Προσδιορισμός του Κόστους Ζημίας (ΚΖ) έκτασης και της αποκατάστασης αυτής μετά από καταστροφή.

Snap_2013.02Με την αριθμ 176005/3875π.ε./23-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ0-ΩΑ) Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών παρέχεται ο τρόπος υπολογισμού της επελθούσης ζημίας, της αποκατάστασης αυτής καθώς και της αποζημιώσεως χρήσης της καταστραφείσας έκτασης(παρ.1 άρθρο 61 Ν.∆.86/69) και θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνταξη των Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής (Π.∆.Α.). Παράλληλα, ο προσδιορισμός αυτός θα χρησιμοποιείται και σε κάθε άλλη περίπτωση που από τη δασική νομοθεσία απαιτείται.
Κύριο αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι η ανάπτυξη υποδείγματος εκτίμησης του κόστους των ζημιών και του κόστους αποκατάστασης αυτών, στηριζόμενοι στη μέθοδο εκτίμησης του κόστους αποκατάστασης ή κόστους αντικατάστασης ή κόστους υποκατάστασης, η οποία θεωρείται ως η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος στην εκτίμηση ζημιών και την οποία πραγματεύθηκε το πρόγραμμα MASIFF.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

    

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΚΥΑ 165384/405/30-1-2012 (ΦΕΚ 365/Β/2012) Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης.
  2. Εγκύκλιος 171010/101/23-5-2012 (ΑΔΑ: Β49Μ0-Μ1Ο) Προσδιορισμός δασικού επιτοκίου


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: