Απ. Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης: Έλεγχος λαθροϋλοτομιών-δασοπροστασίας

Η αριθμ. 4226/17.1.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: « Έλεγχος Λαθροϋλοτομιών-Δασοπροστασίας »

Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εφαρμογή του προγράμματος Δασοπροστασίας , όπως αυτό ορίστηκε από τις υπ’ αριθμ 169558/1675/27-4-2012 και 171447/2334/11-6-2012 εγκύκλιες Δ/γές του ΥΠΕΚΑ , οι Δ/ντές Δασών των Νομών , με την παρούσα καθίστανται υπεύθυνοι για την εφαρμογή της υπ αριθμ 42498/25-5-2012 απόφασης μας, που αφορά την απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών μας σε 24ωρη βάση και η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ Β 1659) και ΔΙΑΠΔ /Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιες Δ/γές του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η ανωτέρω απόφαση μας είναι εφαρμόσιμη κατά το τμήμα της που αφορά τις εργάσιμες ήμερες του μήνα . Δηλαδή εφαρμόζεται για την συγκρότηση απογευματινής βάρδιας αποτελουμένης από υπαλλήλους των ειδικοτήτων που αναφέρονται σε αυτήν , σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ 169558/1675/27-4-2012 και 171447/2334/11-6-2012 εγκύκλιες Δ/γές του ΥΠΕΚΑ , κατά τις ημέρες της εβδομάδας πλην των Κυριακών και εξαιρέσιμων  Ο αρχαιότερος υπάλληλος της βάρδιας ως άτυπος συντονιστής θα αναφέρεται απευθείας στον Δασάρχη.

Η ισχύς της ανωτέρω διάρθρωσης της λειτουργίας του προγράμματος Δασοπροστασίας-Λαθροϋλοτομιών έχει προσωρινό χαρακτήρα και μέχρι το πέρας των διαδικασιών μεταφοράς χρηματοδότησης στις υπηρεσίες μας, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ 179509/5077/21-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ10-ΛΞΛ) και 125100/153/11-1-2012 εγκύκλιες Δ/γές του ΥΠΕΚΑ . Σας επισημαίνουμε ότι η κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δασοπροστασίας θα καλύπτονται από τις ήδη κατανεμηθείσες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και σύμφωνα με την συγκρότηση του προγράμματος που προβλέπεται από τις προαναφερόμενες Δ/γές του ΥΠΕΚΑ.

Πέραν των ανωτέρω οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών (Δασάρχες-Δ/ντές Δασών), στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους , θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να τηρείται ημερολόγιο πρόγραμμα διενέργειας συστηματικών επιτόπιων ελέγχων από τους ασκούντες την Δασοπροστασία Υπαλλήλους , το οποίο θα παρακολουθούν και θα θεωρούν συστηματικά , σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας τους , ώστε να έχουν πλήρη εικόνα των τυχόν επεμβάσεων στα δάση και στις εν γένει δασικές εκτάσεις και να προβαίνουν άμεσα στις , κατά τις κείμενες διατάξεις , ενέργειες προστασίας των ανωτέρω εκτάσεων.

Οι Δ/ντές Δασών να αναφέρουν την πλήρη εφαρμογή των προαναφερομένων στη Γενική Δ/νση Δασών και αγροτικών Υποθέσεων .

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
Αθανάσιος Καρούντζος

Η αριθμ. 4226/17.1.2013 απόφαση ΕΔΩΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. ΠΟΓΕΔΥ-ΠΕΓΔΥ-ΠΕΚΔΥ: Δελτίο τύπου για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης εκτός ωραρίου, Σαββατοκύριακα και αργίες « Δασαρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d