Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Αποδοχή προτάσεων Συνηγόρου για επέκταση δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Προτάσεις που είχε διατυπώσει ο Συνήγορος, για την επέκταση δικαιωμάτων πολιτών στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενσωματώθηκαν σε πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.