Νομοθεσία

Ν. 5069/2023 – Χωροταξικές, πολεοδομικές και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Ν. 5069/2023 – Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Περιβάλλον και ανάπτυξη: Επίκαιρα προβλήματα υπό το πρίσμα του δικαίου και των οικονομικών του περιβάλλοντος

Η μελέτη αυτή συνιστά ένα συμπίλημα αναλύσεων για θέματα που αφορούν το τρίπτυχο: οικονομία – δίκαιο – πολιτική περιβάλλοντος και ενέργειας, που είναι ταυτοχρόνως επίκαιρα αλλά και διαχρονικά.

Η εξέλιξη της νομολογίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων: Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η εξέλιξη της εγχώριας και ενωσιακής νομολογίας για την περιβαλλοντική εκτίμηση έργων/δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν (πάσης φύσεως) επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Βιβλιοκριτική για το βιβλίο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος – Η ωρίμανση μιας αυτόνομης περιβαλλοντικής δικαιοταξίας» (2023) του Δρ. Παναγιώτη Γαλάνη, Δικηγόρου Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου.

Σχέδιο δράσης για τις διαδρομές εισαγωγής των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) για τις διαδρομές εισαγωγής των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ΧΞΕ) στην Ελλάδα (2023-2029).

Αίτημα για άμεση ανάκληση εγκυκλίου για τις δασικές εκτάσεις

Το ΓΕΩΤΕΕ, με έγγραφό του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητά την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Δασών για την υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων