Διεύθυνση Δασών Φλώρινας

Η επανεισαγωγή της κτηνοτροφίας ως μέτρο προστασίας των δασών αρκεύθου της Πρέσπας

Η σημαντικότητα των δασών αρκεύθου[1] και ο ρόλος της κτηνοτροφίας ως διαχειριστικό εργαλείο για την προστασία και διατήρησή τους αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα της εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Μαρτίου

Πρόσληψη ενός Δασολόγου στη Δ/νση Δασών Φλώρινας

Η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Δασών που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριµένα