Εκλογές ΠΕΔΔΥ 2022

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές της Π.Ε.Δ.Δ.Υ.

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις 17 Οκτωβρίου σε εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα καθώς και ηλεκτρονικά με ανάθεση της ψηφοφορίας σε εξωτερικό συνεργάτη.