Νομικό πλαίσιο θήρας

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για την κυνηγετική δραστηριότητα.  

29.11.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/122608/3959/24.11.2023 (Β΄ 6706) 4η Τροποποίηση Ρυθμιστικής Απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

31.10.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110852/3591/27.10.2023 (Β΄ 6244) 3η τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

09.10.23  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102386/3287/05.10.2023 (Β΄ 5890) 2η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

04.09.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/86717/2749/21.08.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΣ4653Π8-ΖΘΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας.

26.8.23 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/2804/25.08.2023 (Β΄ 5194) Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

16.8.23 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11.08.2023 (Β΄ 5076) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024.

04.8.23 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83238/2593/03.08.2023 (Β΄ 4931) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2023-2024.

01.8.23 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/78392/2420/20.07.2023 (Β΄ 4820) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

19.4.23 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/38868/1259/07.04.2023 (Β΄ 2524) Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.).

10.10.22  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100124/3310/30.09.2022 (Β΄5228) Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων αυτού, καθώς και μη δεσποζόμενων χοίρων σε δασικού χαρακτήρα περιοχές και σε αγροτικές και λοιπές εκτάσεις, σε όλη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα.

19.08.22  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84993/2752/19.08.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΧΨ4653Π8-346) Δηλώσεις κάρπωσης τρυγονιού με την αποστολή SMS από κυνηγούς που δεν διαθέτουν συσκευή κινητού τύπου smartphone για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023.

10.08.22  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617/03.08.2022 (Β΄ 4239) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.» (Β’ 313)

04.08.22  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80934/2614/03.08.2022 (Β΄ 4165) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2022-2023.

03.08.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01.08.2022 (Β΄ 4132) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023.

03.08.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/79651/2554/29.07.2022 (Β΄ 4130) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

25.01.22  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6766/209/24.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΝΜ14653Π8-ΠΔΝ) Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων – Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

22.01.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 (Β΄ 156) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

15.11.21  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105142/3456/12.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΓΒ4653Π8-Π96) Άδεια χρήσης ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

04.10.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/28.09.2021 (Β΄ 4574) Ρύθμιση θεμάτων για τη χρησιμοποίηση θηρευτικών ιεράκων για τη Θήρα με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου και για τη χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020.

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77889/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας.

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255/05.08.2021 (Β΄ 3639) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26.07.2021 (Β΄ 3515) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022.

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71144/2168/26.07.2021 (Β΄ 3474) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022 (άρθρο 41 ν. 4797/2021)

23/09/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/17.09.2020 (Β΄ 4093) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

23/09/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89601/2454/17.09.2020 (Β΄ 4093) Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

02/08/20  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/21.07.2020 (Β΄ 3171) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

28/07/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705/07.07.2020 (B΄ 3112) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους.

23/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.07.2020 (Β΄ 3053) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού. Υ.Α. 173672/1570/17.09.2018 (Β´ 4142)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών. Υ.Α. 168598/1494/27.08.2018 (Β´ 3719)
Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων. Υ.Α. 168588/1391/08.08.2018 (Β´ 3418) 
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019. Υ.Α. 143542/2086/31.07.2018 (Β’ 3416)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 171850/1117/10.7.2018 (Β´ 2867)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 168574/1224/12.7.2018 (Β´ 2861)
Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.) Κ.Υ.Α. 168568/1026/12.06.2018 (Β´ 2437)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών. Υ.Α. 161996/3003/01.12.2017 (ΦΕΚ Β 4361)
Καθορισμός ελάχιστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελάχιστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 154568/2102/10-8-2017 (7ΓΟΨ4653Π8-63Λ)
Έναρξη Κυνηγετικής Περιόδου – Κυνηγετική συμπεριφορά. Εγκύκλιος 154569/2110/18.8.2017 (ΑΔΑ: 69ΟΖ4653Π8-ΕΑΓ)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018. Υ.Α. 159489/1969/31.7.2017 (Β´ 2809)
Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Εγκύκλιος 159673/2011/10.8.2017 (ΑΔΑ: 6ΑΑ94653Π8-Σ2Υ)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας. Υ.Α. 143570/2614/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017. Υ.Α. 143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ Β´ 2536)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016. Υ.A. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670)
Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012. Εγκύκλιος 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ)
Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 136767/3508/24.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ0-Χ1Ο)
Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ 675/Β/2013στην αριθμ12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ  με θέμα “Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας”
Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Αριθμ. 12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ. Η απόφαση απο το ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ0-006) – Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ Β΄ 675/2013). 
Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 217039/2076/27-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α320-2)
Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ). Εγκύκλιος 217028/1993/20-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Ι0-9Υ)
Ν. 3937/2012 (ΦΕΚ Α΄60) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄60)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ Β΄ 1495/2010)
Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας (συμπλήρωση της 5/2010) 6/2010 Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας 5/2010 Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου (σχετική και η 6/2010)
Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων. Υ.Α. 103172/3360/10-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1447)
Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Y.A. 103351/2412/9-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1377/2009)
Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα Υ.Α.  98161/4136/29-9-2008 (ΦΕΚ Β΄637/2009)
Απαγόρευση θήρας και έκδοση ΔΑΔ στις πληγήσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας. Εγκύκλιος 97650/4865/29.08.2007 
Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ περιμετρικά των καμένων εκτάσεων. Εγκύκλιος 97637/4804/24.08.2007 
Προστασία άγριας πανίδας μετά από πυρκαγιές. Εγκύκλιος 99778/3949/7.9.2000
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας. ΚΥΑ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄ 757)
Περί καθορισμού περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων και λοιπών περιστεροειδών. Υ.Α. 54604/2939/29-07-1976 (ΦΕΚ B΄ 1016)
Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α’) Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ.86/69 “περί Δασικού Κώδικος”

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015. Υ. Α. 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2154) Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ Β ́ 2154/16−8−2014) απόφαση Ρυθμιστικής Θήρας Περιόδου 2014−2015 [ΦΕΚ Β΄2312/28-8-2014]
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014. Υ.Α. 136753/3365/6-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3100) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΛΓ70-6ΕΑ)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014. Υ.Α. 133275/2116/19.7.2013 (ΦΕΚ Β΄1850/29.7.2013)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: