Αναδασώσεις

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους αναδάσωσης

Στον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού του κόστους (μέση τιμή) αναδάσωσης, στο πλαίσιο της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας επέμβασης επί εκτάσεως υπαγόμενης στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Υγιή δάση: Νέες συστάσεις για τις δενδροφυτεύσεις και τα αρχαία δάση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δύο κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ, τη βελτίωση της ποιότητάς τους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή.

Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας: Φύτευση 57.000 δενδρυλλίων σε καμένη έκταση

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι σήμερα 15-02-2023 ξεκίνησαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου «Αναδάσωση στη θέση “Ράχες” Μεσαίου Περιφέρειας Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 890.000,00 €.

Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας: Φύτευση 42.500 πλατύφυλλων δενδρυλλίων

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι στις 31-01-2023 ξεκίνησαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και συμπλήρωση της βλάστησης των τμημάτων 1,2,3,4,5,6,7,8,12 & 25 του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης»

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου έργου αναδάσωσης αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Γ. Αμυράς: «Αναδάσωση με 42.500 πλατύφυλλα στο Σέιχ Σου»

Στο Σειχ Σου βρέθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, όπου συνομίλησε με υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας και τη Δασάρχη Θεσσαλονίκης, Σουλτάνα Καλαϊτζή, και είδε από κοντά το έργο που γίνεται στο δάσος.