Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης δικτυακού τόπου

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com (εφεξής dasarxeio.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να αποχωρήσει και να μην κάνει χρήση τους (αναπαράγοντας για παράδειγμα κάποιες πληροφορίες). Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου.

Το dasarxeio.com δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου dasarxeio.com.

Το σύνολο του περιεχομένου (εικόνες, κείμενα, λογότυπα, κλπ) του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή αναδιανομή του περιεχομένου, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, χωρίς γραπτή άδεια υπευθύνου του dasarxeio.com.

Περιορισμός ευθύνης

Η χρήση που κάνετε σ’ αυτόν εδώ τον ιστότοπο έγκειται στη δική σας ευθύνη. To dasarxeio.com δεν είναι ιστότοπος της Δασικής Υπηρεσίας ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου για οποιαδήποτε ταύτιση με ιστότοπους δημοσίων αρχών.

Το dasarxeio.com, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. To dasarxeio.com δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το dasarxeio.com. Το dasarxeio.com σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του περιεχομένου, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το dasarxeio.com, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Το παρόν ιστολόγιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτό έχουν πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο ιστολόγιο δεν συνιστούν οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή σύσταση, και οι αναγνώστες θα πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματική συμβουλή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και να μην βασίζονται στις πληροφορίες αυτού του ιστολογίου.

Οι απόψεις που παρατίθενται στα άρθρα/κείμενα απηχούν τις απόψεις των υπογραφόντων και δεν εκφράζουν απαραίτητα το dasarxeio.com.

Το dasarxeio.com, οι διαχειριστές και οι συνεργάτες του δεν εγγυώνται και δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ιστολόγιο. Το dasarxeio.com αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ή παράπλευρη απώλεια ήθελε προκύψει από οποιαδήποτε ενέργεια, βασισμένη στο ιστολόγιο ή τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό.

Ενημερώσεις (newsletter)

Οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου, εάν το επιλέξει, μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις για τις νέες αναρτήσεις. Οι ειδοποιήσεις αυτές στέλνονται εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στο κάτω μέρος του ιστολογίου. Το dasarxeio.com αποθηκεύει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν την δημοσίευση άρθρων. Σε καμία περίπτωση οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρησιμοποιούνται για κάποιο άλλο σκοπό ή δίνονται σε τρίτους. Ανα πάσα στιγμή είστε σε θέση να διαγραφείτε από την λίστα του dasarxeio.com ή να αλλάξετε τη συχνότητα λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων. Στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού email που σας στέλνουμε υπάρχει η επιλογή διαγραφής ή ρύθμισης της λήψης ειδοποιήσεων.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από το dasarxeio.com, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ Δημόσιας Αρχής και πολίτη.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ” ανάγκη την άποψη των διαχειριστών του dasarxeio.com, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στο περιεχόμενο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο περιεχόμενο έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα. Στο περιεχόμενο τρίτων καταχωρούμε την πηγή προέλευσης, για χρήση αυτού του περιεχομένου θα πρέπει να επισκεφθείτε τον αρχικό πάροχο  και να συμμορφωθείτε με τους όρους χρήσης του. Εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείστε να μας ειδοποιήσετε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχολιασμός περιεχομένου

Στην  αποστολή πληροφοριών προς το δικτυακό τόπο του dasarxeio.com, με τη συμπλήρωση των σχετικών φορμών επικοινωνίας, οι πληροφορίες αυτές, πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Σας κάνουμε γνωστό ότι τα στοιχεία που πληκτρολογείτε τα χρησιμοποιούμε μόνο, αν χρειαστεί, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για το συγκεκριμένο λόγο. Δεν δημιουργούμε βάση δεδομένων με τα στοιχεία σας ούτε τα μεταβιβάζουμε σε τρίτους.

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν. Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια διαγράφονται χωρίς ενημέρωση του συντάκτη τους. Η εμφάνιση του σχόλιου να καθυστερεί από λίγα λεπτά μέχρι και αρκετές ώρες. Στα ενυπόγραφα άρθρα επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύονται σχόλια.

———————

Η χρήση του δικτυακού τόπου και το περιεχόμενο του υπόκεινται στους ανωτέρω Όρους Χρήσης. Αν ο χρήστης/επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, οφείλει να αποχωρήσει και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου.

 

1 reply

  1. Καλημέρα , ήθελα να ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορούμε νηα ανεβάζουμε άρθρα, απαγορευτικες διατάξεις δασικες ρυθμιστικες διαταξεις κ.α του Δασαρχείου Μουζακιου στον ιστότοπο dasarxeio.cdom? Ευχαριστώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d