Πριστήριο

Η ξήρανση του ξύλου

Η αναγκαιότητα για ξήρανση προκύπτει από το γεγονός ότι το ξύλο, ως βιολογικό προϊόν και ως «ζωντανό» υλικό στο δένδρο, περικλείει μεγάλες ποσότητες νερού

Η ξήρανση του ξύλου

Η αναγκαιότητα για ξήρανση προκύπτει από το γεγονός ότι το ξύλο, ως βιολογικό προϊόν και ως «ζωντανό» υλικό στο δένδρο, περικλείει μεγάλες ποσότητες νερού

Η επαναλειτουργία του Πριστηρίου Φουρνά Ευρυτανίας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Προς τους κ.κ. Υπουργούς –       Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής –       Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Το Πριστήριο Φουρνά στην Ευρυτανία, αποτελούσε μια από τις αποδοτικότερες κρατικές μονάδες δευτερογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Συντηρούσε για τρεις δεκαετίες, εννέα χωριά… Read More ›