Καθαρισμός ακάλυπτων χώρων

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νέα πυροσβεστική διάταξη για το καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.