Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΝ

Στην αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου και με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, καθώς και των κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιλαμβάνονται στο π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β ́ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες για τους δασολόγους και δασοπόνους έχεις ως εξής:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/36340/3514/3.4.2023 (Β΄ 2198) Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α ́ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: