Παιδαγωγική του Δάσους

Νηπιαγωγεία του Δάσους: Μαθαίνοντας δίπλα από τα δέντρα

Φανταστείτε ένα νηπιαγωγείο χωρίς τοίχους, χωρίς πόρτες, χωρίς καρέκλες και παιχνίδια. Ένα νηπιαγωγείο μέσα στο δάσος, όπου τα παιδιά κάθονται σε πέτρες και κορμούς δέντρων, ανάβουν φωτιές και παίζουν με ό,τι υπάρχει στη φύση.