Υλοτομίες – Καυσόξυλα

kausoxula 2

————-❖❖❖————-

Δασικές Αστυνομικές – Ρυθμιστικές Διατάξεις Καυσοξύλευσης
[ανά γεωγραφική περιοχή (Δασαρχείο)]

10.11.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/117211/3819/9.11.2022 (Ψ6ΛΧ4653Π8-ΤΦΛ) Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» για το τρέχον έτος 2022.

27.09.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/98218/3239/27.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΓΣ4653Π8-8ΟΙ) Κάλυψη των ατομικών αναγκών και έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων.

27.09.22  ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/97237/4100/26.09.2022 «Εντατικοποίηση ελέγχων διακίνησης καυσόξυλων»

09.12.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/117627/3873/08.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΔ54653Π8-ΜΨΔ) Γενικές Οδηγίες – Κατευθύνσεις για την διαχείριση και αξιοποίηση της ξυλείας των καμένων δασών.

23.09.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/88339/4851/23.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΟΘΕ4653Π8-9ΗΒ) «Δενδροκομικοί χειρισμοί (κλαδεύσεις, καθαρισμοί, περιποίηση ιστάμενων δασικών ειδών), υλοτομία και απομάκρυνση ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα και εκτός ορίων οικισμού»

21.09.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/87055/4796/20.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΑ144653Π8-1ΚΗ) «Περί υλοτομιών και απόληψης καμένων ιστάμενων δέντρων της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ν.δ. 86/1969, ως ισχύει»

02.09.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30.08.2021 (Β΄ 4022) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την υλοτομία – απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7).

27/07/21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/67067/2059/14.07.2021 (Β´ 3328) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2021.

13/11/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/109231/3053/13.11.20 (ΑΔΑ: ΩΩ0Φ4653Π8-ΖΤΟ) «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» για το τρέχον έτος 2020

03/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/75968/1943/03.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΙ6Ξ4653Π8-Ρ3Ξ) Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

17/04/20 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816/24.03.2020 (Β´ 1469) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2020.

Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2019. Υ.Α. 182166/1282/31.05.2019 (Β´ 2100)

Διάθεση καυσοξύλων για κάλυψη ατομικών αναγκών. Εγκύκλιος 170251/901/21.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΗ14653Π8-ΑΕΥ)

Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2018. Υ.Α. 168551/593/23.03.2018 (Β´ 1475)

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 στην διαχείριση των δασικών συστάδων σύμφωνα με το άρθρο 137 του Δασικού Κώδικα. Εγκύκλιος 157684/1493/24.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΝ2Γ4653Π8-Γ0Γ)

Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων. Υ.Α. 151364/675/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)

Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 151363/674/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής Υ.Α. 151362/673/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ4653Π8-ΥΕΗ)

Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2016. Υ.Α. 135369/421/8-2-2016 (ΦΕΚ Β´ 618)

Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2015. Υ.Α. 120791/1233/1-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 586). Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Δασικές Αστυνομικές – Ρυθμιστικές Διατάξεις Καυσοξύλευσης [ανά γεωγραφική περιοχή (Δασαρχείο)]

Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα. Εγκύκλιος 179393/3128/18.12.2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6)

Υλοτομίες σε αγροκτήματα καθώς και για εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης ποταμών ή χειμάρρων και λευκώνων [Εγκύκλιος ]

Οδηγός διακίνησης καυσόξυλων [Μονάδες μέτρησης, υγρασία, φυσική ξήρανση]

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ [Καυσόξυλα | Θρυμματισμένο ξύλο | Παραγωγή | Προδιαγραφές ποιότητας | Εμπόριο]

Ενδεικτικός Πίνακας Μετατροπής Καυσόξυλων (αρχείο excel μετατρέπει τα κυβικά σε κιλά, κ.λπ.)

Τροποποίηση απόφασης «Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων» Υ.Α. 113971/2011/27.8.2014 (ΑΔΑ: 72ΨΝ0-Σ9Ζ)

Καθορισµός τιµήµατος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειµµάτων υλοτοµιών για ατοµικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 104197/299/30.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-Μ7Τ)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης καυσοξύλων

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014. Υ.Α. 104190/86/16.1.2014 (ΦΕΚ Β΄142) Υ.Α. 125399/779/8-3-2013 (ΦΕΚ 596 Β’) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-ΦΡΚ)

Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2014. Υ.Α. 104182/3/3.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 92) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΠΓΛ)

Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων Κ.Δ. της 15.9.1941 (ΦΕΚ Α’ 323/30.9.1941)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: