Π.δ. 85/2022

Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΝ

Στην αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου και με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, καθώς και των κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιλαμβάνονται στο π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας… Read More ›

Aντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών

Aντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες.