Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα: «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον – Προστασία, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Πολιτών»

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον – Προστασία, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Πολιτών» διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων Université Paris 13 του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF.

Δασικές εκτάσεις και Δασικοί Χάρτες – Επιστημονική Ημερίδα

Επίκαιρα θέματα δημοσίου δικαίου που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο για τα δάση, τη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και την προσωρινή δικαστική προστασία στις δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές