Βίσωνες

Καλά νέα για τον ευρωπαϊκό βίσονα

Κινδύνευε με εξαφάνιση αλλά χάρις στις προσπάθειες διάσωσης του οι πληθυσμοί του τριπλασιάστηκαν και πρέπει τώρα να οργανωθεί ένα νέο πρόγραμμα για την διαβίωση του. Υπάρχουν όμως σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Το τέλος του βίσωνα

Η μεθοδική και ανελέητη εξολόθρευση των εκπληκτικών αυτών ζώων, που κάποτε διέτρεχαν τις απέραντες Μεγάλες Πεδιάδες κατά εκατομμύρια, θα έσπαγε το μαχητικό φρόνημα των ινδιάνικων φυλών που πολεμούσαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και θα έθετε τέρμα σε έναν οικολογικά ισορροπημένο πολιτισμό χιλιετιών