → «Δασοκομικοί χειρισμοί στο περιαστικό δάσος Έδεσσας- Ασφαλής διαχείριση υπολειμμάτων υλοτομίας Τραχείας και Μαύρης Πεύκης στο περιαστικό δάσος Έδεσσας», προυπολογισμού 25.998,10 € (συμπ. ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 18.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/07/20
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Συντήρηση υπαρχόντων χώρων δασικής αναψυχής περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 20.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διαγωνισμού: 13.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/20
Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 11.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/20  Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 11.08.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/07/20  Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο δασικό φυτώριο Δαδιάς περιοχής Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2020», για ύψος δαπάνης εώς 5.000,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 11-08-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/07/20
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 
→ «Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.716,65 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26-08-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/07/20
Δασαρχείο Σουφλίου 
→ «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 04-08-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 28.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/07/20
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης περιόδου 2020-2021», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/07/20
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες για την εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα της Π.Ε. Έβρου», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/07/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Δράμας», για ύψος δαπάνης 4.530,03 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Χαλκίδας → «Αντιπλημμυρική μελέτη με την κατασκευή κορμοφραγμάτων συμβαλλόντων του χειμάρρου “Μαντάνια – Άσκαλου – Δάφνης” και κορμοδεμάτων καείσας έκτασης της λεκάνης απορροής του εν λόγω χειμάρρου» περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 998.495,38 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/07/20
Δασαρχείο Διδυμοτείχου → «Καλλιεργητικές εργασίες στο δασικό φυτώριο Νέας Βύσσας κατά το έτος 2020», για ύψος δαπάνης 4.999,97 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διαγωνισμού: 23-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας  → Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Λαγκαδά της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020», προϋπολογισμού 32.000,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κιλκίς → Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Βοηθητικές εργασίες εκπόνησης μελέτης: “Βελτίωση της δασικής οδού Μυριοφύτου – Φυλάκιο Μαυροπλαγιάς της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς”», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/07/20
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 16.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/06/20
Δασαρχείο Ξάνθης → «Ασφαλής διαχείριση υπολειμμάτων υλοτομίας Τραχεία Πεύκης στη συστάδα 29β του Δ.Δ.Δ. Ξάνθης – Γέρακα- Κιμμερίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ξάνθης», προϋπολογισμού 9.364,11 € (συμπ. του Φ.Π.Α.24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/06/20
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 85.000,00 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 07.07.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24/06/20
Δασαρχείο Γουμένισσας → «Προμήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/06/20
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Ορεινή Διευθέτηση Χειμάρρου «Μαντάνια – Άσκαλου – Δάφνης» από τη θέση «Παλιοψαχνά» έως «Ασφάλτινη οδό Μακρυμάλλης – Κοντοδεσπότη» περιφέρειας Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 500.000,00 €. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.06.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/06/20
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → «Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.842,56 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 02-07-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/06/20
Δασαρχείο Αλιβερίου → «Σύνταξη μελέτης διαχείρισης του δημόσιου δάσους “ΤΡΕΠΕΣ” στην Τ.Κ. Στύρων Δ. Καρύστου». Σχετική δαπάνη: 7.766,18 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14-07-2020. → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

29/05/20
Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 18.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09-06-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής → «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2020», προϋπολογισμού: 12.009,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.06.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/02/20
Δ/νση Δασών Χανίων 
→ «Αναδάσωση δύο τμημάτων συνολικής έκτασης 56,15 στρεμμάτων στη θέση «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 51.411,13 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.03.2020 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/02/20
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Δράμας», για ύψος δαπάνης 4.530,03 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.03.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/02/20
Δ/νση Δασών Ξάνθης 
→ «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του», προϋπολογισμού 36.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03.03.2020 → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/02/20
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2020», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 19.600,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 25-02-2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13/01/20
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, ‘’Συγκρότημα Υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους’’, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 61.380,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διαγωνισμού: 28.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/12/19
Δασαρχείο Θάσου 
→ «Αναδασώσεις Δασών νήσου Θάσου σε καμένες εκτάσεις, από την δασική πυρκαγιά, που συνέβη στις 10-9-2016 στην Ν. Θάσο – Αναδάσωση στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας της Τ.Κ. Σωτήρος και της Δ. Κ. Πρίνου της Ν. Θάσου», με προϋπολογισμό 641.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α).. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/12/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στον Δασικό δρόμο Μαυροματίου (Χ.Θ. 0+000)», με προϋπολογισμό 10.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/12/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Ξάνθης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2019», με προϋπολογισμό 17.921,57 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14.01.2020. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/12/19  
Διεύθυνση Δασών Χίου → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου», προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 23-12-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/12/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 17.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/12/19  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 15.000,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12-12-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28/11/19
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης ζημιών στους δασικούς δρόμους του δημόσιου δάσους Λίμνης, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς & φυσικής καταστροφής», με εκτιμώμενη αξία 7.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 03.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Βελτίωση του χώρου δασικής αναψυχής ’’Θυμαριές’’ στο 6,5ο χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης- Σταυρούπολης», με προϋπολογισμό 13.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/11/19   Δασαρχείο Κιλκίς → «Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων – καθαρισμών κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς» με ύψος προεκτιμόμενης συνολικής δαπάνης ποσού 7.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/11/19
Δασαρχείο Σπερχειάδας
 → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης “Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσίων Δρυοδασών ΒΔ Βαρδουσίων, περιόδου 2020-2029 περιφέρειας Δασαρχείου Σπερχειάδας», για ύψος δαπάνης 34.999,99 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

22/11/19
Δασαρχείο Αταλάντης
 → «Παροχή ευκολιών αναψυχής στη θέση “Μακρυχώραφο” περιοχής οικισμού Καρυάς Δήμου Καμ. Βούρλων», με προϋπολογισμό 9.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 05.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/11/19
Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής 
→ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης & Διόρθωσης των Δασικών Χαρτών Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Καλυβίων Θορικού, Αυλώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 32.876,37 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 03.12.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Ασφαλής διαχείριση των υπολειμμάτων υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης 74.389,70 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 03.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Θάσου 
→ «Βελτίωση Υποβαθμισμένων Συστάδων στο τμήμα 26, συστάδες γ, δ, ε του Δημοσίου Δάσους Θεολόγου Θάσου», με προϋπολογισμό 145.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09.12.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/11/19
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου 
→ «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Κρουσίων και Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Πευκοδάσους Σιδ/στρου», για ύψος δαπάνης 35.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 28.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/11/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή οχετών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», για ύψος δαπάνης 15.500,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/11/19
Δασαρχείο Λιβαδειάς 
→ «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2019-2020», με προϋπολογισμό 57.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.11.2019. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

06/11/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή οχετών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης», για ύψος δαπάνης 15.500,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/11/19
Δασαρχείο Νιγρίτας → «Διαχειριστική μελέτη Δ.Δ. Άνω Βροντούς – Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 18.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.11.2019ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/19
Δασαρχείο Αιγίου → «Ανάθεση εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών σύνταξης διαχειριστικών μελετών Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας ορίων Δήμου Αιγιαλείας, έκτασης 4.166,00 ha και Δημόσιου Δάσους Περιθωρίου ορίων Δήμου Αιγιαλείας έκτασης, 1.755,00 ha», συνολικoύ προϋπολογισμού 44.961,06 € (συμπ. ΦΠΑ 24%. Διεξαγωγή διαγωνισμού: 12-11-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/11/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Φθινοπωρινή σπορά Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 17.489,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 13.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/10/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας των πευκοδασών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης – έτους 2019», για ύψος δαπάνης 2.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία λήψης έγγραφων προσφορών: 05.11.2019. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/10/19
Διεύθυνση Δασών Πιερίας 
→ «Δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας του Δημοσίου Δάσους Αγ. Δημητρίου Ν. Πιερίας», προϋπολογισμού 42.533,05 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/10/19
Δασαρχείο Καβάλας → «Βοηθητικές εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων και εκτίμησης άνθρακα, αξιολόγηση αισθητικής τοπίου και κατάρτιση ειδικών Φ.Π.Σ. του Αισθητικού Δάσους Καβάλας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας στα πλαίσια της σύνταξης Μελέτης Διαχείρισης Προστατευόμενης Φυσικής Περιοχής του Αισθητικού Δάσους Καβάλας», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14-11-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Διεύθυνση Δασών Άρτας 
→ «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.11.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Διεύθυνση Δασών Άρτας 
→ «Καλλιεργητικές επεμβάσεις – Δασοκομικές εργασίες στο Περιαστικό Δάσος Άρτας», προϋπολογισμού 24.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/10/19
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 
→ «Κατασκευή περιφράξεων για ανόρθωση υποβαθμισμένων δημοσίων δασικών εκτάσεων στο νησί της Σαμοθράκης», για ύψος δαπάνης 18.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Χαλκίδας → «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ‘ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΜΗ-INTERSECT & ΧΩΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ –DISSOLVE’ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ARCGIS & QGIS”», προϋπολογισμού 7.100,00 € (με ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Καρπενησίου
 → «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης Διαχείρισης Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Κερασοχωρίου – Χρύσως-Αγ. Δημητρίου περιόδου 2019-2028 περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου», για ύψος δαπάνης 23.750,00 € (συμπ. του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/10/19
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
 → «Συντήρηση – Επισκευή ξύλινων κατασκευών στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης», για ύψος δαπάνης 11.981,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 18.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15/10/19
Δασαρχείο Ξάνθης 
→ «Δασοκομικοί χειρισμοί ανόρθωσης υποβαθμισμένου δάσους στο Πετροχώρι Ξάνθης», προϋπολογισμού 15.327,64 € (συμπ. Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/19
Δασαρχείο Βυτίνας 
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη μελέτης “Διαχείρισης δημοσιου ελατοδάσους Ανατολικού Μαίναλου, για την διαχειριστική περίοδο 2019-2018», προεκτιμώμενη αμοιβή 14.274,10 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/10/19
Δασαρχείο Πάρνηθας 
→ «Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών περιοχή “Θρακομακεδόνες-Βαρυμπόπη”», προϋπολογισμού 59.421,13 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/10/19
Δασαρχείο Δράμας 
→ «Συλλογής κώνων και σπόρων δασοπονικών ειδών περιοχής Δασαρχείου Δράμας – ΣΑΕ 584 έτους 2019», για ύψος δαπάνης 8.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/10/19
Δασαρχείο Ιωαννίνων
 → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, Δήμου Πωγωνίου (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 3.056,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/10/19
Δασαρχείο Χαλκίδας → «Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 73.780,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δασοφυλακείου Λουτρακίου». Ύψος δαπάνης: 9.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Σερρών
  →  «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2019», με προϋπολογισμό 21.534,62 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 15.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής 
→ Αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος», υποέργο: «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρων», εκτιμώμενης αξίας 395.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.). Κατάθεση προσφορών μέχρι την 21.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Κασσάνδρας
 → «Βοηθητικές εργασίες – λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης των Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας», προϋπολογισμού 14.841,14 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 08.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/09/19
Δασαρχείο Σταυρούπολης 
→ «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Καλλιθέας Δασαρχείου Σταυρούπολης, έτους 2019», για ύψος δαπάνης 6.981,70 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 03-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/09/19
Δασαρχείο Ιωαννίνων
 → «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ΤΚ Μανασσή, Δήμου Ζαγορίου (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)», προϋπολογισμού 11.944,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 01.10.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή Πυροφυλακίου, περιοχής Ασωμάτων», προϋπολογισμού 8.660,82 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 01-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 03-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή περίφραξης των ορεινών λεκανών απορροής του οικισμού Ιάσμου ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 57.000,79 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 08-10-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19  Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας». Ύψος δαπάνης: 32.660,30 (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/09/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων (βοτάνισματα) στο δασικό φυτώριο Αγίας Τριάδας, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», προϋπολογισμού: 58.622,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 27.09.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/19   Δασαρχείο Καβάλας → «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Καβάλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2019 – Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων, κατάρτιση πινάκων παραγωγής και πινάκων κατηγοριών προϊόντων για το κυρίαρχο είδος στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Λεκάνης – Δρυμοτόπου – Πασχαλιάς περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 36.290,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/08/19   Δασαρχείο Κιλκίς → Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών: 1. Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων. 2. Ανασύνταξη υπάρχοντος Διαχειριστικού Χάρτη για την σύνταξη μελέτης Ανάπτυξης – Προστασίας και Διαχείρισης περιόδου 2021 – 2030 – στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα: «Ακρίτα – Χέρσου – Μεγάλης Στέρνας – Μικρόδασος – Πευκόδασος» περιοχής Δασαρχείου Κιλκίς, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 10.109,89 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05/08/19  Δασαρχείο Λίμνης → «Συντήρηση υπαρχόντων χώρων δασικής αναψυχής περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», προϋπολογισμού 17.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/08/19  Δασαρχείο Γουμένισσας → «Προμήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/07/19  Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2019» με προϋπολογισμό 8.100,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-8-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29/07/19  Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου → «Βοηθητικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης και λοιπών εργασιών στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2019», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 13-08-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/07/19   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας → «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν». Προεκτιμώμενη αμοιβή 120.399,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 16-09-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

17/07/19  Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου → «Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου δασικών περιοχών Νήσου Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου για το έτος 2019», προϋπολογισμού 18.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/07/19  Δασαρχείο Αγρινίου → «Λειτουργία του Δασικού Φυτωρίου ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, έτους 2019», προϋπολογισμού 7.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/07/19  Δασαρχείο Ελασσόνας → «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δασικού συμπλέγματος Αντιχασιων Ορεων, διαχειριστικής περιόδου 2017-2026 (παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών)», προεκτιμώμενη αμοιβή 13.525,98 € (με Φ.Π.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 30.07.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/07/19  Δασαρχείο Σουφλίου → «Εκτέλεση εργασιών στο δασικό φυτώριο Δαδιάς περιοχής Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2019», για ύψος δαπάνης εώς 7.000,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09/07/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Συντήρηση Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 27.1268,43 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 18.07.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

08/07/19  Δασαρχείο Αριδαίας → «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας». Ύψος δαπάνης: 32.660,30 (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 16-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19/06/19  Δασαρχείο Σταυρούπολης → «Καλλιέργεια δημοσίου δασικού φυτωρίου ‘ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’ Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2019», για ύψος δαπάνης 6.981,70 € (με Φ.Π.Α). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Ιουλίου 2019 → Περίληψη Διακήρυξης

12/06/19  Δασαρχείο Σερρών → «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής – Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 02-07-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/06/19  
Διεύθυνση Δασών Δράμας → 
«Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας», με προϋπολογισμό 29.700,00 € με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/06/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Κατασκευή Πυροφυλακίου, στην θέση “Κώνος” περιοχής Σαπών», προϋπολογισμού 8.894,71 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 18-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22/05/19
Δασαρχείο Διδυμοτείχου
→ «Εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών στο δασικό φυτώριο Νέας Βύσσας κατά το έτος 2019». Προσφορές μέχρι του ποσού των 7.978,04 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία διαγωνισμού: 04-06-2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16/05/19
Δασαρχείο Σταυρούπολης 
→ «Ανάδειξη – αξιοποίηση χώρου Στενών του ποταμού Νέστου», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α). Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04.06.2019. → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

25/04/19
Δασαρχείο Λίμνης
→ «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης βατότητας του δασικού δρόμου “Ρετσινόλακος – Καλαμούδι”», προεκτιμώμενης αμοιβής 3.720,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 09.05.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δασαρχείο Κασσάνδρας → «Aσφαλής διαχείριση (θρυμματισμός) προϊόντων καθαρισμών-κλαδεύσεων κοινωφελούς εργασίας, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κασσάνδρας», συν. δαπάνης 9.979,27 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 07.05.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27/03/19
Δασαρχείο Κιλκίς 
→ «Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων – καθαρισμών κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς», συν. δαπάνης 5.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.04.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26/03/19
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 
→ «Εαρινές εργασίες Δασικού Φυτωρίου Αμυγδαλέζας έτους 2019», προϋπολογισμού: 24.088,79 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Διεξαγωγή διαγωνισμού στις 09.04.2019. → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/02/19
Δ/νση Δασών Καβάλας 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2019», προϋπολογισμού 25.400,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 26.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06/02/19
Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής 
→ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Ψυχικού, Αν. Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης, Πεύκης, Παπάγου, Βάρης, Βούλας, Σαρωνίδας, Μαλακάσας, Πολυδενδρίου, Αφιδών, Κουβαρά, Αναβύσσου, Λαυρεωτικής, Π. Φώκαιας, Κοινότητας Αγ.Κωνσταντίνου, Κοινότητας Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 54.142,31 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/02/19
Δ/νση Δασών Ξάνθης 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ,των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2019», προϋπολογισμού 18.600,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/01/19
Δ/νση Δασών Ροδόπης 
→ «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2019», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 12.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14/01/19
Δασαρχείο Πάρνηθας 
→ «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με Κεφαλληνιακή Ελάτη σε επιφάνειες των περιοχών “Τσακάλια” και “Ναυτική Βάση” του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προϋπολογισμού 40.866,06 € (πλέον Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 05.02.2019 (10.00 π.μ.) → ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δασαρχείο Πάρνηθας → «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με Κεφαλληνιακή Ελάτη σε επιφάνεια της περιοχής “Γκούρα” του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προϋπολογισμού 59.481,38 € (πλέον Φ.Π.Α). Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31.01.2019 (10.00 π.μ.) → ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

1 reply

  1. Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

    Το Νέο Νομοθετικό οικοδόμημα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον τρόπο που αντιλαμβανομαστε την πραγματικότητα στα δημόσια ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ..

    Καταθέστε τις απόψεις σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: