Έκδοση Αδειών θήρας

Χρήσιμες πληροφορίες για την έκδοση άδειας κυνηγιού

kinigetikos odigos


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021


ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2020 – 2021


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.07.2020 (Β΄ 3053) 

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους. Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705/07.07.2020 (B΄ 3112) 

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/21.07.2020 (Β΄ 3171)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

– Πως διαμορφώνεται η τιμή της άδειας θήρας

Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2020-2021

ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
Τέλη άδειας θήρας 10,00 € 30,00 € 60,00 €
Χαρτόσημα + ΟΓΑ 18,00 € 18,00 € 18,00 €
Σύνολο υπέρ δημοσίου 28,00 € 48,00 € 78,00 €
Συνδρομή Συλλόγου 15,00 € 15,00 € 15,00 €
Εισφορά υπέρ Κ.Ο. 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Ε. 45,00 € 45,00 € 45,00 €
Σύνολο ετήσιας συνδρομής Κ.Σ. 65,00 € 65,00 € 65,00 €
Έκτακτη εισφορά Κ.Σ.* Εξαρτάται από τον Κ.Σ.
Έκτακτη εισφορά Κ.Ο.** Εξαρτάται από την Κ.Ο.
Χαρτόσημο συνδρομών 1,2%
Ασφάλεια Εξαρτάται από τον Κ.Σ.
Βιβλιάριο θήρας Για νέους κυνηγούς ή για αντικατάσταση παλαιού βιβλιαρίου
Εγγραφή στον Κ.Σ. Για κυνηγούς που εγγράφονται για πρώτη φορά

– Τις τιμές θεώρησης (ανανέωση) άδειας θήρας που ισχύουν σε κάθε σύλλογος μπορείτε να τις δείτε στο: ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟ

* Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκαπέντε ευρώ (15,00 €)
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά ευρώ (7,00 €)
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Δέκα ευρώ (10,00 €)
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε ευρώ (15,00 €)
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Οκτώ ευρώ (8,00 €)
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Δέκα ευρώ (10,00 €)
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δώδεκα ευρώ (12,00 €)

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020


ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2019 – 2020


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539//05.08.2019 (Β’ 3137)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71090/540/05.08.2019 (Β’ 3137)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/72512/598/09.08.2019 (Β´ 3182)
Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06/08/2019 (Β´ 3139)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

– Πως διαμορφώνεται η τιμή της άδειας θήρας

Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2019-2020

ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
Τέλη άδειας θήρας 10,00 € 30,00 € 60,00 €
Χαρτόσημα + ΟΓΑ 18,00 € 18,00 € 18,00 €
Σύνολο υπέρ δημοσίου 28,00 € 48,00 € 78,00 €
Συνδρομή Συλλόγου 15,00 € 15,00 € 15,00 €
Εισφορά υπέρ Κ.Ο. 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Ε. 45,00 € 45,00 € 45,00 €
Σύνολο ετήσιας συνδρομής Κ.Σ. 65,00 € 65,00 € 65,00 €
Έκτακτη εισφορά Κ.Σ.* Εξαρτάται από τον Κ.Σ.
Έκτακτη εισφορά Κ.Ο.** Εξαρτάται από την Κ.Ο.
Χαρτόσημο συνδρομών 1,2%
Ασφάλεια Εξαρτάται από τον Κ.Σ.
Βιβλιάριο θήρας Για νέους κυνηγούς ή για αντικατάσταση παλαιού βιβλιαρίου
Εγγραφή στον Κ.Σ. Για κυνηγούς που εγγράφονται για πρώτη φορά

– Τις τιμές θεώρησης (ανανέωση) άδειας θήρας που ισχύουν σε κάθε σύλλογος μπορείτε να τις δείτε στο: ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟ

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκαπέντε ευρώ (15,00 €)
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ →
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Οκτώ ευρώ (8,00 €)
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε ευρώ (15,00 €)
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Οκτώ ευρώ (8,00 €)
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Δέκα ευρώ (10,00 €)
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δώδεκα ευρώ (12,00 €)


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

Πως διαμορφώνεται η τιμή της άδειας θήρας, δείτε ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019. Υ.Α. 143542/2086/31.07.2018 (Β’ 3416)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 171850/1117/10.7.2018 (Β´ 2867)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 168574/1224/12.7.2018 (Β´ 2861)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ


Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2018-19

– Τις τιμές θεώρησης (ανανέωση) άδειας θήρας που ισχύουν σε κάθε σύλλογος μπορείτε να τις δείτε στο: ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟ

analusi_kostous_adeias1

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκαπέντε (15) Ευρώ
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά (7) ευρώ
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → 0
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε (15) ευρώ
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Οκτώ (8) ευρώ
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Δέκα (10) ευρώ
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δέκα (10) ευρώ


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018. Υ.Α. 159489/1969/31.7.2017 (Β´ 2809)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. /Υ.Α. 158733/1749/31.7.2017 (Β´ 2810)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2017 – 2018. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 154567/2085/09.8.2017 (Β´ 2811)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ


Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2017-18

– Τις τιμές θεώρησης (ανανέωση) άδειας θήρας που ισχύουν σε κάθε σύλλογος μπορείτε να τις δείτε στο: ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟ

analusi_kostous_adeias1

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκαπέντε (15) Ευρώ
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά (7) ευρώ
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Πέντε (5) ευρώ
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε (15) ευρώ
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Δυο (2) ευρώ
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Δέκα (10) ευρώ
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δέκα (10) ευρώ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017

.ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2016 – 2017


Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2016-17

– Τις τιμές θεώρησης (ανανέωση) άδειας θήρας που ισχύουν σε κάθε σύλλογος μπορείτε να τις δείτε στο: ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟ

analusi_kostous_adeias1

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκατρία (13) Ευρώ
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά (7) ευρώ
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Πέντε (5) ευρώ
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δέκα πέντε (15) ευρώ
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Μηδέν (0) ευρώ
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Πέντε (5) ευρώ
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δέκα (10) ευρώ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας. Υ.Α. 143570/2614/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407)
 • Διευκρινίσεις έκδοσης αδειών θήρας. Εγκύκλιος 173809/2179/8-8-2012

.


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016

 • Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 127570/2535/7-8-2015

Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2015-16

– Τις τιμές θεώρησης (ανανέωση) άδειας θήρας που ισχύουν σε κάθε σύλλογος μπορείτε να τις δείτε στο: ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟ

analusi_kostous_adeias1

* Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκατρία (13) Ευρώ
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά (7) ευρώ
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Πέντε (5) ευρώ
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε (15) ευρώ
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Δύο (2) ευρώ
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Πέντε (5) ευρώ
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δέκα (10) ευρώ

.


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Τοπικές Ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας 2014 – 2015

 • Kαθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 112012/2071/28.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 2151)
 • Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων. Εγκύκλιος 112023/2170/6-8-2014 (ΑΔΑ: 7Δ2Λ0-ΤΝΟ)
 • Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων. Εγκύκλιος 113414/2087/5.8.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΒΦ0-ΗΜΒ)

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014

17 replies

 1. Καλησπέρα σας. Έχω εκπαιδεύσει έναν Κρητικό Λαγωνικό να συλλαμβάνει μόνος του το Λαγό χωρίς να τον πληγώνει ( θήραματοφορέας ) Χωρίς όπλο χρειάζεται να είμαι κάτοχος κάποιας άδειας για να είμαι νόμιμος. Ο σκύλος μου βέβαια έχει όλα τα χαρτιά του, εμβόλια και τσιπ.

 2. Καλημέρα.Έχω τοπική Νομού Τρικάλων και θέλω να κάνω επέκταση σε γενική.Που μπορώ να απευθυνθώ.Μένω Νέα Μάκρη Αττικής.

 3. Ειμαι κυπραιος και εχω αδεια κυνηγου στην κυπρο.Θα ερθω στην κρητη για σπουδες.Πια ειναι η διαδικασεια εκδοσης αδειας κηνηγου?

 4. Παρακαλώ, θα ήθελα να μάθω πότε γίνονται οι εξετάσεις για νέους κηνυγούς για τη περίοδο 2015-2016.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Σε γενικές γραμμές εξετάσεις διεξάγονται κάθε δεκαπέντε ημέρες αλλά για τις ακριβείς ημερομηνίες θα πρέπει να ρωτήσεις στο δασαρχείο της περιοχής σου. Δεν γίνονται τις ίδιες ημερομηνίες σε όλα τα δασαρχεία της χώρας.

 5. Καλησπέρα πέρυσι έβγαλα αδεια στον Πύργο ηλειας φέτος που μένω Αθήνα μπορω να βγάλω αλλα μέσω δασαρχείου γιατι οι τιμες ειναι απαγορευτικές πλέον;

 6. Η άδεια κυνηγιού έχει ημερομηνία λήξης;
  Είμαι κάτοχος μα λόγω επιλογής δεν είχα ανανέωση για 4 χρόνια.
  Έχω επιπτώσεις;

  • Κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας τα τελευταία επτά (7) χρόνια, συνεχόμενα, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα πρέπει να δώσει εξετάσεις, ως νέος κυνηγός.

 7. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τη νέα Ρυθμιστική έτους 2015-16, εγκρίθηκε κάτι;

 8. για σας είμαι κυπριος και εχο αδεια κυνιγιου στη Κυπρο όμως θελω να βγαλο και εδο Θεσσαλονικη για να πηγενω κυνηγι μποριτε να μου πιτε τι χρειαζεται ?

  • Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα δείτε την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. https://dasarxeio.files.wordpress.com/2013/02/12594_346.pdf

   Για τα τέλη έκδοσης άδειας διαβάστε τον παρακάτω σύνδεσμο ή για δική σας ευκολία επικοινωνήστε με την Δασική Υπηρεσία της περιοχής όπου κατοικείτε εδώ στην Ελλάδα (π.χ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης).

 9. Θα ηθελα να ενημερωθω αναλυτικα για τη διαδικασια και τα δικαιολογητικα που πρεπει να εχω μαζι μου ωστε να ανανεωσω την αδεια θηρας μου μονος μου στο δασαρχειο .

 10. Τι ωρα ειναι οι εξετασεις αυριο?

 11. ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ Η ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ???????
  ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΝ ΚΥΝΗΓΟΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: