Ρυθμισεις Θηρας 2015-2016

thira_2015

.

Για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017 δείτε ΕΔΩ…

.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 – 2016

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

RUTHMISEIS    syndromi2 teli copy


– Έκτακτη εισφορά – Κόστος άδειας (ανά Ομοσπονδία και Σύλλογο)

 Αποφάσεις απαγορεύσεων θήρας & τοπικών περιορισμών (απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου, ΚΑΖ, κ.α.)

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (προγράμματα θήρας, εκγύμνασης σκύλων κλπ)

– Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους κυνηγόσκυλων με τις νεότερες διατάξεις (Δελτίο τύπου Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου).

–  ΠΙΝΑΚΑΣ Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του Ν. 4039/2012

– Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012. Εγκύκλιος 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ)

Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2015-16

analusi_kostous_adeias1

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκατρία (13) Ευρώ
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά (7) ευρώ
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Πέντε (5) ευρώ
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε (15) ευρώ
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Δύο (2) ευρώ
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Πέντε (5) ευρώ
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δέκα (10) ευρώ

pinakas_thiras_2015_2016

1. Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική. 
*       Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
**      Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται παρακάτω
***    Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται παρακάτω
***** Απαγορεύεται η θήρα της Ασπρομέτωπης Χήνας (Anser albifrons) στα πλαίσια της παρεχόμενης δυνατότητας επανεξέτασης των σχετικών ρυθμίσεων της ΚΥΑ ΗΠ8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012, στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια Βόλβη στο Δέλτα Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα – Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015

ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2014 – 2015

Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονόπτωσης 2014 – 2015 (συνεχή ενημέρωση)

RUTHMISEIS teli copy syndromi2

 • Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015. Υ. Α. 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2154) Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ Β ́ 2154/16−8−2014) απόφαση Ρυθμιστικής Θήρας Περιόδου 2014−2015 [ΦΕΚ Β΄2312/28-8-2014]
 • Kαθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 112012/2071/28.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 2151)

pinakas_thiras_2014_2015b


Έκτακτη εισφορά Κ. Ομοσπονδιών

  1. Α΄Κ.Ο. Κρήτης-Δωδεκανήσου = 13 ευρώ
  2. B΄Κ.Ο. Αρχιπελάγους = 7 ευρώ
  3. Γ΄Κ.Ο. Πελοποννήσου = 5 ευρώ
  4. Δ΄Κ.Ο. Στερεάς Ελλάδας = 15 ευρώ
  5. Ε΄Κ.Ο. Ηπείρου = 2 ευρώ
  6. ΣΤ΄Κ.Ο. Μακεδονίας – Θράκης = 5 ευρώ
  7. Ζ΄Κ.Ο. Θεσσαλίας = 10 ευρώ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015

Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015 καθορίζονται ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ.

2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις ∆ασικές Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου−Ειδικός Φορέας ∆ασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα ανωτέρω τέλη, με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α ́).

Όσοι κυνηγοί εκδώσουν άδεια κυνηγιού απευθείας από την δασική αρχή θα καταβάλλουν τα παραπάνω τέλη και επιπλέον το 90% του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων που όπως θα δούμε παρακάτω είναι 60 ευρώ. Για την τοπική άδεια για παράδειγμα ο κυνηγός θα πληρώσει 10 + 54 = 64 ευρώ συν το χαρτόσημο, την ασφάλεια κλπ.

Ετήσια συνδρομή στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

Για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους, καθορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ, όσο δηλαδή ήταν και την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο. Η ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία καθορίζονται σε ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) και 66,83% (ποσό 40,10 €) αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών τους. Με άλλα λόγια, από τα 60 ευρώ που πληρώνει ο κάθε κυνηγός ως ετήσια συνδρομή, τα 60 – (5,00 + 40,10) = 14,90 ευρώ παραμένουν στο Κ.Σ. που ανήκει ενώ τα υπόλοιπα 45,10 ευρώ καταλήγουν στην Κ. Ομοσπονδία και την Κ. Συνομοσπονδία.

Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους αντίστοιχα λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοση αδειών θήρας, τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων κυνηγών κ.α. παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι. Ακόμα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας στο κυρίως μενού τον σύνδεσμο ΘΗΡΑ.

 • Διευκρινίσεις έκδοσης αδειών θήρας. Εγκύκλιος 173809/2179/8-8-2012

24 replies

 1. Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να ρωτήσω τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τα στοιχεία μου (ΑΔΤ & Διεύθυνση κατοικίας) στη παλαιά άδεια θήρας που κατέχω (1991) από το δασαρχείο Πεντέλης.
  Ευχαριστώ,
  Ηλίας

 2. εχω δει και τους νέους ψηφιακούς χάρτες στο http://www.alopix.mobi

 3. Καλησπέρα, που θα μπορούσα να βρω χάρτη/τες με τις ζώνες διάβασης και επίσης χάρτες με το που επιτρέπεται το κυνήγι στην Ελληνική επικράτεια.

  • 1. Στα δασαρχεία και τους κυνηγετικούς συλλόγους για την περιοχή τους
   2. Στο εμπόριο υπάρχουν χάρτες σε έντυπη μορφή (π.χ. http://www.e-fox.gr)
   3. Τελευταία κυκλοφορούν, επίσης, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα με τα όρια των περιοχών (Καταφύγια, Ζώνες Διάβασης, Ζώνες εκγύμνασης).

 4. Μου αρέσει ότι κάποιοι κυνηγοί επηρεάζονται προφανώς απορώ πως μπορεί να υπάρχουν μεσάζοντες μεταξύ Δασικών αρχών και κυνηγού με το αζημίωτο!! για να εκδώσει ή να θεωρήσει κάποιος την άδεια θήρας!!κάποιοι αιτιολογούν την ύπαρξή μεσαζόντων διατυπώνοντας “αόρατες” και υποθετικές απειλές για την δραστηριότητα του κυνηγιού!! Με υπουργό Οικολόγο και δεν άνοιξε μύτη!! τι άλλο πρεπει να δουν οι κυνηγοί για να καταλάβουν ότι το κυνήγι όσο είναι προσοδοφόρο δεν κινδυνεύει!! και ότι φυσικά δεν απαιτούνται προστάτες αυτής της δραστηριότητας

  • ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΩΡΓΟ.ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΥΝ.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

  • ΑΥΤΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ

 5. συναδελφοι ειναι λυπηρο να διαβαζω τοσα γραφομενα με τοση αφελεια και απερισκεψια (που αλλωστε δεν ξερουμε αν οσοι τα γραφουν ειναι κυνηγοι η βαλτοι για να δημιουργουνε εντυπωσεις!!!!).τοσοι ρωτουν πως θα βγαλουν μονοι αδεια η πως θα πανε σε εναν παρασυλλογο για να κερδισουν ΤΙ;;;;αν δεν ηταν σε καθε δυσκολη στιγμη ενας δυνατος αντιπροσωπος του καθε κυνηγητικου συλογου υπαγομενου στην δασικη αρχη και εν συνεχεια του καθε νομημου κυνηγου ,ειμαι περιεργος ποιος απο ολους εσας που ζητατε να βγαλετε αδεια εκτος συλλογων θα μπορουσε ως ατομο να υπερασπιστει τον εαυτο του στις επιθεσεις που δεχομαστε ως κυνηγοι απο αυτους που εχουν δικα τους σιγουρα μεγαλα συμφεροντα πασης μορφης να μας κυνηγανε για την δραστηριοτητα μας ως κυνηγοι,και που δεν γνωριζουν το ελαχιστο αποσα εμεις για το βουνο και την φυση, και ομως δραστηριωποιουντε εναντιον μας,Πως ειναι δυνατον να ρωτατε και να κλαιγεστε για καποια λιγα ευρω την στιγμη που σε λιγες εξοδους της καθημερινοτητας σας εχετε φαει πολυ περισσοτερα και για καθε κυνηγητικη σας εξοδο ακομα πιο πολλα!!!!Το κυνηγι ειναι μια δραστηριοτητα που σε συνολο ξοδευοντε απο τους κυνηγους πολλα εκατομμυρια ποικιλοτροπως και καλο ειναι το κρατος να το λαμβανει υποψην του σοβαρα και να μην επιτρεπει σε λιγα ατομα να επιβουλευοντε την νομημοτατη δραστηριοτητα μας που αλλωστε ειναι τεκμηριωμενος απο πασης πλευρας ο σωστος τροπος που διεξαγεται ,με πολλες και συνεχεις επιστημονικες μελετες πανω στις οποιες βασιζεται η καθε αποφαση περι θηρας και θηροφυλαξη που σιγουρα δεν εχουν συμβαλει σαυτο κανενας παρασυλλογος και κανενας συμφεροντολογος που εκμεταλευεται τον καθε νομημο κυνηγο και το συνολο των κυνηγων που πληρωνουν την εισφορα τους στον νομημο κυνηγητικο συλλογο της περιοχης τους . ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ την αμοινα για το παραδοσιακο και νομημο κυνηγι στην ελλαδα,Τελειωνοντας θα τονισω και παλι την σημασια που εχει το να βγαινει η αδεια κυνηγιου στον κατα τοπους κυνηγητικο συλλογο διοτι τα παραπανω χρηματα, μας εξασφαλιζουν το νομημο δικαιωμα να κυνηγαμε ,εναντια σε αυτους που κατα συμφερον κινουντε εναντιον μας!!

  • Η ΦΡΑΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ.ΟΚ

 6. ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΕΙΟΚΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ. ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΛΗΣΙΑΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΗΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ.ΦΙΛΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΕΓΙΝΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΘΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝΤΕΧΝΟ ΤΡΟΠΟ.ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΕΣ Μ..Κ..Ο ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ κ..ΥΠΟΥΡΓΟ.

  • Το dasarxeio.com δεν αποτελεί δικτυακό τόπο της Δασικής Υπηρεσίας ούτε άλλης δημόσιας αρχής. Η φετινή ρυθμιστική απόφαση, μάλλον, δεν πρόκειται να φέρει τις αλλαγές που εννοείται ούτε καμία επιπλέον αύξηση στο κόστος έκδοσης άδειας θήρας.

 7. ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΗ ΜΟΝΟ ΗΤΝ ΑΞΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΛΕΙΑΣ.ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙ ΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.ΕΚΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

  • Η τελική τιμή εξαρτάται από δυο υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τα τέλη έκδοσης άδειας θήρας και την ετήσια συνδρομή υπέρ κυνηγετικών οργανώσεων. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου κάθε χρόνο. Με τις περσινές τιμές η έκδοση άδειας θήρας απευθείας από το δασαρχείο κόστιζε: ΤΟΠΙΚΗ 18 + 64 + τιμή ασφάλειας

 8. ΥΔΡΙΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΡΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2015 23 ΙΟΥΛΙΟΥ.ΘΕΛΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΩΝ.ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  • ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΙ ΕΓΩ ΕΝΑ ΦΘΗΝΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ 3 ΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ 50Ε ΣΤΑ 150 Ε !: ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1Ε

 9. δεν καταλαβα μαζευετε 160 ευρο αμα εισαι ανεργος η σε εχει κτυπισει η κριση τι κανεις επρεπε νανε 50 ευρο και πολλα ειναι πρεπει να δωσω κοροιδηστικα στους συλογους και να τα τσεπωνουν οι μαγκες που δεν κανουν τιποτα ουτε ενα πουλι δεν εχουν αμολισει

 10. Δηλαδη ποσα θα πληρωσω εαν ερθω να θεωρισω μονος μου την αδεια κυνηγιου στο δασαρχειο χωρις ασφαλιση φυσικα?

  • Χωρίς ασφάλεια κυνηγιού άδεια δεν μπορείς να βγάλεις.
   Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βγάλεις ατομική ασφάλεια ή να πας να γραφτείς σε ένα μη αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ σύλλογο και να βγάλεις ομαδική ασφάλεια.

  • Δε θα πληρώσεις τις έκτακτες εισφορές και θα πληρώσεις τα 54 από τα 60 ευρό των τακτικών εισφορών

  • Π.Χ ΤΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16 ΕΙΝΑΙ 82 ΕΥΡΩ

 11. καλησπερα τα 134 ευρω που εδωσα για περιφεριακη περυση τι ποσο ειναι αυτο;;;

  • Τέλη = 30 ευρώ
   Πάγιο Τέλος Χαρτοσήμου = 15
   ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου = 3
   —————————————————————-
   Ετήσια Συνδρομή υπέρ Κ.Σ. = 60
   Ασφάλεια = (ανάλογα με τον Κ.Σ.)
   Έκτακτη εισφορά Κ.Σ. = (ανάλογα με τον Κ.Σ.)
   Έκτακτη εισφορά Κ. Ομοσπονδίας = (ανάλογα με την Κ.Ο.)
   Βιβλιαράκι ίσως

   • ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΣΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΑΔΕΙΕΣ .ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ .ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

   • Διατυπώστε σωστά το ερώτημα σας για να καταλάβουμε.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: