Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2020


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2020. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


29/01/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/9440/397/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞ1) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020

14/01/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/124225/3797/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 18/2020) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2020 και κατανομή πιστώσεων.

14/01/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123710/3787/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 15/2020) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2020.

13/01/20  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/1075/20/13.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ7Τ4653Π8-ΟΙΝ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήψη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Αρέσει σε %d bloggers: