Α.Δ.Αιγαίου: Έγκριση Προγράμματος Δασικών Δραστηριοτήτων, έτους 2013

H Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κα Χριστιάνα Καλογήρου, ενέκρινε τα προγράμματα «Δασικών Έργων και Εργασιών», έτους 2013, για την Δημόσια Δασοπονία που καταρτίσθηκαν από τις Διευθύνσεις Δασών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Λέσβου και Σάμου χρηματοδότησης από τον Ειδικό Φορέα Δασών. Ο συνολικός προϋπολογισμός και των πέντε Διευθύνσεων ανέρχεται στο ποσό των   1.641.906,03 ευρώ που κατανέμονται ως ακολούθως:
 Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων προϋπολογισμού δαπάνης  20.500,00 ευρώ.
α/α
Είδος έργων και Εργασιών
Προϋπολογισμός
(€)
1.
Φυτώρια
17.500,00
2.
Συντήρηση πυροφυλακείων
3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
20.500,00
 Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου προϋπολογισμού δαπάνης  71.483,98 ευρώ.
Δράση εντός του έτους 2013
Τρόπος εκτέλεσης
Δαπάνη Є
ΡΕργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου
Αυτεπιστασία
20.000
Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Ν.Κω
Αυτεπιστασία
7.000
Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Ν. Καρπάθου
Αυτεπιστασία
30.000
Έξοδα δημοσίευσης προκήρυξης έργου συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου Κω και Καρπάθου
Αυτεπιστασία
1.000
Αποκατάσταση Περίφραξης πάρκου ελαφιών Αγίου Σουλά Ν. Ρόδου
Με ανάθεση
12.483,98
Έξοδα δημοσίευσης προκήρυξης έργου αποκατάστασης περίφραξης πάρκου ελαφιών Αγίου Σουλά Ν. Ρόδου
Ανάθεση
1.000
ΣΥΝΟΛΟ
71.483,98
 Διεύθυνση Δασών Χίου προϋπολογισμού δαπάνης 556.800,00 ευρώ.
α/α
Είδος Έργων και Εργασιών
Προϋπολογισμός
(€)
1.
Σύνταξη Μελετών
1.800,00
2.
Αντιπυρική προστασία
135.000,00
3.
Έργα αναδασώσεων
300.000,00
4.
Έργα και εργασίες βελτίωσης βοσκοτόπων
100.000,00
5.
Ανάπτυξη θηραματοπονίας
20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
556.800,00
Διεύθυνση Δασών Λέσβου προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00 ευρώ.
α/α
Είδος Έργων και Εργασιών
Προϋπολογισμός
(€)
1.
Φυτώρια
20.000,00
2.
Αντιπυρική προστασία
220.000,00
3.
Έργα Δασικής Αναψυχής
20.000,00
4.
Έργα Διατηρητέων Μνημείων
20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
280.000,00
Διεύθυνση Δασών Σάμου προϋπολογισμού δαπάνης 713.122,05 ευρώ
α/α
Είδος Έργων και Εργασιών
Προϋπολογισμός
(€)
1.
Έργα & Εργασίες Αναδασώσεων
160.000,00
2.
Έργα & Εργασίες Διαχείρισης Υποβαθμισμένων Δασών
360.622,05
3.
Έργα Δασικής Οδοποιίας
160.000,00
4.
Έργα Αντιπυρικής Προστασίας Δασών
32.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
713.122,05

 

Αναδημοσίευση από: www.axortagos.grΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: