ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2021-2022

 

(Καθημερινή ενημέρωση)

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2022

Στη σελίδα αυτή καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις (υπουργικές, δασικών υπηρεσιών, κ.λπ.) που αφορούν τις ρυθμίσεις θήρας της νέας κυνηγετικής περιόδου 2021-2022.

fek_rithmiseis_thiras_2019_20 fek_teli_thiras_2017-18 fek_etisia_sindromi_2019_20 table_thireusimon.001


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 (Β΄ 156) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77889/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας.

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255/05.08.2021 (Β΄ 3639) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26.07.2021 (Β΄ 3515) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022.

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71144/2168/26.07.2021 (Β΄ 3474) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022 (άρθρο 41 ν. 4797/2021)


 Αποφάσεις απαγορεύσεων θήρας & τοπικών περιορισμών (απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου, ΚΑΖ, κ.α.)

–  ΠΙΝΑΚΑΣ Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του Ν. 4039/2012

– Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012. Εγκύκλιος 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ)


Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού: Δέκα ευρώ (10,00 €)
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού: Τριάντα ευρώ (30,00 €)
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού: Εξήντα ευρώ (60,00 €)

Ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κ.Σ.

Ετήσια συνδρομή: Ογδόντα ευρώ (80,00 €)

Έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας:
  • Α´ Κ.Ο. ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  → Πέντε ευρώ (5,00 €)
  • Β´ Κ.Ο. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ → δίχως έκτακτη εισφορά
  • Γ´ Κ.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ →
  • Δ´ Κ.Ο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ → Έξι ευρώ (6,00 €)
  • Ε´ Κ.Ο. ΗΠΕΙΡΟΥ →
  • ΣΤ´ Κ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ →
  • Ζ´ Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ →

Για τις προηγούμενες κυνηγετικές περιόδους: 2020-21 | 2019-202018-192017-18 | 2016-17 | 2015-16 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοση αδειών θήρας, τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων κυνηγών κ.α. παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι. Ακόμα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας στο κυρίως μενού τον σύνδεσμο ΘΗΡΑ.

  • Διευκρινίσεις έκδοσης αδειών θήρας. Εγκύκλιος 173809/2179/8-8-2012

 

Αρέσει σε %d bloggers: