Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

Δασικές εκτάσεις και Δασικοί Χάρτες – Επιστημονική Ημερίδα

Επίκαιρα θέματα δημοσίου δικαίου που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο για τα δάση, τη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και την προσωρινή δικαστική προστασία στις δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές