Ρυθμισεις Θηρας 2015-2016

thira_2015

.

Για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017 δείτε ΕΔΩ…

.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 – 2016

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

RUTHMISEIS    syndromi2 teli copy


– Έκτακτη εισφορά – Κόστος άδειας (ανά Ομοσπονδία και Σύλλογο)

 Αποφάσεις απαγορεύσεων θήρας & τοπικών περιορισμών (απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου, ΚΑΖ, κ.α.)

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (προγράμματα θήρας, εκγύμνασης σκύλων κλπ)

– Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους κυνηγόσκυλων με τις νεότερες διατάξεις (Δελτίο τύπου Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου).

–  ΠΙΝΑΚΑΣ Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του Ν. 4039/2012

– Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012. Εγκύκλιος 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ)

Ανάλυση κόστους έκδοσης άδειας θήρας κυνηγ. περιόδου 2015-16

analusi_kostous_adeias1

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου, δείτε ΕΔΩ το ποσό για κάθε Κ.Σ.

** Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:

 • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Δεκατρία (13) Ευρώ
 • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → Επτά (7) ευρώ
 • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ → Πέντε (5) ευρώ
 • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Δεκαπέντε (15) ευρώ
 • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ → Δύο (2) ευρώ
 • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ → Πέντε (5) ευρώ
 • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Δέκα (10) ευρώ

pinakas_thiras_2015_2016

1. Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική. 
*       Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
**      Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται παρακάτω
***    Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται παρακάτω
***** Απαγορεύεται η θήρα της Ασπρομέτωπης Χήνας (Anser albifrons) στα πλαίσια της παρεχόμενης δυνατότητας επανεξέτασης των σχετικών ρυθμίσεων της ΚΥΑ ΗΠ8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012, στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια Βόλβη στο Δέλτα Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα – Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015

ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2014 – 2015

Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονόπτωσης 2014 – 2015 (συνεχή ενημέρωση)

RUTHMISEIS teli copy syndromi2

 • Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015. Υ. Α. 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2154) Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ Β ́ 2154/16−8−2014) απόφαση Ρυθμιστικής Θήρας Περιόδου 2014−2015 [ΦΕΚ Β΄2312/28-8-2014]
 • Kαθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 112012/2071/28.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 2151)

pinakas_thiras_2014_2015b


Έκτακτη εισφορά Κ. Ομοσπονδιών

  1. Α΄Κ.Ο. Κρήτης-Δωδεκανήσου = 13 ευρώ
  2. B΄Κ.Ο. Αρχιπελάγους = 7 ευρώ
  3. Γ΄Κ.Ο. Πελοποννήσου = 5 ευρώ
  4. Δ΄Κ.Ο. Στερεάς Ελλάδας = 15 ευρώ
  5. Ε΄Κ.Ο. Ηπείρου = 2 ευρώ
  6. ΣΤ΄Κ.Ο. Μακεδονίας – Θράκης = 5 ευρώ
  7. Ζ΄Κ.Ο. Θεσσαλίας = 10 ευρώ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015

Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015 καθορίζονται ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ.

2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις ∆ασικές Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου−Ειδικός Φορέας ∆ασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα ανωτέρω τέλη, με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α ́).

Όσοι κυνηγοί εκδώσουν άδεια κυνηγιού απευθείας από την δασική αρχή θα καταβάλλουν τα παραπάνω τέλη και επιπλέον το 90% του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων που όπως θα δούμε παρακάτω είναι 60 ευρώ. Για την τοπική άδεια για παράδειγμα ο κυνηγός θα πληρώσει 10 + 54 = 64 ευρώ συν το χαρτόσημο, την ασφάλεια κλπ.

Ετήσια συνδρομή στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

Για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους, καθορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ, όσο δηλαδή ήταν και την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο. Η ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία καθορίζονται σε ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) και 66,83% (ποσό 40,10 €) αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών τους. Με άλλα λόγια, από τα 60 ευρώ που πληρώνει ο κάθε κυνηγός ως ετήσια συνδρομή, τα 60 – (5,00 + 40,10) = 14,90 ευρώ παραμένουν στο Κ.Σ. που ανήκει ενώ τα υπόλοιπα 45,10 ευρώ καταλήγουν στην Κ. Ομοσπονδία και την Κ. Συνομοσπονδία.

Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους αντίστοιχα λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοση αδειών θήρας, τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων κυνηγών κ.α. παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι. Ακόμα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας στο κυρίως μενού τον σύνδεσμο ΘΗΡΑ.

 • Διευκρινίσεις έκδοσης αδειών θήρας. Εγκύκλιος 173809/2179/8-8-2012
Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Αρέσει σε %d bloggers: